صفحه اصلي سايت جستجوگر سايت قوانين سايت تبليغات در سايت كار با تالار گفتمان كار با تالار گفتمان

آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

مطالب و مقالات ارسالی در مورد زنبورعسل و زنبورداری که توسط دوستان و کاربران ارسال شده است.
پرورش ملکه زنبورعسل,اصلاح نژاد,اصلاح نژاد,بيماريها وافات زنبورعسل,بازديد كندو و نگهداري,تجهيزات زنبورداري,لغات انگليسي زنبورعسل,اخبار و متفرقه,
شكل شناسي و فيزيولوژي,تغذيه زنبورعسل وزمستان گذراني

مدير انجمن: mellifera

آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 31 مرداد ماه 1390 09:58

چند روش ازمایشگاهی مرسوم برای بررسی ذکر می گردد:
١ - اندازه گیری میزان ساکاروز موجود در عسل :
این روش ساده ترین روش آزمایشگاهی بوده و همانطور که ذکر شد میزان ساکاروز موجود در عسل ٨ - ٢٪ درصد متغیر است.
البته حد معمول این اعداد (١ - ٢) درصد در نظر می گیرند.
در صورتی که در اثر تقلب در مناطقی که قیمت شکر ارزان است برای تقلب به عسل شکر اضافه شود ساکاروز عسل بیشتر از حد ذکر شده میگرددکه توسط ازمایش فریلینگ وتوسط دستگاه ساکرامات در آزمایشگاه می توان به میزان ساکاروز عسل پی برد.
البته افراد سودجو عسل را نیز حرارت می دهند که در متد های دیگر به ان اشاره می گردد.
٢ - تعیین نسبت بین قندهای فروکتوز و گلوکز در عسل :
همانطور که در قسمت مواد متشکله عسل اشاره شد میزان فروکتوز عسل حدود ٣٨درصد و گلوکز حدود ٣٠درصد می باشد. جهت تشخیص خلوص عسل تعیین نسبت بین قندهای فروکتوز و گلوکز دارای اهمیت است چون این نسبت در عسل های طبیعی و عسلهای مصنوعی متفاوت است.
عسل طبیعی و خالص   ١٠٠/ ١١٩ - ١٠٦= گلوکوز / فروکتوز ( لولوز)
عسل مصنوعی     ١٠٠ / کمتر از ٩٥ = گلوکوز / فروکتوز ( لولوز)
در نتیجه هرگاه بعنوان تقلب قندهای مصنوعی به عسل اضافه گردد (به جای اضافه کردن ساکاروز یا شکر قندهای فروکتوز و گلوکز اضافه گردد این نسبت نیز تغییر می کند) .
نسبت بین این دو قند اثرات مهمی در پدیده رس کردن یا کاتالیزاسیون عسل نیز دارد.
برای تعیین میزان این دو قند در عسل از روشهای یدومتری یا روش نورپلاریزه استفاده می گردد که روش ازمایش مربوط به رشته صنایع غذایی است که از ذکر ان خودداری می گردد.
٣ - جستجوی دیاستاز :
همانطور که ذکر شد در عسل طبیعی آنزیم های آمیلاز ، کاتالازو اینورتاز یافت می شوند وعسل حرارت دیده ویا عسل مصنوعی فاقد آنزیم می باشد بنابراین با جستجوی آنزیم در عسل می توان به تقلبی بودن یا نبودن عسل پی برد.

روش آزمایش :

یک قسمت عسل را با دو قسمت آب استریل مخلوط کرده ، ١٠سانتی متر مکعب از این محلول را با ١سانتیمتر مکعب محلول نشاسته ١درصد مخلوط نموده ، یک ساعت در حرارت درجه سانتیگراد به حال خود میگذاریم.
پس از آن ١سانتیمتر مکعب ید محلول (gr ١ید + gr ٢٠یدور پتاسیم + ٣٠٠ سانتیمتر مکعب آب مقطر) به ان اضافه نموده و با لوله شاهد که به همین ترتیب ولی بدون حرارت دادن تهیه کرده ایم از نظر رنگ مقایسه می کنیم.
اگر عسل طبیعی باشد و یا آنرا گرم نکرده باشند ، آنزیم های موجود در آن روی محلول نشاسته اثر نموده و آنرا هضم می کنند در لوله گرم شده رنگ زیتونی یا قهوهای ظا هر می گردد، در حالیکه در لوله دوم رنگ محلول آبی سیر متمایل به قهوهای با قی می ماند یعنی آنزیم ها روی نشاسته اثر نمی کنند.
بنابراین در عسل طبیعی رنگ در لوله یکسان نیست ولی اگر عسل حرارت دیده یا تقلبی باشد رنگ دو لوله یکسان خواهد بود.

٤ - انحراف نورپلاریزه :

