تخته موم دوز پلاستیکی ضخیم

تخته موم دوز پلاستیکی ضخیم

7000 تومان

تخته موم دوز پلاستیکی ضخیم  اندازه دور کادر   18*41