تیرک دو ردیفی چوبی

تیرک دو ردیفی چوبی

1100 تومان

تیرک دو ردیفی چوبی (روی این تیرک فنجانک دو ردیفی  تولید ژله نصب و روی قاب تولید ژله نصب میشود)