همانطور که ذکر شد قند های عسل دارای درجه انحراف نورپلاریزه خاص خود می باشند.
در این آزمایش با استفاده از دستگاه های دقیق تر می توان خلوص عسل را تعیین کرد.
gr ٢٠ عسل را در٢٠ سانتیمتر مکعب آب سرد حل کرده ، ٤٠ سانتیمتر مکعب اتر اتیلیک به آن افزوده و آنرا به آرامی بهم زده و مخلوط می کنیم.قسمت اتری را در یک بشر کوچک وارد کرده ومی گذاریم تبخیر شود.بایمانده تبخیر را در١٠سانتی متر مکعب اتر حل کرده و به ٢ سانتیمتر مکعب از این عصاره اتری٢ سانتیمتر مکعب محلول یک در صد رزورسینول در اسید کلریدریک قوی اضافه می کنیم.
هرگاه بلا فاصله رنگ صورتی در قسمت اسیدی ظاهر شود ، نتیجه مثبت بوده و دلیل وجود قند اینورت مصنوعی در نمونه است.
این رنگ صورتی پس از٢٠ دقیقه تیره شده و تبدیل به رنگ قرمز آلبالویی در حد فاصل دو قسمت اتری و اسیدی میگردد.هرگاه قند اینورت از تاثیر آنزیم اینورتاز بر ساکاروز ایجاد شده باشد فاقد (H.M.F ) خواهد بود و نتیجه آزمایش فوق منفی خواهد بود.همچنین نتیجه این آزمایش در مورد عسل طبیعی که حرارت دیده باشد مثبت است. (وجود H.M.F را در عسل طبیعی که ١٠٠درجه سانتیگراد حرارت دیده است با کروماتوکرافی کاغذی می توان تشخیص داد.)  H.M.Fاز اثر اسیدها و حرارت بر قند های ساده خصوصا فروکتوز بوجود می آید.بدین ترتیب که فروکتوز ٢مولکول آب از دست داده و تبدیل به H.M.F می گردد.تشکیل  H.M.Fاز گلوکز کاملا پیچیده تر می باشد.
سطوح H.M.F در عسل تازه صفر می باشد وبه تدریج تحت اثر گرمای محیط و انبار افزایش می یابد و هرچه گرما بر حسب واحد/زمان بیشتر باشد مقدار H.M.F نیز بیشتر می باشد.
در مورد میزان استاندارد این عسل کشورهای مختلف بررسی های مختلفی انجام داده اند.
در آسیا کشور عربستان سعودی ودر اروپا کشور آلمان به میزان بسیار پیشرفته ای در این مورد ازمایشات وتحقیقات صورت داده اند.استاندارد جهانی نیز در سال ( ١٩٨٦) جدول تازهای در این مورد انتشار داد.
به طور کلی میزان H.M.F در عسل در این استاندارد mg/kg١٥ - ٨٠ در نظر گرفته اند.
در کشور ما این میزان mg/kg٥ در نظر گرفته می شود.
در کشور های اروپایی رد کردن بسیاری از عسل های با کیفیت بخاطر پایینی تحمل H.M.F به طور غیر ضروری باعث محدود کردن بازار می شود.در مورد دیاستاز محاسبه آن به عنوان یک فاکتور اصلی در اندازه گیری کیفیت عسل بعلت تنوع بینهایت در سطوح ابتدایی آن نمی تواند به عنوان فاکتور اصلی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین برای کنترل کیفی عسل تجزیه شیمیایی ، بررسی خواص فیزیکی نوری و معیارهای ارگانولپتیکال ضروری است.
برای پرهیز از سوء استفاده از عسل وفریب مردم و تولید عسل تقلبی دولتهای بسیاری از کشورها مایل به کنترل صحیح عسل می باشند.
هفت قانون طلایی کیفیت عسل :
عوامل کنترل کننده عسل که به هفت قانون طلایی معروف هستند شامل موارد ذیل می باشند.
١ - عسل باید خالص بوده و با ماده دیگری مخلوط نشود.یعنی با توجه به قوانین مواد غذایی چیزی به آن اضافه یا کم نگردد.
٢ - عسل باید رسیده باشد یعنی بیش از نصف سلول های شان عسل دارای درپوش های مومی می باشند.
٣ - جهت حفظ ترکیباتی مثل مواد معطر، آنزیم ها ، مواد ضد میکروب و رنگدانه ها باید عسل در شرایط طبیعی خود نگهداری شود.
٤ - عسل باید تمیز بوده فاقد ذرات موم ، اجزای بدن زنبورها و سایر حشرات باشد.
٥ - عسل به صورت مایع (شفاف) وکریستالی باید از غلظت خوبی برخوردار باشد.
٦ - عسل باید به خوبی بسته بندی شده و همچنین برچسب مناسبی داشته باشد.
٧ - برچسب عسل باید حاوی اطلاعات صحیحی شامل منشا گیاهی عسل ،تغذیه زنبور و نام زنبوردار آن باشد.
اطلاعات روی برچسب عسل بایستی همواره صحیح باشد و خریدار را گمراه نکند.
روشهای مرسوم در فرهنگ عوام برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی پشتوانه علمی نداشته و روشهای صحیح و قاطعی نیستند.البته این مسئله یک امر طبیعی است زیرا عسل دارای خصوصیات پیچیدهای بوده و نیز تحت تاثیر مستقیم شرایط محیطی قرار می گیرد.مثلا در محیط های گرم به شدگی روان شده ودر محیط سرد بسیار سفت و چسبنده است.همچنین در محیط مرطوب براحتی رطوبت جذب می کند و در محیط خشک رطوبت آن کاهش می یابد.نور مستقیم خورشید نیز براحتی ترکیبات آنرا تحت تاثیر قرار می دهد.
پس تشخیص عسل طبیعی مرغوب توسط خریداران بدون استفاده از وسایل آزمایشگاهی کار مشکلی است.البته زنبورداران و افرادی که با فرآوری عسل سرو کار دارند تشخیص تجربی تسبتا خوبی دارند ولی هنوز روش ساده ای برای مردم وجود ندارد که بتوانند براحتی عسل تقلبی رااز عسل طبیعی تشخیص دهند.البته در ازمایشگاه با دستگاههای ساده مرغوبیت و صدمات مختلفی که به عسل وارد شده قابل اندازه گیری لست.جهت اینکه یک دید کلی برای خریداران عسل ایجاد کنیم .
چند توصیه :
١ - عسل را از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید.
٢ - توجه به برچسب روی شیشه عسل که باید حاوی نام و نشان شرکت تولیدی ، شماره پروانه بهداشتی ، وزن وغیره باشد.
٣ - مسئله مهم که هنوز به صورت شبهه ای برای بسیاری از مردم باقی مانده شکرک زدن عسل است.
باید توجه داشت که اکثر عسل ها پس از مدتی شکرک می زنند.البته زمان شکرک زدن عسل بسته به نوع گیاه ، میزان و نوع ذرات در عسل و غیره فرق می کند.
جهت مایع کردن عسل شکرک زده باید ظرف عسل نیم ساعت در دمای ٦٥ - ٧٠ درجه سانتیگراد قرار گیرد.
بحث :
توصیه هایی در مورد نگهداری عسل :
١ - سعی شود در هنگام خرید عسل حتما عسل هایی خریداری گردد که دارای نشان استاندارد و دارای بسبه بندی سالم باشد و حتی الامکان ترکیبات موجود در عسل و نوع عسل روی ظرف عسل نوشته شده باشد.

منابع :

١ - شهرستانی ، ن (١٣٦٨) . زنبور عسل و پرورش آن ، مرکز نشر سپهر
٢ - عبادی ، رحیم ، احمدی . عسل (١٣٦٩) . پرورش زنبور عسل، انتشارات راه نجات اصفهان .
٣ - سید جواد سعادتمند (پاییز١٣٧٨) عسل تقلبی ، انتشارات آییژ .
4.Dietz , A(1990).The hive and honey bee .

كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاه


نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755

Re: آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 18 بهمن ماه 1392 11:33

روش هاي آناليز و استانداردهاي عسل(1)مقدمه :

توليد كنندگان عسل براي حضور در بازار جهاني به استانداردهاي بين المللي نياز دارند , اين استانداردها در جلسات و نشست هاي متخصصين بر اساس جمع بندي نتايج حاصله از آزمايشات روزانه اي كه در آزمايشگاههاي مرجع بر روي عسل هاي ارسالي از كشورهاي مختلف انجام مي شود , بدست ميآيد .

با نگاهي بر آمار و ارقام تصويب شده توسط استانداردهای بين المللی ميتوان دريافت كه عسل ايران ميتواند به  درجاتِ  بالايي از استاندارد جهاني دست يابد و اين امر منوط به چند شرط است :

1. آلوده نكردن عسل به سموم و داروها .

2. مخلوط نكردن عسل با شربتِ حاصله از تغذيه دستي .

