اهرم ساده بدون ابکاری

    اهرم ساده بدون ابکاری

    اهرم ساده زنبوداری جهت جابجایی قابها و تمیز کردن  موم و بره موم و در اوردن میخ کاربرد دارد


    5,000 تومان