آخرین اخبار

امکانات سایت

توضیحات

سایت زنبورعسل ایران از سال 1388 با هدف به اشتراک گذاری  اطلاعات زنبوداری توسط مهندس امین جهانی از شهرستان مرند تاسیس گردید امید است توانسته باشیم  با ایجاد سایت زنبورعسل ایران  گام کوچکی در جهت مدرنتر شدن صنعت زنبورداری  برداشته باشیم.

دسترسی

تست1

لینک های ما