اسانس آويشن كوهي

موضوعات : اخبار

 

تهران - نتايج پژوهش محققان دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نشان داد كه اسانس آويشن كوهي با داشتن حداقل تلفات روي زنبور عسل از پتانسيل بالايي به منظور كنترل كنه واروا در زنبورستان ها برخوردار است و مي تواند جايگزيني مناسب براي آفت كش هاي شيميايي باشد.

 به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس ، كنه واروا يكي از مهمترين آفات كلني هاي زنبور عسل اروپايي در سراسر جهان است كه با تغذيه از همولنف مراحل مختلف رشدي زنبورعسل و همچنين انتقال عوامل ويروسي خسارت بالايي را به صنعت زنبور داري وارد مي كند. وحيد قاسمي پژوهشگر دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس كه اين طرح را در قالب پايان نامه دوره كارشناسي ارشد انجام داد گفت: طي سال هاي اخير استفاده از آفت كش هاي شيميايي به منظور كنترل كنه واروا منجر به ايجاد مقاومت دراين آفت و آلودگي محصولات كندو شده است ازاين رو اسانس هاي گياهي به عنوان جايگزيني مناسب براي تركيبات شيميايي به منظور كنترل كنه واروا در نظر گرفته مي شود. وي در ادامه در خصوص هدف اين طرح تحقيقاتي اظهار داشت:‌ هدف از انجام اين تحقيق بررسي سميت تنفسي اسانس آويشن كوهي ، آنغوزه ، اكاليپتوس و پونه كوهي روي كنه واروا و ميزبان آن زنبور عسل اروپايي است. در آزمايش هاي مرحله اول كنه واروا و زنبور عسل با غلظت هاي مناسب اسانس هاي مورد مطالعه در شرايط انكوباتور تيمار شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته از ميان اسانس هاي مورد آزمايش كنه واروا نسبت به آويشن كوهي از حساسيت بالاتري برخوردار بوده در حالي كه زنبور عسل به اسانس آنغوزه حساسيت بيشتري نشان داد. قاسمي با اشاره به نتايج اين پژوهش اظهار داشت: نتايج بدست آمده نشان داد كه از ميان اسانس هاي مورد آزمايش اسانس آويشن كوهي با داشتن حداقل تلفات روي زنبور عسل از پتانسيل بيشتري به منظور كنترل كنه واروا در زنبورستان ها برخوردار است. آويشن كوهي آويشن كوهي يكي از گياهان زيبا و معطر است كه در اكثر مناطق معتدله رويش دارد. نمونه اهلي اين گياه، آويشن شيرازي است كه به صورت كشت داده شده مورد بهره برداري قرار مي گيرد و در شيراز كشت مي شود. از نظر شكل ظاهري و طعم اين دو نوع آويشن با هم فرق دارند. البته خواص درماني آويشن كوهي بسيار بيشتر از آويشن شيرازي است.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 2 دي ماه 1389
  • 7678 بازدید
  • 0 نظر