3. حفظ عناصر مفيد و آنزيم هاي عسل ( حرارت نديدن عسل ) .اميد است اين مقاله ترجمه شده بتواند مورد استفاده كارشناسان قرار گيرد و همچنين باعث تشويق توليد كنندگان عسل , به توليد عسل استاندارد و  مرغوب  شود.

روش هاي بررسي كيفيت عسل , مقررات و استانداردهاي بين المللي

مروري بر كار كميسيون بين المللي عسل:

استانداردهاي بين المللي كه در دستورالعمل اروپايي و در استاندارد غذايي كد كستدوين شده ، هر دو در حال بازنگري ميباشند.

در اين مقاله اطلاعات موجود مربوط به شاخص هاي مختلف كيفيت و روش هاي مورد استفاده براي تعيين اين شاخصها مورد بررسي قرار گرفته است. جهت بررسي روش هاي آناليز و مقررات مندرج در دستورالعمل اروپا و در استاندارد غذايي كدكس , كميسيون بين المللي عسل

IHC در سال 1990 تشكيل شده تا روش هاي آناليز و استانداردهاي عسل را مورد بازبيني قرار دهد.

نويسندگان اين مقاله بعنوان اعضاء‌ كميسيون ، با ارايه آمار و اطلاعات در تدوين مقاله حاضر سهيم بوده اند.

اين كميسيون با برگزاري جلسات مشترك با كميسيون غذايي سوييس SFM روش هاي كنترل كيفيت عسل را  تنظيم كرده است. روشها ابتدا در كميسيون غذايي سوييس مطرح و سپس با اندكي تغيير به ثبت رسيده است.

در اين كميسيون اطلاعات موجود درباره معيارهاي مختلف كيفي و روش هاي مورد استفاده تعيين كيفيت, بررسي شده است.

در نظر است اطلاعات لازم در اختيار متخصصين شيمي مواد غذايي و مسئولين مربوط به كميسيون بين المللي عسل و همچنين مسئولين قانون گذاري و تصميم گير در تشخيص عسل قرار گيرد.

رطوبت:

هر چه ميزان رطوبت عسل بيشتر باشد , احتمال تخمير آن بيشتر است .   حداكثر ميزان 21 گرم در100 گرم عسل در استاندارد جديد پيشنهاد شده است  . بر اساس استاندارد جديد عسل شبدر استثناء ‌نشده , و لذا حداكثر رطوبت براي عسل شبدر نيز همان 21 % ميباشد. در عمل ، اين ميزان رطوبت بندرت ديده ميشود. در آزمايشات روزمره كنترل كيفيت انجام شده بر روي 30000 نمونه , توسط كميته بين المللي تعيين كيفيت عسل در طول سالهاي97 تا 1989 ، 91تا 95در صد  همه عسلها ، ميزان رطوبت كمتر از 20 داشته اند . همچنين در سوييس اين استاندارد در بيست سال گذشته بطور موفقيت آميز مورد استفاده قرار گرفته ، تا اينكه در آخرين بازبيني سازمان غذايي سوييس ميزان حداكثر رطوبت21 % را كه اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده بود, پذيرفت .

خيلي از سازمانهاي ملي زنبورداري (مثل آلمان، بلژيك، اتريش ، ايتاليا، و سوييس) حداكثر رطوبت عسل را بين 18 تا 5/18 گرم در صد پذيرفته اند.

مواد معدني (خاكستر):

خاكستر يك عامل كيفي و متمايزكننده عسل هاي مختلف از عسلك ميباشد. ميزان خاكستر عسل (عسل با منشاء گياهي) نسبت به ميزان خاكستر عسلك (عسل با منشاء حشرات ) كمتر است . در حال حاضر ، اين معيار با هدايت الكتريكي جايگزين شده است . استفاده از معيار خاكستر بعنوان يك فاكتور تعيين كيفيت در دوره انتقالي بايد حفظ شود, تا زمانيكه هدايت الكتريكي عسل ، بعنوان استاندارد جهاني پذيرفته شود.

اسيديته:

استاندارد قديمي عسل ميزان حداكثر   40  ميلي اكي والان در هر كيلوگرم را پذيرفته بود كه در دستورالعمل كدكس تا 50 ميلي اكي والان در كيلوگرم افزايش پيدا كرده است، اگر چه تعدادي از عسل ها وجود دارند كه  بطور طبيعي اسيديته بالا دارند.

هيدروكسي متيل فورفورال:

فاكتور اصلي در تعيين كيفيت عسل و معرف حرارت ديدن عسل ميباشد. در عسل هاي تازه ، عملاً هيدروكسي متيل فورفورال  HMF  وجود ندارد. اما با حرارت دادن عسل يا نگهداری در محل نامناسب، در عسل ايجاد شده و بتدريج افزايش مي يابد و به PH  عسل و درجه حرارت محل نگهداری بستگي دارد.

برخي از اتحاديه هاي زنبورداران اروپايي (آلمان، بلژيك، ايتاليا، اتريش) نمونه عسل خود را با عنوان عسل با كيفيت (با حداكثر 15  ميلي گرم HMF  ) ارايه ميكنند. در تجارت بين المللي حداكثر 40 ميلي گرم در كيلوگرم پذيرفته شده است.

در طي 10 سال كنترل مداوم عسل در انستيتو آناليز عسل (IHA) در برمن آلمان, در بيشتر از 90% نمونه هاي عسل فرآوري شده ( 30000 نمونه ) و بيشتر از 85% عسل تجاری ( 2000 نمونه ) , ميزان HMF كمتر از 30 ميلي گرم بوده است.

حداكثر   ميزان پذيرفته شده HMF توسط كدكس 60 ميلي گرم در كيلوگرم است. ذخيره عسل در كشورهاي گرمسير باعث افزايش HMF ميشود, لذا پيشنهاد افزايش ميزان حداكثر گرديده است . آخرين پيشنهاد داده شده توسط اتحاديه اروپا ميزان استاندارد حداكثر 40 ميلي گرم در كيلوگرم ميباشد.

يك راه حل ممكن براي اين فاكتور كيفي , ارايه يك استاندارد منطقه اي ميباشد.

فعاليت دياستاز (آميلاز) :

فعاليت دياستاز ( DN ) , يك فاكتور كيفي است كه در اثر ماندگاري عسل و حرارت تغيير ميكند و نشانگر تازه بودن يا حرارت دادن عسل ميباشد. حداقل استاندارد ميزان فعاليت دياستاز 8 است . در كنترل روزانه و طولاني مدت انستيتو آناليز عسل (IHA) در92% عسل هاي فرآوري نشده (2000 نمونه) و بيش از 88% عسل هاي فله (1000 نمونه) ميزان DN بيشتر از 8 بوده است . در هنگام قرائت نتيجه دياستاز بايد در نظر داشت كه برخي از عسل هاي تك گل بطور طبيعي داراي فعاليت دياستازي پايين هستند.

