سلول دو ردیفی هفت گوهر (72 سلول)

سلول دو ردیفی هفت گوهر (72 سلول)

7000 تومان

فنجانک ردیفی تولید ژل رویال
- سازگار با زنبورداری ايران
- دو رديفي ٧٢ عددي