دلايل برتري و موفقيت بيشتر زنبور عسل

موضوعات : تغذیه

دلايل برتري و موفقيت بيشتر زنبور عسل نسبت به ساير حشرات گرده افشان

-1 جمعيت زنبور عسل نسبت به ساير حشرات گرده افشان بسيار زياد مي باشد.

-2 شعاع پرواز زنبور عسل بيشتر است.

-3 وفاداري و پايبندي زنبور عسل به يك گونه گياه موردنظر بيشتر است.

-4 وفاداري و پايبندي زنبور عسل به يك منطقه مورد نظر بيشتر است.

-5 تأثير سموم حشر هكش كه مصرف آنها روي محصولات كشاورزي معمول مي باشد روي زنبور عسل كمتر از ساير حشرات گرد ه افشان اثر مي نمايد. به عبارت ديگر به واسطه قدرت توليد نسل زياد و رفتارهاي بخصوصي زنبور عسل، جمعيتي از اين حشره كه تحت تأثير سموم قرار گرفته و از بين مي روند سريعاً ترميم و جايگزين مي گردند.

-6 اطلاعات انسان در مورد پرورش، تكثير و نگهداري زنبور عسل بيشتر از ساير حشرات گرده افشان است.

-7 زنبور عسل علاوه بر نقش اصل ياش در گرد هافشاني گ لها، توليد عسل، موم و ساير فرآورده هاي ديگر را مي نمايد كه مورد توجه بيشتر مي باشد.

-8 زنبور عسل را در هر شرايط آب و هوا مي توان نگهداري نمود و سريعاً با آن شرايط سازش يافته و فعاليت مي نمايد.

-9 اغلب حشرات در زمستان به خواب زمستانه مي روند در حالي كه زنبورعسل چنين رفتاري ندارد و متناسب با شرايط محيطي فعاليت خود را تنظيم مي نمايد.

-10 كلنيهاي زنبورعسل را مي توان به راحتي به نقاط مختلف جابه جا نمود.

گرده افشاني زنبورعسل

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 18 اسفند ماه 1391
  • 3824 بازدید
  • 0 نظر