صفحه 1 از 1

دختر و مادری که همزمان در مراسم ع

ارسال شده: یک شنبه 5 دی 1389, 11:07 pm
توسط mahtab
یک مرد اردنی زن خود را در مراسم جشن عروسی دخترش طلاق داد. این زن که می خواست دخترش را برخلاف خواست پدر به خانه بخت بفرستد سرانجام خود و دخترش را به سرنوشت طلاق مبتلا ساخت. این مراسم ازدواج که در شهر زرقاء کشور اردن برگزار شد در نهایت با طلاق نو عروس و مادرش خاتمه یافت.
این زن که 50 سال سن دارد پس از شنیدن صیغه طلاق در بین جمعیت یک هزار نفری حاضر در مراسم عروسی با کل زدن و دست زدن خوشحالی خود را از این کار همسرش نشان داد.

در انتهای این مراسم برادران و پدر از ازدواج دختر با آن جوان اعلام نارضایتی کردند و در پی این نارضایتی بدنبال بر هم زدن مراسم بودند و در حالی که مادرعروس با آنان مخالف بود تصمیم گرفت تا قبل از آنکه داماد ماموران پلیس را برای جلوگیری از بر هم خوردن جشن عروسی توسط برادران عروس خبر کند مراسم را به اتمام برساند.
اتمام جشن با رسیدن پلیس همزمان بود به همین خاطر برادران و پدر عروس مهلت نیافتند تا آن مراسم را بر هم بزنند پدر که از این کار همسرش ناراحت بود او را در همان مراسم و جلوی مردم حاضر در جشن طلاق داد. این زن با شنیدن صیغه طلاق شروع به رقص کرد تا خوشحالی خود را اعلام کند.
در این میان عروس که مشغول دعوای پدر و مادرش بود متوجه شد که داماد حواسش نزد دختر دیگری از میان دختران حاضر در جشن است بهمین خاطر با داماد برخورد می کند که این برخورد به درگیری بدنی بین آنان منجر می شود و داماد در همان مراسم نو عروسش را مطلقه اعلام می کند و آن را به سرنوشت مادر مطلقه اش مبتلا ساخت

دختر و مادری که همزمان در مراسم ع

ارسال شده: دو شنبه 7 مرداد 1398, 7:47 am
توسط vilifying

دختر و مادری که همزمان در مراسم ع

ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1398, 6:12 pm
توسط vilifying

دختر و مادری که همزمان در مراسم ع

ارسال شده: شنبه 30 آذر 1398, 9:15 am
توسط Gregoryamoug

دختر و مادری که همزمان در مراسم ع

ارسال شده: جمعه 11 بهمن 1398, 5:53 am
توسط Gregoryamoug
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо