پد تبخیر اسید فرمیک ساده(10 عددی)

پد تبخیر اسید فرمیک ساده(10 عددی)

20000 تومان

خود اسید فرمیک در فروشگاه موجود نبوده و باید از فروشندگان لوازم شیمیایی تهیه گردد.