صفحه 1 از 1

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: چهارشنبه 23 مرداد 1392, 8:37 pm
توسط reza288
محققين دانشگاه اورگون در پورتلاند، زنبوري را كه 100 ميليون سال قبل در كهربا به تله افتاده بود كشف كردند. جورج پوينار استاد جانورشناسي و متخصص بين المللي مطالعه اشكال زندگي حفظ شده در كهرباهاي قديمي، اين زنبور را در كهرباي بدست آمده از يك معدن در دره هوكاونگ در ميانمار كشف كرده است. نمونه كشف شده حداقل 35-45 ميليون سال قديمي تر از فسيل هاي شناخته شده زنبور ها است و باعث ايجاد يك خانواده جديد به نام Melittosphecidae شده است. اين كشف باعث شد كه اين تئوري كه زنبورهاي وابسته به گرده (bees) از اجداد گوشتخوار (wasps) بوجود آمده اند تقويت گردد.
در كهرباي كشف شده توسط پوينار، چهار گونه گل نيز جاي دارد، بنابر اين مي توان تصور كرد كه اين زنبور ميليون هاي سال قبل در اطراف اين گل ها پرواز مي كرده است كه درون كهربا به دام افتاده است. اين زنبور منقرض شده را Melittosphex burmensis ناميده اند. اين زنبور يك زنبور عسل نيست و با هيچ يك از خانواده هاي زنبورهاي مدرن ارتباط ندارد. دانشمندان مي گويند كه اين زنبور احتمالاً خاتمه يك مسير تكاملي است كه موجب ظهور زنبورهاي مدرن نشده است. اين نمونه داراي خصوصياتي شبيه wasps است مثل پاي عقب باريك و موهاي منشعب روي بدن. ولي پوينار مي گويد" شكل كلي آن بيشتر به bees شبيه است تا wasps و مي تواند اين ايده جالب را به ما بدهد كه اين دو نوع از زنبورها (bees و wasps) چه زماني در مسير تكامل از هم جدا شده اند."
بريان دانفورت، زنبور شناس دانشگاه كورنل، مي گويد " اين بسيار مهيج است كه ما چيزي را ببينيم كه از زنبورهاي مدرن و امروزي بسيار متفاوت است. اين جد زنبورهاي عسل نيست ولي احتمالاً يك گونه از يك شاخه ابتدايي مسير تكاملي زنبورها بوده است كه منقرض شده است. اين فسيل ميتواند به ما كمك كند كه بفهميم چه زماني wasps كه اغلب گوشتخوار بوده اند به bees تبديل شده اند كه مي توانستند گياهان را گرده افشاني كنند و وظيفه بيولوژيكي كاملاً متفاوتی داشته باشند."
گياهان گلدار عملاً تمام گياهان خوراكي روي زمين هستند و منبع غذايي انسان ها و حيوانات ديگر را تشكيل مي دهند. امروزه حدود 20000 گونه زنبور bees وجود دارد كه از گزده براي تغذيه نوزادانشان استفاده مي كنند و در طي ميليونها سال سازگاريهاي فيزيكي و رفتاري متعددي كسب كرده اند تا به موثرترين گرده افشان هاي روي زمين تبديل شوند.
با در نظر گرفتن سن، اين زنبور كشف شده داراي وضعيت قابل توجهي است، به طوري كه موهاي منفرد روي بخش هايي از سينه، پاها، شكم و سر ديده مي شود و پاها و بالها كاملاً واضح هستند.
در رابطه با اين موضوع مقاله اي توسط پوينار و دانفورت در مجله Science در دست چاپ است.

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: شنبه 5 مرداد 1398, 12:48 pm
توسط vilifying

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: سه‌شنبه 19 شهریور 1398, 8:57 pm
توسط vilifying

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: پنج‌شنبه 28 آذر 1398, 5:08 pm
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: چهارشنبه 9 بهمن 1398, 1:35 pm
توسط Gregoryamoug
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:29 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:30 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:31 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:33 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:34 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:35 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:36 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:37 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:38 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:39 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:41 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:42 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:43 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:44 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:45 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:46 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:48 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:49 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:50 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:51 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:52 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:53 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:54 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:56 am
توسط Gregoryamoug

زنبور 100 ميليون ساله

ارسال شده: جمعه 8 فروردین 1399, 9:57 am
توسط Gregoryamoug