خدمات سازمان جهاد کشاورزی

موضوعات : اخبار

چگونگی ارائه خدمات سازمان جهاد کشاورزی به زنبورداران

اصولاٌ سازمان جهاد کشاورزی خدمات ذیل را به زنبورداران ارائه می نماید:

1صدور دفترچه زنبورداری

2صدور مجوز کوچ زنبورستان

3آماربرداری از کلونی های زنبور عسل

برای صدور دفترچه زنبور داری متقاضی درخواست خود را به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه داده سپس کارشناس مربوطه از زنبورستان مورد نظر بازديد به عمل آورده و گزارش لازم را به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ارائه داده ، مديريت کشاورزی شهرستان گزارش بازديد و ساير مدارک را جهت صدور دفترچه زنبور داری به معاونت امور دام ارسال و مدارک توسط کارشناس مربوطه بررسی شده و پس از بررسی ، معاونت امور دام با تعين زمانی برای برگزاری آزمون از متقاضيان ، آزمون کتبی بعمل آورده ، به داوطلبانی که نمره قبولی در آزمون را کسب کرده باشند دفترچه زنبور داری صادر خواهد شد و برای سايرين در نوبت بعدی آزمون بعمل خواهد آمد.

متقاضیان  کوچ زنبورستان درخواستي را، به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان مبدا ارائه داده و مديريت کشاورزی شهرستان مبدا متقاضی را بهمراه گواهی بهداشتی زنبورستان ( صادره از دامپزشکی ) به مديريت جهاد کشاورزی مقصد معرفی می نمايد ، مديريت جهاد کشاورزی شهرستان مقصد با بررسی درخواست و مدارک مربوطه مجوز استقرار

زنبورستان را صادر می نمايد.هر ساله وزارتخانه زمانی را برای آمارگیری کلونی های زنبور عسل تعیین وطی نامه ای به سازمان جهاد کشاورزی ارسال می نماید نهمه مربوطه به پیوست فرمها به معاونت امور دام و از آنجا به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می شود فرمها توسط کارشناس مربوطه تکمیل و در نهایت به معاونت امور دام مرجوع،و در آنجا وضعیت هر شهرستان ارزیابی شدهو گزارشات به وزارتخانه ارسال می شود که پس از ارزیابی نهایی به معاونت امور دام استانها جهت بهره برداری ارسال می شود و اطلاعات بایگانی می شود .  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 2 دي ماه 1389
  • 8000 بازدید
  • 0 نظر