قندها:

قسمت اعظم قندهاي عسل را قندهاي احيا کننده تشكيل ميدهند. ولي در عسلك مخلوط با عسل اين وضعيت متفاوت و بيشتر قندها را,  قندهاي مركب غير احيا کننده مثل ملزتيوز، مالتوتريپوز و رافينوز تشكيل ميدهند. با توجه به اين يافته ها استاندارد قندها تعيين گرديده و بر خلاف استاندارد گذشته كه ميزان آن 60 گرم در صد بوده , حداقل 45 گرم در صد  جهت قندهاي احيا کننده پذيرفته شده است. با اندازه گيري قندهاي احيا کننده , تفاوت بين عسل و عسلك تعيين ميشود. اما اين تفاوت ها را ميتوان با ساير روش ها مثل استفاده از هدايت الكتريكي تعيين نمود. بحث هاي فراواني براي جايگزيني اندازه گيري قندهاي احيا کننده با قندهاي اختصاصي وجود دارد، كه در قسمت بعد اشاره مي شود .

مواد جامد غير قابل حل در آب :

اندازه گيري مواد غير محلول، براي تعيين ناخالصي بيش از حد مجاز عسل , ابزار مهمي مي باشد. با وجوديكه هم اكنون بخش قابل توجهي از عسل دنيا را با فشردن شانهاي عسل استخراج ميكنند, امروزه تقريباً همه عسل هاي تجاري پس از سانتريفيوژ كردن استحصال ميشوند. بنظر ميرسد كه ميزان حداكثر مجاز ( 0/1گرم در  100 گرم عسل ) خيلي زياد است. معمولاً در عسل ها  ميزان اين مواد كم و در مقياس 05/0 تا 005/0 گرم در  100 گرم يافت ميشود.

موم ، كه ميزان آن در استاندارد Codex تعيين نشده , ماده اصلي مواد غير محلول است. بمنظور صاف كردن عسل از فيلتر كاغذي استفاده ميشود ، اما اين متد تا كنون پذيرفته نشده است.

معيارهاي ويژه براي استاندارد بين المللي عسل :

ارقام مربوط به ميزان قند و ميزان هدايت الكتريكي كه از آناليز آزمايشگاههاي نويسندگان اين مقاله جمع آوري شده در جداول 3 و 4 آمده است . 50% آمار از برمن آلمان است , در اين محل عسل هاي ارسالي از اروپا (اغلب عسل مخلوط با عسلك) , آسيا (اغلب چين)، آمريكاي جنوبي و شمالي و استراليا بطور روزمره آزمايش ميشوند . آمار مربوط به عسل هاي تك گل از ساير آزمايشگاهها و كشورهاي ديگر مي باشند.

هدايت الكتريكي:

امروزه هدايت الكتريكي بجاي بررسي خاكستر , مقياس مناسبي براي تشخيص عسل از عسلك ميباشد. اين معيار به خاكستر و اسيد موجود در عسل بستگي دارد. هر چه ميزان اين مواد بيشتر باشد هدايت الكتريكي بيشتر است. يك ارتباط خطي بين ميزان خاكستر و هدايت الكتريكي برقرار است.C   = 0.14+ 1.74 A

در اينجا C هدايت الكتريكي بر حسب هزارم ثانیه در سانتي متر (mS/cm) و A گرم در 100 گرم عسل ميباشد.

ارقام هدايت الكتريكي عسل ها, عسل هاي تك گل و عسلك در جدول شماره 3 خلاصه شده است. بر اساس اين آمار ميزان هدايت الكتريكي در عسل هاي مخلوط با عسلك بايد كمتر از  mS/cm8/0باشد و اين ميزان در عسلك و عسل شاه بلوط بيشتر از  mS/cm8/0 مي باشد. عسل تعدادي از گل ها و همچنين مخلوط آنها، استثناء بوده و تفاوت فاحشي در ميزان هدايت الكتريكي آنها وجود دارد.

با توجه به نياز به اطلاعات بيشتر درباره عسل ها ، ضروري است استانداردهاي عسل هاي اختصاصي با منشاء گياهي و جغرافيايي مختلف مشخص شود.

اندازه گيري هدايت الكتريكي سهل و سريع بوده و به ابزارهاي گران قيمت نياز ندارد , استفاده هاي فراواني از آن براي تشخيص عسل هاي تك گل از يكديگر و تميز عسلك از عسل ,ميشود. بنابراين مقدمتاً گنجاندن هدايت الكتريكي در استاندارد بين المللي پيشنهاد گرديد.

قندهاي اختصاصي:

در جدول 4 آمار مربوط به مجموع فروكتوز و گلوكز و همچنين قند ساكاروز حدود 3500 نمونه از عسل هاي تك گل و مخلوط آمده است . اين آمار اغلب مربوط به نتايج آزمايشات انجام شده در آزمايشگاههاي نويسندگان اين مقاله مي باشد , با دو استثناء مربوط به آمار ساكاروز كه از منبع ديگري گرفته شده است. بر اساس اين آمار استاندارد عمومي مجموع فروكتوز و گلوكز 60 گرم در صد براي عسل و براي عسلك  45 گرم در صد , پيشنهاد گرديده است . در 99% ‌موارد آناليز عسل ميتوان به اين استاندارد اطمينان نمود.

براي ساكاروز وضعيت اندكي پيچيده است. استاندارد عمومي 5 گرم در صد را ميتوان در 99% موارد پذيرفت.

عسل هاي تك گل مثل عسل حبش اوتي (Banksia) ، مركبات  (Citrus) ،‌ماش معطر يا اسپرس (Hedysarum)، يونجه (Medicago) و اقاقيا (Robinia) استثناء بوده و استاندارد ساكاروز آنها g/100g 10 می باشد.

ميزان استاندارد ساكاروز برای عسل اسطوخودوس  (Lavandula ) 15 گرم در صد , تعيين گرديده است.

مجموع ميزان فروكتوز و گلوكز خيلي به مجموع قندهاي احيا کننده نزديك است. چون اين دو قند بيش از 90% قندهاي احيا کننده را تشكيل ميدهند. در واقع استاندارد حداقل پيشنهاد شده براي جمع گلوكز و فروكتوز  عسل 60 گرم در صد و براي عسلك 45 گرم در صد ميباشد و براي قندهاي احيا کننده عسل ميزان 65 گرم در صد و براي عسلك همان 45 گرم در صد پذيرفته شده است.

