کاردک موم و بره موم

کاردک موم و بره موم

7000 تومان

کاردک موم و بره موم تمیز کن (طول دهانه کاردک 65 میلیمتر 6.5 سانتیمتر)