اسراری از زندگی زنبور عسل(جلوه های آفرینش)

موضوعات : اخبار

اسراری از زندگی زنبور عسل(جلوه های آفرینش)

با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پيرامون - مي توان به گوشه هايي از حقايق و رازهاي زيباي هستي دست يافت البته همه اذعان دارند كه آدمي در عصرحاضر عليرغم دستيابي به علوم و اكتشافات مختلف هنوز در ابتداي راهي طولاني است هرجا كه مسئله كشف اسرار هستي مطرح مي شود بزرگي و كوچكي پديده مورد بررسي چندان مهم نيست شايد تلاش تحقيقاتي يك حشره شناس از لحاظ ارزش و اهميت از فعاليت يك اخترشناس - كمتر نباشد به همين دليل حضرت علي ( ع ) در سخني مي فرمايد :

مخلوقات خداوند بزرك و كوچك سنگين و سبك نيرومند و ناتوان هريك با نظام دقيق و كامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي كند.

در ادامه مباحثي كه درمورد جلوه هاي آفرينش داشتيم به شگفتيهاي هستي در دنياي جانوران رسيديم و اين هفته به دنبال بيان اسرار زندگي جانوران از حشره اي پرتلاش با شما سخن مي گوييم حشره اي كه نقش مهمي در طبيعت و همچنين در زندگي انسانها دارد حتما حدس زده ايد كه منظور ما چيست ؟ بله زنبور عسل اين موجود كوچك اما بسيار سودمند.

بقیه در ادامه مطلب


***اگر ساعاتي در زندگي زنبور عسل اين حشره باهوش دقت كنيم دنياي عظيمي مشاهده مي كنيم سازماني وسيع يك زندگي منظم صنعتي دقيق هوش فوق العاده و بالاخره كار و فعاليتي خستگي ناپذير زنبوران عسل به قانون طبيعت بسيار وفادارند و هيچگاه حاضر نيستند از مرز قانون قدمي فراتر بگذارند اينجاست كه حشره شناسان در اينكه اين قانون دقيق و كامل ازكجا سرچشمه گرفته و چگونه از سوي زنبور عسل اجرا

مي شود حيران مانده اند حال قبل ازاينكه به دنياي پراز شگفتي زنبوران عسل وارد شويم خوب است كه به كلامي از قرآن كريم گوش فرا دهيم كه به زيبايي از زندگي زنبوران عسل در سوره نحل آيات 68 و 69 چنين مي گويد :

پروردگار تو به زنبور عسل وحي ( الهام غريزي ) فرستاد كه از كوهها و درختان و داربستهايي كه مردم مي سازندخانه هايي برگزين سپس از تمام ثمرات تناول كن و راههايي را كه پروردگارت براي تو تعيين كرده به راحتي بپيما، از درون شكم آنها نوشيدني خاصي خارج مي شود به رنگهاي مختلف كه در آن شفاي مردم است در اين امر نشانه روشني است براي جمعي كه اهل تفكر هستند.

***نخستين ماموريت زنبورهاي عسل طبق آيه اي كه ذكر شد ماموريت خانه سازي است حتما شما خانه هاي شش ضلعي زنبوران عسل را ديده ايد اين خانه ها با ظرافت و مهندسي فوق العاده اي ساخته مي شوند خانه هايي كه نقشه آن بسيار حساب شده و زواياي آن كاملا دقيق و يكسان است اين نوع خانه ها از استحكام خاصي نيز برخوردار است مصالح ساختماني شهر زنبورها نيز ماده اي بسيار ساده به نام موم است موريس مترلينك دانشمند زيست شناس مي گويد : براي ما مشكل است كه بدانيم اين موم چگونه و به چه ترتيب ميان زنبوران عسل تراوش مي شود.

***زنبورهاي عسل تقسيم كاري جالب و بسيار دقيق و منظم درميان خود دارند؛

كار ملكه زنبور عسل تخم ريزي است ملكه از لحاظ جثه از زنبوران ديگر درشت تر است و داراي موقعيت مخصوص است برخي از زنبورها مامورند تا درجه حرارت داخل كندو را درحال تعادل نگه دارند برخي از آنها مامور ساخت و مرمت كندو هستند كارگراني نيز كه مسئول نوشيدن شهد گلها هستند از كندو بيرون مي روند و هركدام از نوع مخصوصي از گلها استفاده مي كنند.

براستي اين همه كارهاي حيرت انگيز با اين نظام دقيق ازكجا سرچشمه گرفته است ؟ زنبورها براي رسيدن به منطقه گلها گاهي راه خود را نشانه گذاري مي كنند و ازطريق پراكندن بوهاي مختلف در مسير راه را چنان مشخص مي كنند كه كمتر امكان دارد زنبوري سرگردان شود زنبورها شيره گلها را به بعضي از حفره هاي داخل بدن خود مي فرستند و درآنجا كه حكم يك كارخانه كوچك مواد شيميايي دارد شهد گل تغيير و طي تحولات مختلف به عسل تبديل مي شود زنبورها مجددا عسل ساخته شده را از بدن خود بيرون مي فرستند رنك عسل برحسب آنكه زنبور بر روي كدام گل يا ميوه نشسته و از آن بهره

گيري كرده متفاوت است.

