پودر مخمر اب جو (برای کیک گرده)

    پودر مخمر اب جو (برای کیک گرده)

    پودر مخمر اب جو   جهت تهیه کیک گرده مقدار مصرف نیم کیلو در کیک گرده و یا خمیر شیرین


    32,000 تومان