چرخانک

چرخانک

9000 تومان

- ساخته شده از پلاستیک مقاوم و فودگرید
- کار آسان ، عملکرد آسان

جهت تمیز کردن سلولهای پیوند نگرفته