مواد معدني در پرورش زنبورعسل

موضوعات : تغذیه

مواد معدني در پرورش زنبورعسل

 

 دانه گرده يك منبع غني از مواد معدني است كه مقدار ان9/2درصد تا3/8درصد متغير است.تاكنون 27عنصر معدني در دانه گرده و لارو زنبورعسل گزارش شده است.بيشترين مقدار مواد معدني موجود در بدن زنبورعسل را فسفر و پتاسيم تشكيل مي دهد.كلسيم،منيزيم،سديم و اهن،به مقدار كمتري وجود دارند.استفاده از عسلك به دليل بالا بودن مواد معدني فراوان براي زنبورهاي عسل زيان اور بوده و طول عمر انها را كاهش مي دهد.

مواد معدني در پرورش زنبورعسل
کپی
لینک اشتراک گذاری