نحوه تامين اب توسط زنبورعسل

موضوعات : تغذیه

نحوه تامين اب توسط زنبورعسل

عده اي از زنبورهاي منطقه(چرا كننده)مقداري اب را در چينه دان(عسلدان)خود به كندوحمل كرده و ذخيره ميكنند.مصرف اب عمدتا براي رقيق كردن عسل به عنوان غذاي لاروها،خنك و مرطوب كردن داخل كندو و تا حدودي براي مصرف خود زنبورها براي تعادل فيزيولوژيكي بدن انها مي باشد.مصرف اب در اوايل بهار بيشتر براي رقيق كردن عسل مي باشد،زيرا پس از ان شهد به اندازه كافي به كندو اورده مي شود و نياز خود زنبورها به اب از اين راه تامين مي شود.ضمنا مصرف اب در تابستان و هواي گرم بيشتر براي خنك كردن داخل كندو مي باشد.زنبورها اب را در چينه دان خود به كندو حمل كرده و از سطح شان بالا رفته و با رقص مخصوص منبع اب را به ديگر زنبورها اطلاع مي دهند.زنبورها اب چينه دان خود را به ديگر زنبورها ي اطراف خود داده و براي عزيمت مجئئ به مزرعه اماده مي شوند.

زنبورهاي داخل كندو از سنين مختلف به طور مستقيم و غير مستقيم  در ارتباط با كنترل حرارت داخل كندو قرار دارند.درجه حرارت منطقه پرورش نوزادان به طور شگفت اوري در تمام سال و در تمام مدت شبانه روز ثابت بوده و حدود 35-34 درجه سانتيگراد مي باشد.براي كاهش درجه حرارت داخل كندو،زنبورهاي اورنده اب مقداري از اب را در نقاط مختلف كندو به صورت قطراتي پراكنده مي كنند و عده اي ديگر در يك طرف مدخل سوراخ پرواز به طوي قرار مي گيرند كه سرشان به طرف بيرون باشد و عده اي نيز طوري قرار مي گيرند كه سرشان به طرف داخل باشد.سپس با بال زدن شديد موجب به جريان افتادنهواي داخل كندو مي شوند.به طوري كه هواي تميز از بك طرف داخل شده و هواي گرم از طرف ديگر خارج ميشود.اين عمل تقريبا شبيه مكانيزم عمل كولر جهت كاهش درجه حرارت كندو مي باشد.

اب در زندگي زنبورعسل

جمع اوري اب توسط زنبورعسل


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 10 بهمن ماه 1391
  • 5395 بازدید
  • 0 نظر