فراخوان طراحی نشان ملی محصولات زنبورداری

موضوعات : همایشها

فراخوان طراحی نشان ملی محصولات و فرآورده های صنعت زنبورداری

طراحی نشان ملی محصولات و فرآورده های صنعت زنبورداری توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و با همکاری اتحادیه سراسری زنبورداران ایران;(1393/7/15)

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، با همکاری اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، با هدف ایجاد ابزارهای مناسب برای نظارت و کنترل کیفی محصولات و فرآورده های زنبورعسل کشور، نشان ملی کیفیت محصولات و فرآورده های زنبورعسل را ایجاد و به کار خواهند گرفت. 

به همین جهت، این فراخوان برای طراحی نشان مذکور انتشار میابد تا هنرمندان و علاقه مندن نسبت به ارسال طرح های پیشنهادی خود اقدام نمایند. 
به نفرات اول تا سوم جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد و به همه شرکت کنندگان لوح سپاس تقدیم می شود.
 کپی
لینک اشتراک گذاری