سایت زنبورعسل ایران لوازم زنبوداری جهانی فروشگاه لوازم زنبوداری پرورش زنبورعسل ادوات زنبورعسل پرورش ملکه و ژل رویال زنبورعسل تجهیزات زنبوداری تغذیه و اصلاع نژاد زنبورعسل زنبورداری

تله گرده گیر بهاران(کارتن 20 عددی)

تله گرده گیر بهاران(کارتن 20 عددی)

170000 تومان

تله گرده گیر بهاران(کارتن 20 عددی)