آخرین اخبار

امکانات سایت

توضیحات

سایت زنبور عسل ایران از سال 1388 با هدف ترویج و اشتراک گذاری مطالب زنبوداری توسط مدیر سایت مهندس امین جهانی از شهرستان مرند  پایه گذاری گردید تا زنبوداران بتوانند در کنار هم از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند .

امید است با استفاده از مطالب ارائه شده در سایت گامی در جهت مدرنتر شدن صنعت زنبوداری برداشته باشیم

دسترسی

تست1

لینک های ما