***مي دانيم كه در گلها و گياهان داروهاي حيات بخش نهفته است دانشمندان به اين حقيقت رسيده اند كه زنبورها به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل مي كنند كه خواص درماني و دارويي گياهان كاملا به عسل منتقل ميشود و محفوظ مي ماند به همين دليل عسل داراي بسياري از خواص درماني گلها و گياهان روي زمين است عسل فرآورده اي حيات بخش و نيرو دهنده است زود جذب خون مي شود و از ايجاد عفونت در معده و روده جلوگيري مي كند.

از آنجا كه عسل به سرعت وارد مرحله سوخت و ساز بدن مي شود مي تواند فوري انرژي ايجاد كرده و قوا را ترميم نمايد مواد مصرفي و ويتامينهايي زيادي در عسل وجود دارد در عسل آهن منيزيم پتاسيم به مقدار قابل توجهي موجود است و ويتامينهاي آ ب ت و كا نيز در اين ماده مفيد يافت مي شود عسل هرگز فاسد نمي شود برخي از كارشناسان توصيه مي كنند كه عسل را نبايد درظرفهاي فلزي ذخيره كرد و جالب اين است كه قرآن هنگاميكه از زنبوران عسل سخن مي گويد از خانه آنها تنها در سنگها و چوبها ياد مي كند.

***سخن درمورد زنبور عسل بسيار است و شايد بتوان چند برنامه را به زندگي اين موجود اسرار آميز اختصاص داد اما به چند نكته ديگر از زندگي اين حشره مفيد بسنده مي كنيم كار و فعاليت در نظر زنبورهاي عسل بسيار مهم است آنها چنان كار مي كنند كه هيچ چيز نمي تواند جلوي فعاليت خستگي ناپذير آنها را بگيرد بطور مسلم گرسنگي و نياز - آنها را مجبور به كار نمي كند دو يا سه گل براي تغذيه شبانه روز اين حشره قانع كافي است و در ظرف يك ساعت مي تواند آذوقه چند هفته را از سيصد گل تهيه كند به همين دليل بايد گفت عشق به كار و فعاليت آنها را وادار به تحرك مي كند و در سايه اين فعاليت است كه موجودات ديگر از دسترنج آن بهره مند مي شوند بطوريكه از يك كندو شايد بتوان تا چهل كيلو عسل تهيه كرد .

خدمتي كه زنبور عسل براي محيط زيست و انسان انجام مي دهد به همين ختم نمي شود زيرا نقش اين موجود كوچك در دستگاه عظيم آفرينش بيش از اينها است چنانچه يكي از خدمات اين حشره گرده افشاني و تكثير گياهان است زنبور عسل بيش از حشرات ديگر عامل نقل و انتقال گرده گلهاست كشاورزان و باغداران با تجربه - هميشه در گوشه و كنار كشتزار و باغ خود چند كندو از زنبور عسل دارند تا آنان را در كار گرده افشاني گلها و گياهان ياري دهند تحقيقات زيست شناسان بيانگر آن است كه اگر زنبور عسل از بين برود هزاران نوع از گياهان و گلها و ميوه ها از بين خواهند رفت.

***موضوع جالب ديگر در زندگي زنبوران عسل اين است كه آنها نسبت به نظافت

و پاكيزگي بسيار حساس هستند بطوريكه هيچگاه روي نقاط آلوده و كثيف نمي نشينند اگر يكي از آنها روي نقطه آلوده اي نشسته باشد وقتي كه بخواهد وارد كندو شود زنبورهاي محافظ از ورود آن جلوگيري مي كنند و در مواردي زنبور آلوده را با خشونت مي كشند به همين جهت دسته اي از زنبورهاي كارگر ماموريت پاكيزگي كندو را برعهده دارند.

***با سختي از امام صادق (ع) درمورد زندگي اسرارآميز زنبور عسل گفتار خود را به پايان مي بريم :

در زنبور عسل دقت كنيد و در زندگي اجتماعي آن فكر كنيد اگر در بدست آوردن ذخاير غذايي و ساختن خانه شش گوشه منظم و اعمال حيرت انگيز اين حيوان درست دقت كنيد موضوع بسيار جالبي خواهيد ديد نتايج فعاليت اين حشره بسيار گرانبها حيرت انگيز است و عجيب تر اينكه موجودي كه اين همه عجائب را انجام مي دهد حيواني است كه حتي نمي تواند به وجود و موقعيت خود پي ببرد تا چه رسد به نتايج اين اعمال شگفت انگيز اين خود دليلي است روشن كه اينها همه به الهام خداوند دانا و تواناست و اين حشره فعال مسخر قدرت لايزال الهي است.کپی
لینک اشتراک گذاری