تعيين استاندارد براي عسل هاي اختصاصي نتايج مثبتي را براي كنترل معمول عسل بدنبال  خواهد داشت . در حال حاضر ميزان قند نمونه عسل هاي تجاري از نظر استاندارد بررسي ميشوند ، اما اين بررسي پاسخگوي كيفيت عسل نمي باشد . و ضرورت دارد ميزان قند نمونه هاي عسل از جنبه هاي مختلف كيفيت مورد بررسي قرار گيرند . در اين راستا نسبت فروكتوز به گلوكز و غلظت ساكاروز شواهد خوبي براي تفكيك بين عسل هاي تك گل از يكديگر ميباشند . همچنين ميزان ملزتيوز ، مالتوتريوز و دو اليگوساكاريد ديگر معيار خوبي براي تفكيك عسلك موجود در عسل است . همچنين طيف اختصاصي قندها اطلاعاتي درباره كيفيت , اعتبار و رسيده بودن عسل ارايه مينمايد.

فاكتورهاي كيفي فوق استاندارد:

تعدادي معيار كيفي مفيد ,علاوه بر مقررات معمول بين المللي , وجود دارد كه براي تعيين كيفيت عسل بكار ميرود.

فعاليت انورتاز ( استاندارد تازگي عسل ):

اين آنزيم اختصاصاً به حرارت و ذخيره سازي عسل حساس ميباشد و بعنوان معيار تازگي عسل شناخته ميشود . براي عسل تازه و حرارت نديده عدد انورتاز   10 پيشنهاد گرديده و براي عسل هايي كه داراي فعاليت آنزيمي پايين ميباشند عدد انورتاز بيش از 4 تعيين شده است. اگر چه فعاليت انورتاز همانند دياستاز از نظر طبيعي تفاوت زيادي ميكند. ولي اثر آن در تعيين كيفيت عسل ثابت شده است.  فعاليت انورتاز در اتحاديه هاي زنبورداران آلمان و بلژيك مورد استفاده ميباشد.

پرولين:

ميزان پرولين عسل نشانگر رسيده بودن و طبيعی بودن عسل است و ميزان پايين آن نشانگر نارس بودن يا تغذيه دستی کندو با شکر است. براي عسل خالص 180 ميلي گرم در كيلوگرم پرولين ميزان حداقلي است كه براي آزمايشگاههاي كنترل پذيرفته شده است .بهر حال بايد در نظر داشت كه بسته به نوع عسل ميزان پرولين تفاوت زيادي خواهد داشت.

گردش نوري:

انحراف نور در اثر قندهاي مختلف عسل يك معيار مهم است . اندازه گيري انحراف نور در حال حاضر در يونان، ايتاليا، انگلستان براي تشخيص عسل از عسلك بكار ميرود. در ايتاليا مشخص گرديده كه عسل از نظر گردش نوري ارزش منفي داشته در صورتيكه عسلك داراي گردش نوري مثبت است . اينكه آيا اين روش قابليت شناسايي عسل هاي مناطق مختلف جغرافيايي را دارد , بستگي به مطالعات آتي دارد.

بحث:

مقاله حاضر ، مروري خلاصه بر آخرين اطلاعات و دستورالعمل هاي بين المللي مربوط به روش هاي آناليز و معيارهاي كيفي مورد استفاده در تعيين كيفيت عسل ميباشد . بحث هاي زيادي جهت تصويب استانداردهاي جديد و استفاده از قندهاي اختصاصي و هدايت الكتريكي مطرح شده است. در سي سال اخير از قندهاي احيا کننده و خاكستر بعنوان فاكتورهاي تعيين كيفيت استفاده شده ,  در صورتيكه در حال حاضر از قندهاي اختصاصي و هدايت الكتريكي بعنوان شاخص در استاندارد بين المللي عسل استفاده مي شود.

علاوه بر معيارهاي برشمرده شده در اين بررسي ، تست هاي بهداشتي , معيارهاي تعيين آلودگي، توسط استاندارد Codex ارايه شده است.

بعلاوه, متخصصان عسل معيارهاي ديگري براي تعيين منشاء گياهي يا جغرافيايي عسل , مخصوصاً براي تعيين خصوصيات عسل هاي تك گل , بكار مي گيرند . در آينده كميسيون بین المللی  در نظر دارد روش ها و معيارهاي مورد نياز كيفي شيميايي براي عسل هاي تك گل را كه در چند كشور مورد استفاده بوده است و در تجارت بين المللي عسل رسماً  استفاده نميشود,آماده و ارايه نمايد.
كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاهبرای نویسنده این مطلب mellifera تشکر کننده ها:
Kismar (18 بهمن ماه 1392 11:39)
رتبه: 4.167%
 
نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755

Re: آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 18 بهمن ماه 1392 11:34

     استاندارد عسل

     

     رطوبت:

     هر چه ميزان رطوبت عسل بيشتر باشد , احتمال تخمير آن بيشتر است .   حداكثر ميزان   g100 /21 گرم در استاندارد جديد پيشنهاد شده است  . بر اساس استاندارد جديد عسل شبدر استثناء ‌نشده , و لذا حداكثر رطوبت براي عسل شبدر نيز همان    g100 /21 ميباشد. در عمل ، اين ميزان رطوبت بندرت ديده ميشود. در آزمايشات روزمره كنترل كيفيت انجام شده بر روي 30000 نمونه , توسط كميته بين المللي تعيين كيفيت عسل در طول سالهاي97 تا 1989 ،       91تا 95در صد  همه عسلها ، ميزان رطوبت كمتر از 20 داشته اند . همچنين در سوييس اين استاندارد در بيست سال گذشته بطور موفقيت آميز مورد استفاده قرار گرفته ، تا اينكه در آخرين بازبيني سازمان غذايي سوييس ميزان حداكثر رطوبت21 % را كه اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده بود, پذيرفت .

     خيلي از سازمانهاي ملي زنبورداري (مثل آلمان، بلژيك، اتريش ، ايتاليا، و سوييس) حداكثر رطوبت عسل را بين 18 تا 5/18 گرم در صد پذيرفته اند.

     مواد معدني (خاكستر):

     خاكستر يك عامل تعيين كننده كيفيت براي عسل هاي با منشاء گياهي ميباشد ميزان خاكستر عسل نسبت به عسلك (عسل با منشاء   حشرات ) كمتر است . در حال حاضر ، اين معيار با هدايت الكتريكي جايگزين شده است . استفاده از معيار خاكستر بعنوان يك فاكتور تعيين كيفيت در دوره انتقالي بايد حفظ شود, تا زمانيكه هدايت الكتريكي عسل ، بعنوان استاندارد جهاني پذيرفته شود.

     اسيديته:

      استاندارد قديمي عسل ميزان حداكثر   40  ميلي اكي والان در هر كيلوگرم را پذيرفته بود كه در دستورالعمل كدكس تا 50 ميلي اكي والان در كيلوگرم افزايش پيدا كرده است، اگر چه تعدادي از عسل ها وجود دارند كه  بطور طبيعي اسيديته بالا دارند.

