محافظ دربدار استوانه ای

محافظ دربدار استوانه ای

1000 تومان

این محافظ مربوط به ست 16 تایی بوده و کاربردی در سایر ستهای پرورش ملکه ندارد