تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر  هفت گوهر مخصوص کندوهای معمولی نصب با پیچ روی بدنه کندو


55,000 تومان