     هيدروكسي متيل فورفورال:

      فاكتور اصلي در تعيين كيفيت عسل و عامل نشان دهنده حرارت ديدگي عسل ميباشد . در عسل هاي تازه ، عملاً هيدروكسي متيل فورفورال (HMF )[1][1][1] وجود ندارد. اما با ماندن عسل در آن ايجاد شده و بتدريج افزايش مي يابد و بستگي به PH  عسل و درجه حرارت محل ذخيره كردن دارد.

     برخي از اتحاديه هاي زنبورداران اروپايي (آلمان، بلژيك، ايتاليا، اتريش) نمونه عسل خود را با عنوان عسل با كيفيت (با حداكثر 15  ميلي گرم HMF  ) ارايه ميكنند. در تجارت بين المللي حداكثر 40 ميلي گرم در كيلوگرم پذيرفته شده است.

      در طي 10 سال كنترل مداوم عسل در انستيتو آناليز عسل (IHA) در برمن آلمان, در بيشتر از 90% نمونه هاي عسل فرآوري شده ( 30000 نمونه ) و بيشتر از 85% عسل فله           ( 2000 نمونه ) , ميزان HMF كمتر از 30 ميلي گرم بوده است.

     حداكثر   ميزان پذيرفته شده HMF توسط كدكس 60 ميلي گرم در كيلوگرم است. ذخيره عسل در كشورهاي گرمسير باعث افزايش HMF ميشود, لذا پيشنهاد افزايش ميزان حداكثر گرديده است . آخرين پيشنهاد داده شده توسط اتحاديه اروپا ميزان استاندارد حداكثر 40 ميلي گرم در كيلوگرم ميباشد.

      يك راه حل ممكن براي اين فاكتور كيفي , ارايه يك استاندارد منطقه اي ميباشد.

      فعاليت دياستاز :

      فعاليت دياستاز ( DN ) , يك فاكتور كيفي است كه در اثر ماندگاري عسل و حرارت تغيير ميكند و نشانگر تازه بودن يا حرارت دادن عسل ميباشد. حداقل استاندارد ميزان فعاليت دياستاز 8 است . در كنترل روزانه و طولاني مدت انستيتو آناليز عسل (IHA) در92% عسل هاي فرآوري نشده (2000 نمونه) و بيش از 88% عسل هاي فله (1000 نمونه) ميزان DN بيشتر از 8 بوده است . در هنگام قرائت نتيجه دياستاز بايد در نظر داشت كه برخي از عسل هاي تك گل بطور طبيعي داراي فعاليت دياستازي پايين هستند.

      قندها:

     قسمت اعظم قندهاي عسل را قندهاي احيا شده تشكيل ميدهند. ولي در عسلك مخلوط با عسل اين وضعيت متفاوت و بيشتر قندها را,  قندهاي مركب غير احيا شده مثل ملزتيوز، مالتوتريپوز و رافينوز تشكيل ميدهند. با توجه به اين يافته ها استاندارد قندها تعيين گرديده و بر خلاف استاندارد گذشته كه ميزان آن  g/kg 60 بوده , حداقل g/kg 45, جهت قندهاي احيا شده پذيرفته شده است. با اندازه گيري قندهاي احيا شده , تفاوت بين عسل و عسلك تعيين ميشود. اما اين تفاوت ها را ميتوان با ساير روش ها مثل استفاده از هدايت الكتريكي تعيين نمود. بحث هاي فراواني براي جايگزيني اندازه گيري قندهاي احيا شده با قندهاي اختصاصي وجود دارد. كه در قسمت بعد اشاره مي شود .

      مواد جامد غير قابل حل در آب :

     اندازه گيري مواد غير محلول، براي تعيين ناخالصي بيش از حد مجاز عسل , ابزار مهمي مي باشد. با وجوديكه هم اكنون بخش قابل توجهي از عسل دنيا را با فشردن شانهاي عسل استخراج ميكنند, امروزه تقريباً همه عسل هاي تجاري پس از سانتريفيوژ كردن استحصال ميشوند. بنظر ميرسد كه ميزان حداكثر مجاز ( 0/1گرم در  100 گرم ) خيلي زياد است. معمولاً در عسل- ها  ميزان اين مواد كم و در مقياس 05/0 تا 005/0 گرم در  100 گرم يافت ميشود.

      موم ، كه ميزان آن در استاندارد Codex تعيين نشده , ماده اصلي مواد غير محلول است. بمنظور صاف كردن عسل از فيلتر كاغذي استفاده ميشود ، اما اين متد تا كنون پيشنهاد نشده است.

      معيارهاي ويژه براي استاندارد بين المللي عسل :

      ارقام مربوط به ميزان قند و ميزان هدايت الكتريكي كه از آناليز آزمايشگاههاي نويسندگان اين مقاله جمع آوري شده در جداول 3 و 4 آمده است . 50% آمار از برمن آلمان است , در اين محل عسل هاي ارسالي (اغلب عسل مخلوط با عسلك) , از اروپا ، آسيا (اغلب چين)، آمريكاي جنوبي و شمالي و استراليا بطور روزمره آزمايش ميشوند . آمار مربوط به عسل هاي تك گل از ساير آزمايشگاهها و كشورهاي ديگر مي باشند.

      هدايت الكتريكي:

      امروزه هدايت الكتريكي بجاي بررسي خاكستر , مقياس مناسبي براي تشخيص عسل از عسلك ميباشد. اين معيار به خاكستر و اسيد موجود در عسل بستگي دارد. هر چه ميزان اين مواد بيشتر باشد هدايت الكتريكي بيشتر است. يك ارتباط خطي بين ميزان خاكستر و هدايت الكتريكي برقرار است.

     C   = 0.14+ 1.74 A

      در اينجا C هدايت الكتريكي بر حسب ميلي سي من (Siemen  milli) در سانتي متر و A گرم در 100 گرم عسل ميباشد.

     ارقام هدايت الكتريكي عسل ها, عسل هاي تك گل و عسلك در جدول شماره 3 خلاصه شده است. بر اساس اين آمار ميزان هدايت الكتريكي در عسل هاي مخلوط با عسلك بايد كمتر از mS/cm8/0باشد و اين ميزان در عسلك و عسل فندق بيشتر از  mS/cm8/0 مي باشد. عسل تعدادي از گل ها و همچنين مخلوط آنها، استثناء بوده و تفاوت فاحشي در ميزان هدايت الكتريكي آنها وجود دارد.

     با توجه به نياز به اطلاعات بيشتر درباره عسل ها ، ضروري است استانداردهاي عسل هاي اختصاصي با منشاء گياهي و جغرافيايي مختلف مشخص شود.

      اندازه گيري هدايت الكتريكي سهل و سريع بوده و به ابزارهاي گران قيمت نياز ندارد , استفاده هاي فراواني از آن براي تشخيص عسل هاي تك گل از يكديگر و تميز عسلك از عسل ,ميشود. بنابراين مقدمتاً گنجاندن هدايت الكتريكي در استاندارد بين المللي پيشنهاد گرديد.

