اهرم ساده بدون ابکاری

اهرم ساده بدون ابکاری

4000 تومان

اهرم ساده زنبوداری جهت جابجایی قابها و تمیز کردن  موم و بره موم و در اوردن میخ کاربرد دارد