کاردک عسل

    کاردک عسل

    ابزاری خوش دست و کارآمد برای تمیز کردن اکستراکتور و ظروف عسل


    4,000 تومان