      قندهاي اختصاصي:

     در جدول 4 آمار مربوط به مجموع فروكتوز و گلوكز و همچنين قند سوكروز حدود 3500 نمونه از عسل هاي تك گل و مخلوط آمده است . اين آمار اغلب مربوط به نتايج آزمايشات انجام شده در آزمايشگاههاي نويسندگان اين مقاله مي باشد , با دو استثناء مربوط به آمار سوكروز كه از منبع ديگري گرفته شده است. بر اساس اين آمار استاندارد عمومي مجموع فروكتوز و گلوكزg/100g 60براي عسل و براي عسلك g/100g  45 , پيشنهاد گرديده است . در 99% ‌موارد آناليز عسل ميتوان به اين استاندارد اطمينان نمود.

      براي سوكروز وضعيت اندكي پيچيده است. استاندارد عموميg/100g 5 ا ميتوان در 99% موارد پذيرفت. به استثناء عسل هاي تك گل مثل عسل Banksia (حبش اوتي) ، Citrus  (مركبات) ،‌ Hedysarum ، Medicago و Robinia كه استاندارد سوكروز آنها g/100g 10 و عسل Lavandula   ) اسطوخودوس ) با g/100g 15 سوكروز , استاندارد مي باشد.

     مجموع ميزان فروكتوز و گلوكز خيلي به مجموع قندهاي احيا شده نزديك است. چون اين دو قند بيش از 90% قندهاي احيا شده را تشكيل ميدهند. در واقع استاندارد حداقل پيشنهاد شده براي جمع گلوكز و فروكتوز  براي عسل g/100g 60 و براي عسلك g/100g 45 ميباشد و براي قندهاي احيا شده عسل ميزان g/100g 65 و براي عسلك همان g/100g 45 پذيرفته شده است.

     تعيين استاندارد براي عسل هاي اختصاصي نتايج مثبتي را براي كنترل معمول عسل بدنبال  خواهد داشت . در حال حاضر ميزان قند نمونه عسل هاي تجاري از نظر استاندارد بررسي ميشوند ، اما اين بررسي پاسخگوي كيفيت عسل نمي باشد . و ضرورت دارد ميزان قند نمونه هاي عسل از جنبه هاي مختلف كيفيت مورد بررسي قرار گيرند . در اين راستا نسبت فروكتوز به گلوكز و غلظت سوكروز شواهد خوبي براي تفكيك بين عسل هاي تك گل از يكديگر ميباشند . همچنين ميزان ملزتيوز ، مالتوتريوز و دو اليگوساكاريد ديگر معيار خوبي براي تفكيك عسلك موجود در عسل است . همچنين طيف اختصاصي قندها اطلاعاتي درباره كيفيت , اعتبار و رسيده بودن عسل ارايه مينمايد.

       فاكتورهاي كيفي فوق استاندارد:

     تعدادي معيار كيفي مفيد ,علاوه بر مقررات معمول بين المللي , وجود دارد كه براي تعيين كيفيت عسل بكار ميرود.

     فعاليت انورتاز:

      اين آنزيم اختصاصاً به حرارت و ذخيره سازي عسل حساس ميباشد و بعنوان معيار تازگي عسل شناخته ميشود . براي عسل تازه و حرارت نديده عدد انورتاز   10 پيشنهاد گرديده و براي عسل هايي كه داراي فعاليت آنزيمي پايين ميباشند عدد انورتاز بيش از 4 تعيين شده است. اگر چه فعاليت انورتاز همانند دياستاز از نظر طبيعي تفاوت زيادي ميكند. ولي اثر آن در تعيين كيفيت عسل ثابت شده است. استاندارد تازگي عسل در استانداردهاي عسل و اتحاديه هاي زنبورداران آلمان و بلژيك مورد استفاده ميباشد.

     پرولين:

         ميزان پرولين عسل نشانگر رسيده بودن عسل است و در برخي موارد نشانگر كامل شدن قندهاست. براي عسل خالص 180 ميلي گرم در كيلوگرم پرولين ميزان حداقلي است كه براي آزمايشگاههاي كنترل پذيرفته شده است .بهر حال بايد در نظر داشت كه بسته به نوع عسل ميزان پرولين تفاوت زيادي خواهد داشت.

     گردش نوري:

      انحراف نور در اثر قندهاي مختلف عسل يك معيار مهم است . اندازه گيري انحراف نور در حال حاضر در يونان، ايتاليا، انگلستان براي تشخيص عسل از عسلك بكار ميرود. در ايتاليا مشخص گرديده كه عسل از نظر گردش نوري ارزش منفي داشته در صورتيكه عسلك داراي گردش نوري مثبت است . اينكه آيا اين روش قابليت شناسايي عسل هاي مناطق مختلف جغرافيايي را دارد , بستگي به مطالعات آتي دارد.

     


     جدید ترین ازمایش انالیز تقلب عسل یا ساکارز مخفی در عسل :
     spectrometry (δ13C-EA/LC-IRMSand liquid chromatography - isotope ratio massof elemental analyzer - isotope ratio mass spectrometryof protein and sugar compounds with a combinationdifferences between 13C/12C stable carbon isotope ratiosImproved detection of honey adulteration by measuring
     
     روش ازمایش عسل بر اساس استاندارد ملی  شماره92
     Honey - Specifications and test methods
     
     میکروبیولوژی عسل-ویژگیها و روشهای آزمون:
     Microbiology of Honey – Specification and Test method

كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاهبرای نویسنده این مطلب mellifera تشکر کننده ها:
Kismar (18 بهمن ماه 1392 11:39)
رتبه: 4.167%
 
نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755

Re: آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 18 بهمن ماه 1392 11:35

میزان استانداردها در آزمایش عسل

    از آنجایی که آزمایشات عسل دقیق ترین روش تشخیص عسل طبیعی و تعیین کیفیت آن است مواردی که باید در تعیین آنالیز عسل مورد توجه قرار گیرد

        نمونه ها قبل از حرارت  ( نمونه های خام )

        در این حالت اول اساسی ترین آزمایشات لازم که باید انجام گیرد به شرح زیر میباشد :

        بررسی فعالیت آنزیمها

        بررسی گرده گل  ( * )

        بررسی HMF

        اگر نتایج توجیه کننده بود وارد مرحله  تکمیلی آزمایشات میشویم

        تعیین درصد ساکارز

        تعیین نسبت فرکتوز به گلوکز

        اسيديته

        PH

         

        نمونه های قابل عرضه

    در این مرحله با توجه به آگاهی از نتایج آزمایشات اول جهت رتبه بندی و لیبلینگ محصول قابل عرضه باید موارد زیر  کنترول شود :

        1-رنگ   2-رطوبت   3-درصد ساکاروز   4-فعالیت آنزیمی   5-درصد HMF

        حال با توجه به نتایج حاصله می توان نوع محصول را درجه بندی نمود و ارزش آن را هم از جهت کیفیت و هم ازجهت ارزش ریالی   توجیه کننده نمود  .


