صفحه 1 از 1

تحقیق و پژوهش در خصوص نگرش های اجتماعی

ارسال شده: شنبه 1 مرداد 1390, 6:56 pm
توسط mellifera
تحقیق و پژوهش در خصوصنگرش های اجتماعی رایج و تأثیرات آن بر مسائل اقتصادی و بازاریابی محصولات زنبورعسل

[JUSTIFY]امروزه با عنایت بهرشد جمعیت کره زمین و افزایش روزافزون نیاز بشر به مواد غذائی ، تولید این مواد ازاهمیت ویژهای برخوردار است . از جمله مواد غذائی پر ارزش ، محصولات زنبورعسل است کهمتأسفانه در کشور به شکل شایسته ای مورد توجه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]قرار نگرفته است . اینمحصولات شامل گرده ، ژله رویال ، زهر ، موم ، بره موم و غیره هستند که عمده ترین آنعسل می باشد . اکثر افراد عسل را محصولی لوکس و غیر ضروری می دانند و فرهنگ استفادهاز آن مانند برخی اقلام خوراکی دیگر از جمله شیر ، ماهی ، گوشت قرمز ، گوشت سفید وغیره به درستی اشاعه پیدا نکرده است . چنانکه طبق آمار مصرف سرانه عسل در ایران کمتراز 500 گرم است در حالی که در برخی از کشورهای اروپایی به بالای یک و نیم کیلوگرم میرسد . یکی از دلایل عدم استقبال مردم از این محصول ، وجود اقلام تقلبی عسل در بازارو عدم توانائی اکثر مردم در شناخت صحیح این محصول و در نتیجه عدم اطمینان به فروشندهو محصول می باشد . بنابراین نیاز است به منظور افزایش اگاهی افراد تلاش بیشتری در جامعهصورت گیرد تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی در کشورقدمی انجام شود . بدیهی است نخستین قدم و مهمترین گام در جهت برطرف کردن معضلات موجوددر جامعه ف شناخت و ریشه یابی انهاست . لذا به منظور کسب اگاهی از باورهای درست و نادرسترایج در سطح جامعه در خصوص نحوه تولید عسل ، نحوه تشخیص عسل خالص و ناخالص و همچنینمیزان شناخت و مصرف سایر محصولات زنبورعسل تحقیقی انجام شده است . نتایج این تحقیقبه صورت زیر می باشد ک[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]1- تنها 27% افراد شکرک زدن عسل را امری طبیعی دانستهو بقیه آن را نشان دهنده تقلبی بودن عسل ، استفاده از شکر در تغذیه زنبورعسل و یا پایینبودن کیفیت عسل می دانند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2- 64% افراد وجود عطر و بوی خاص را نشان دهندهخلوص عسل می دانند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3- 34% افراد غلیظ بودن عسل را نشانه ی خلوص انمی دانند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]4- 28% افراد می دانند که هیچ کدام از خصوصیات ذکرشده در بالا نمی تواند دلیل بر خلوص یا عدم خلوص عسل باشد .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]5- 54% افراد هیچ اطلاعی از دیگر محصولات زنبورعسلنداشتند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]6- 40% افراد به عدم دسترسی به محصولات دیگر زنبورعسلاشاره داشتند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]7- 94% افراد علاقه به خرید عسل از زنبوردار مورداطمینان به طور مستقیم داشتند .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]جهت رفع این مشکلاتباید در جلب اطمینان مشتریان و آموزش در جهت افزایش آگاهی عموم مردم کوشش بیشتری نمود. با این گونه اقدامات می توان از بعضی سودجوئی ها که هم تولید کننده را متضرر می سازدو هم مصرف کننده را ف جلوگیری نمود تا لطمات بیشتری به بازار این محصولات وارد نیامدهو جامعه در جهت افزایش تولید و مصرف این محصولات مفید و مغذی پیش رود .[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]منبع : مجموعه خلاصهمقالات ششمین سمینار پژوهشی زنبورعسل[/JUSTIFY]