تغذيه تحريكي ملكه

موضوعات : ملکه

در مناطقي كه از اواسط الي اواخر تابستان كار شهد و گرده اوردن زنبورها به تدريج كاهش پيدا كرده و شهد و گرده و يا به عبارت ديگر گلهاي شهد زا و گرده دار در طبيعت كمياب و يا حتي ناياب مي شود،مستقيما بر روي ملكه اثر منفي گذاشته و وي را وادار مي كند كه فعاليت تخمگذاري خود را روز به روز بكاهد.تعداد تخمي كه ملكه در روز مي گذارد علاوه بر طول روز با مقدار شهد و بخصوص گرده اي كه زنبورها روزانه وارد كندو مي كنند هميشه و در تمام ماه هاي سال رابطه مستقيم دارد.

در چنين وضعيتي وظيفه بزرگ زنبوردار مبارزه با كم شدن فعاليت تخمگذاري ملكه است كه ان هم از طريق تغذيه مصنوعي زنبورها با شربتي كه از اب و شكر و عسل و يا از اب و عسل درست مي شود امكان پذير است.اين شربت از دو ليوان اب و يك ليوان شكر و يك قاشق چايخوري عسل(دو قسمت اب+يك قسمت شكر)درست شده و بايد روزانه در حدود يك چهارم ليتر در ظرف غذا خوري ريخته و در اختيار زنبورها قرار داد.براي جلوگيري از غارت مي توان تغذيه را عصرها پس از غروب افتاب انجام داد.

حمل مرتب شربت از ظروف  غذا خوري بع داخل شانها باعث مي شود كه ملكه زنبورعسل به خيال اينكه در طبيعت گل و شكوفه فراوان است و هنوز شهد از خارج به داخل كندو حمل ميشود از فعاليت خود نكاسته و به تخمگذاري با همان شدت ادامه دهد.ولي شرط اصلي موفقيت در اينست كه اين كار به طور مرتب و بدون قطع شدن ادامه داشته باشد.

مي دانيد كه زنبورهايي كه ازاواسط  تابستان به بعد متولد مي شوند طويل العمر بوده و تمام پاييز و زمستان تا اوايل بهار زنده مانده و در كندو خواهند بود.دادن شربت به زنبورها در اين موقع و در نتيجه تحريك ملكه به ادامه هر چه بيشتر تخمگذاري باعت مي شود كه تعداد زيادتري زنبورهاي طويل العمر متولد شوند و در نتيجه در زمستان و بخصوص بهار سال بعد كندو جمعيتهاي قوي داشته باشد.مزيت جمعيتهاي قوي در مقابل جمعيتهاي ضعيف اين خواهد بود كه اولا به اساني بر بيماريها غلبه مي كنند؛زيرا وقتي كه يك بيماري در زنبورستاني شيوع پيدا نمود فقط جمعيتهاي ضعيف هستند كه بدان مبتلا مي شوند و حال انكه جمعيتهاي قوي در مقابل ان مقاومت كرده و مبتلا نمي شوند.ثانيا در اوايل بهار جمعيتهاي قوي خواهند توانست از گل درختان ميوه يك محصول عسل كامل توليد كند و بر درامد ساليانه زنبوردار بيافزايند.تغذيه زمستاني را بايد پس از برداشت محصول واتمام تغذيه تحريكي و همچنين برداشتن طبقه دوم شروع كرد.

گرده گل نيز براي رشد جمعيت و تغذيه لاروها از مواد اصلي غذايي كندو است كه مي توان از كندوهايي كه اضافه دارند يا ذخيره قابهاي پر از گرده اي كه قبلا جمع اوري شده و از سالم بودن انها اطمينان داريم استفاده نمود.

زنبورهاي جوان علاوه بر استفاده از گرده گل براي تغذيه لاروها خود نيز از گرده گل و يا مكملهاي گرده استفاده مي كنند و به اين ترتيب پروتئين،چربي،ويتامينها و مواد معدني مورد نياز بدن خود را تامين مي كنند.با تامين پروتئين مورد نياز براي رشد غدد توليد كننده ژله رويال زنبورهاي كارگر ژله بيشتري ترشح شده و در نتيجه زنبورهاي پرستار ملكه زنبورعسل مي توانند ژله رويال كافي در اختيار ملكه گذاشته و با تقويت و تحريك او سبب تخمگذاري بيشتر ملكه شوند كه اين امر نهايتا سبب پر جمعيتي و قوي بودن كلني گرديده و توليد بيشتري را به دنبال خواهد داشت. 

تغذيه تحريكي ملكه زنبورعسل 

www.mellifera.ir
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 23457
  • 7