برگ موم درجه یک(6 کیلو)

  برگ موم درجه یک(6 کیلو)

  برگ موم معمولی   ارسال کمتر از 6 کیلو امکان پذیر نمی باشد

  بسته ها 2 کیلویی  

  اندازه 40 * 18 سانتیمتر

  هر کیلو 17 ورق موم


  810,000 تومان