شربت خوری قابی درجه یک

شربت خوری قابی درجه یک

6500 تومان

شربت خوری قابی درجه یک با مواد درجه یک 1/800 سی سی(بدون شناور) سه خانه و متصل به هم