شبکه مانع ملکه عمودی

شبکه مانع ملکه عمودی

24000 تومان

شبکه مانع ملکه عمودی
قابل استفاده در کار پرورش ملکه ، تولید ژل رویال ، تولید عسل و....
قابل تنظیم از ارتفاع ، عرض و پله قاب.