انتخاب محل زنبورداری

موضوعات : بازدید

انتخاب محل زنبورداری


مهمترین عوامل مرثر در انتخاب محل زنبورداری عبارتند از :
1-     تنوع و تراکم گیاهان شهد زا و گرده زا و وسعت منطقه زیر پوشش این گونه گیاهان .
2-     تداوم و مدت زمان شهد زائی و گرده افشانی گیاهان .
3-     تراکم مطلوب تعداد کندو در منطقه در رابطه با عوامل گیاهی یاد شده .
4-     وجود راههای ارتباطی مناسب برای نقل و انتقال کندوها و رساندن عسل به بازار .
5-     امنیت منطقه در مقابل دستبرد به کندوها و حیواناتی چون خرس و پرندگان زنبورخوار .
6-     نزدیکی به منابع آبهای سطحی برای آشامیدن زنبورعسل .


منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 5 خرداد ماه 1391
  • 4593 بازدید
  • 1 نظر