شربت خوری 1.5 لیتری ضخیم

شربت خوری 1.5 لیتری ضخیم

15000 تومان

شربت خوری 1.5 لیتری ضخیم و با دوام   مقدار فضا یک قاب