تله گرده گیر هفت گوهر

تله گرده گیر هفت گوهر

20000 تومان

تله گرده گیر  هفت گوهر مخصوص کندوهای معمولی نصب با پیچ روی بدنه کندو