ادرس اين موضوع:

http://www.mellifera.ir/1311//%D9%85%D9 ... %B3%D9%84/
كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاه


نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755

Re: آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 18 بهمن ماه 1392 11:41

آزمون های شيميايي عسل :
1- رطوبت عسل : رطوبت عسل توسط دستگاه رفرکتومتر(رطوبت سنج) CARLZEISS اندازه گیری می شود که حداکثر رطوبت 20 %  می باشد و 80 %  آن را ماده خشک عسل تشکیل می دهد .
روش اندازه گیری رطوبت عسل :
مقداری از عسل را پس از صاف شدن در روی جایگاه رفرکتومتر قرار داده و دو سطح را فیکس می کنیم و از چشمی آن را نگاه می کنیم و اگر عدد روئیت شده از 20 کمتر باشد عسل استاندارد است و اگر بیشتر از 20  باشد ، عسل تقلّبی است .  


2- آزمون گلوکز تجارتی : گلوکز تجارتی به صورت یک قند مصنوعی سنتز می گردد و وجود آن در عسل باید منفی باشد . در شیرینی پزی از آن استفاده می گردد که وجود این قند در عسل تقلب محسوب می گردد و تنها از طریق آزمایشگاه می توان پی به عسل تقلبی برد .
روش اندازه گیری گلوکز تجارتی :  
برای اندازه گیری آن50 گرم از عسل را داخل یک بشر ریخته و هم حجم آن آب مقطر اضافه  می کنیم و سپس کاملاً هم می زنیم . بر روی محلول بدست آمده 4-3 قطره یدرپتاسیم که رنگ آن قرمز تیره می باشد ، اضافه نموده و در صورت وجود گلوکز تجارتی رنگش قرمز ارغوانی شده و در غیر اینصورت هیچ گونه تغییر رنگی نخواهیم داشت .رديف

ويژگي ها

حدود قابل قبول

1

قندهاي احياءكننده (%)

حداقل 65

2

ساكارز (%)

حداكثر5

3

عسل مصنوعي و گلوكز تجارتي

__

4

PH عسل

حداقل 5/3

5

اسيديته (ميلي اكي والان در كيلوگرم)

حداكثر 40

6

فعاليت دياستازي عسل

حداقل 3

7

نسبت فروكتوز به گلوكز

حداقل 9/0

8

مواد معدني (خاكستر) %

حداكثر 6/0

9

هيدروكسي متيل فورفورال (ميلي گرم در كيلوگرم)

حداكثر 80

10

مواد جامد غيرمحلول در عسل

حداكثر 1/0

11

باقي مانده سموم دفع آفات نباتي و يا مواد دارويي

عسل بايد عاري از باقي مانده سموم دفع آفات نباتي يا مواد دارويي باشدو درصورت وجود مقدارآن نبايد ازحد مجاز مراجع ذيصلاح ، تجاوز نمايد.


آزمایش اندازه گيري رطوبت عسل            
انواع دماسنج :
1- دماسنج جيوه اي . 2- دماسنج الكلي .
دستگاه رفركتومتري(رفراكتومتر) :
درداخل اين دستگاه مايع كاليبره وجود دارد كه روي آن مايع استاندارد نوشته شده است و رطوبت عسل را نشان   مي دهد .            
همچنين داخل جعبه دستگاه رفركتومتر يك پيچ گوشتي كوچك نيز قرار دارد كه ابتدا از مايع استاندارد با در مايع كه مانند قطره چكان است روي سطح جايگاه رفركتومتر چند قطره ريخته و دَرِ آن را روي سطح قرار داده و پيچ روي آن را محكم مي كنيم و از داخل چشمي نگاه كرده ، يك ابر آبي رنگ ديده مي شود كه خط آن بايد روي % 4/19 قرار گيرد با توجه به دماي آزمايشگاه كه C˚25 است و با پيچ گوشتي آنقدر پيچ را مي چرخانيم تا روي 4/19 قرار يرد . در اين مرحله داخل يك پيسِت آب مقطر ريخته و دو جايگاه رفركتومتر و صفحه ايرا كه روي آن فيكس مي شود را با آب مقطر مي شوئيم و با دستمال كاغذي پاك مي كنيم .
مقداري عسل را روي سطح جايگاه رفركتومتر ريخته و دو سطح را فيكس مي كنيم و از چشمي آن را نگاه     مي كنيم كه مي بينيم رطوبت آن % 9/16 را نشان مي دهد و اين عسل ، عسل پنبه بود كه چون رطوبت آن كمتر از % 20 بود عسل تقلبي نبود .
منبع:http://moslem1366.blogfa.com/
كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاه


نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755

Re: آزمايشهاي مربوط به عسل در ازمايشگاه

پستتوسط mellifera » 18 بهمن ماه 1392 11:43


ادرس مبحث اصلي اين موضوع:

forum-f38/topic-t1956.html
كاربران عزيز : لطفا از درج آگهي و شماره تماس تبليغاتي در تالار اجتناب نموده و در صورت مشاهده حذف خواهد گرديد.(از بخش آگهي و نيازمندي اقدام به ارسال آگهي نماييد)
كاربران عزيز : قبل از ارسال مبحث جديد در تالار جستجو نماييد و از جستجوگر گوگل سايت در صفحه اصلي استفاده نماييد.
كاربران عزيز :در صورت درج تصوير بهتره از بخش اضافه كردن فايل ضميمه استفاده نماييد چون احتمالا ادرس تصاوير بعد از مدتي از سايت مقصد حذف بشه.
كاربران عزيز :لطفا از درج لينك در امضاء خود اجتناب نموده و از بخش لينك زير اواتار كاربري اقدام به درج لينك نماييد.
كاربران عزيز : لطفا از ارسال مباحث مربوط به زنبورعسل از طريق پيغام خصوصي اجتناب نموده و از طريق تالار سوال خود را مطرح نماييد.
كاربران عزيز : در صورت فراموشي رمز عبور و عدم ورود به سايت به مديريت اطلاع دهيد و نام كاربري و پسورد خود را sms نماييد تا مشكل ورود رفع گردد و از ايجاد نام كاربري جديد خوداري نماييد.

(((فروشگاه سایت زنبورعسل))))

t.me/mellifera  کانال تلگرام فروشگاه


نماد کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
 
پست ها : 4179
تاريخ عضويت: 24 آذر ماه 1389 00:00
محل سکونت: آذربایجان شرقی-مرند
نام واقعی: امین جهانی كندلجي
تشکر کرده: 4846 بار
تشکر شده: 2973 بار
امتياز: 3275755مباحث مشابه


بازگشت به مطالب و مقالات ارسالی پرورش زنبورعسل

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان


سلام مهمان گرامي؛

مهمان گرامي، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد