تصاویربیماری لوک امریکایی

موضوعات : تصاویر

لارو سالم
Fig. شکل. 1 1
AFB آلوده به خون ریزی
Fig. شکل. 2 2
با پیشرفت بیماری ، مستعمرات نیز ممکن است فلفل علامت جعبه ندارید.
Fig. شکل. 3 3
مطالب بنیاد برومند از سلول های آلوده "طناب از" تا یک اینچ از سلول.
Fig. شکل. 4 4
شانه ای برگزار می شود به طوری که نور خورشید در حال سقوط بر روی طبقه طولی سلول باز ، در بسیاری از سلول های uncapped مقیاس می تواند به عنوان یک توده سیاه و سفید بر روی زمین دیده می شود.
Fig. شکل. 5 5
مشاهده جزئیات توده سیاه و سفید در شانه های ناشی از بنیاد برومند.
Fig. شکل. 6 6

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 3 فروردين ماه 1390
  • 24911 بازدید
  • 2 نظر