اصول گرفتن بچه مصنوعي

موضوعات : بازدید

اصول گرفتن بچه مصنوعي

اصولي كه براي گرفتن بچه مصنوعي بايد رعايت شود عبارتند از:

1- از زمان بچه گرفتن تا زمان جريان شهد و وفور گياهان بايد يك فاصله زماني حدود45-40روز وجود داشته باشد تا بچه كندو و كندوي مادر هر دو بتوانند از نظر جمعيت زنبور پروازي(چراگر)خود را اماده سازند.

2- بايد زنبورهاي بچه كندوي مصنوعي و مادر ان تغذيه كمكي شوند تا تحريك به تخمريزي شده و جمعيت خود را تكميل نمايند.

3- از گرفتن بچه كندويي كه توانايي دادن بچه را ندارد (كندوي با جمعيت متوسط و كمتر از ده قاب)پرهيز شود.زيرا هر دو يعني كندوي مادر و بچه به شدت ضعيف خواهند شد.

4- بهتر است با توسل به شيوه و روش مناسبي بچه مصنوعي گرفته شود.به طور مثال بچه كندو از تلفيق چند كندو به دست ايد تا صدمه به انها وارد نشده و ضعيف نشوند.

5- عده اي عقيده دارند بهترين كار دادن يك ملكه جفت خورده و اماده تخمريزي به بچه كندو مي باشد زيرا فرصت كافي براي بازسازي جمعيت كندو را پيدا مي كند.

اصول گرفتن بچه مصنوعي  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 20 ارديبهشت ماه 1392
  • 22927 بازدید
  • 2 نظر