روشهای تلاقی در زنبور عسل

سوالات در مورد اصلاح نژاد و تمامی مسائل مربوط به اصلاح نژاد زنبورعسل

مدیر انجمن: mellifera

hony
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 477
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 22 دی 1390, 3:57 pm
محل اقامت: آذربایجان شرقی
تشکر کرده: 306 دفعه
تشکر شده: 558 دفعه
تماس:

روشهای تلاقی در زنبور عسل

پست توسط hony »

سلام
قبل از هرچیز تعریفی از لاین و مختصری در مورد روشهای تلاقی
لاین
لاین به گروهی از ملکه های یک نژاد گفته می شود که دارای روابط خویشاوندی دور باشند/ لازم به ذکر است تعداد ملکه های پدری باید حداقل 6 تا 8 و تعداد ملکه های مادری 30 تا 35 عدد باشد همچنین نباید از ملکه های دارای روابط خویشاوندی نزدیک ( خواهر یا مادر دختری) استفاده شود/ در حد ممکن سعی شود ملکه های نسل اول زیاد باشد تا از عوارض همخونی در نتاج جلوگیری شود/
روشهای تلاقی برای اصلاح نژاد

روشهای تلاقی را می توان به تلاقی تصادفی، تلاقی نزدیک، تلاقی های دور، تقسیم کرد نا گفته نماند تلاقی های نزدیک همان تلاقی های خویشاوندی است تلاقی های دور نیز در حالت کلی آمیخته کردن را شامل می شود در اصلاح نژاد معملا از دو روش تلاقی های خویشاوندی ( تلاقی خویشاوندی دور) و آمیخته کردن استفاده می شود/
تلاقی خویشاوندی/ یعنی افرادی که دارای اجداد خویشاوندی هستند البته با توجه به اینکه آمیزش خویشاوندی نزدیک (نظیر مادر- پسر، برادر- خواهر و ...) تاثیر زیادی بر افزایش هم خونی دارد به این سبب باید از آن جلو گیری کرد
آثار ژنتیک آمیخته کردن
آمیخته کردن تلاقی بین موجودات غیر خویشاوند داخل هر نژاد لاین های متفاوت و گاه نژادهای گوناگون است. در نتیجه در شجره موجودات غیر خویشاوند سلف مشترک وجود ندارد/ در زنبورعسل، آمیخته کردن باعث افزایش تولید عسل یا سایر تولیدات می شود ولی در بسیاری از موارد با افزایش رفتار تهاجمی زنبورها منجر می شود بنابراین باید در نوع تلاقی بسیار دقت شود اثر ژنتیک آمیخته کردن در جهت مقابل تلاقی خویشاوندی است زیرا تلاقی خویشاوندی سبب افزایش هموزیگوسیستی در جامه می گردد. ولی آمیخته کردن به کاهش هموزیگوسیستی و افزایش هتروزیگوسیستی در جامه منجر می شود. در جمعیت های هتروزیگوت ممکن است آلل های نا مطلوب به دلیل هتروزیگوت بودن خصوصیات خود را ظاهر نکنند ولی با افزایش هموزیگوتی در جامعه احتمال بروز خصوصیات نامطلوب این آلل ها افزایش می یابد/ امکان دارد در اثر آمیخته کردن موجوداتی حاصل شود که میانگین تولیدات آنها بیشتر از میانگین والدین و حتی در بعضی موارد بیشتر از میانگین بهترین والد باشد( اثر فوق غلبه) که با این پدیده هتروزیس یا قدرت آمیخته می گویند. در حقیقت هتروزیس باعث افزایش تولید نتاج دورگ نسبت به میانگین والدین می شود و این پدیده برعکس کاهش تولید ناشی از آمیزش خویشاوندی است. نا گفته نماند هر کاهش تولید ناشی از آمیزش خویشاوندی را می توان با آمیخته کردن جبران کرد . چون هتروزیس در آمیزش موجودات غیر خویشاوند ظاهر می شود، می توان نتیجه گرفت میزان هتروزیس تابع میزان عدم تشابه ژنتیک بین والدین است.
روشهای تلاقی
تلاقی دو لاینی
این روش تلاقی ساده ترین انواع آن است، در این روش موجودات دولاین خالص برای تلاقی در نظر گرفته می شوند و خلوص دولاین والد تغییر نمی کند فقط از هتروزیس موجودات F1 استفاده می شود/ این روش تلاقی شامل چندین نوع به شرح زیر می باشد


1- تلاقی پایانه ای دولاین
دراین روش موجودات دولاین خالص برای تلاقی به طو دائم با هم تلاقی داده می شوند و تمام نتایج آمیخته به صورت تجارتی به فروش می رسد و از آنها برای آمیزش استفاد نمی شود. برای مثال فرض می شود یک جامعه دارای ژنتوتیپ A است و دراین جامعه به طور مداوم عمل انتخاب انجام می شود و ملکه های دارای ارزش ارثی خوب به صورت مولد انتخاب می شوند حال از ملکه پدری دیگر B نیز برای آمیزش با ملکه های مادری لاین A استفاده شود باید تمام نتاج دورگ را بفروشند و از هیچ یک از آنها برای آمیزش و تولید نسل بعد استفاده نشود چون نتاج آمیخته دارا نصف ژنهای های لاینA و نصف ژن های B هستند و ترکیب ژن آنها به صورت 2/1A و2/1B است.
2- تلاقی متناوب دو لاین
این نوع تلاقی را تلاقی متقاطع هم می گن دراین نوع تلاقی ابتداد دو لاین A و B با هم تلاقی می شوند سپس ملکه های مادری آمیخته AB (F1) با ملکه ای پدری لاینA تلاقی میابند و نتاج F2 به وجود می آید بعد ملکه های مادری F2 را با ملکه های پدری لاین B تلاقی می دهند و این امر به هم این ترتیب برای نسل متوالی ادامه پیدا میکند / اگر در
تلاقی های متوالی ، فقط از یک لاین یا یک نژاد استفاده شود با آن تلاقی عقب گرد می گویند. امتیاز مهم روش بالا در این است که مادرها ( ملکه های مادری) نیز مانند نتاج آمیخته اند، و می توان از خلوص هتروزیس در آنها نیز استفاده کرد. از آنجا که در این روش مادر ونتاج آمیخته هستند میزان هتروزیس بیشتر از روش آمیخته دو لاین است لازم به توضیح است در این نوع تلاقی به صورت متناوب ملکه های پدری لاین A ، B با ملکه های مادری آمیخته در هر نسل تلاقی شده و بعد از n نسل تلاقی به حالات تعادل میرسد/
3- تلاقی ترفیعی
در این روش ، ملکه های مادری بومی با ملکه های پدری اصیل و ممتاز ( وارداتی یا اصیل) تلاقی داده می شوند تا عملکر کلنی های بومی افزایش یابد. در هرنسل ، بهترین ملکه های ماده آمیخته مجدداً با ملکه های پدری خالص ( وارداتی) تلاقی داده می شوند تا سرانجام ، ملکه های زنبورستان تقریباً دارای تمام ترکیب ژنی ملکه پدری خالص شوند. از این روش برای اصلاح نژاد ملکه های مادری بومی، و در وضعیتی که از نظر اقتصادی، امکان نگهداری تعداد زیادی ملکه اصیل خارجی نباشد ، استفاده می شود، طرح این روش به این صورت است که اگر A ملکه پدری اصیل فرض کنیم و B را ملکه بومی B در اثر آمیخته کردن در نسل( F1 ) ملکه مادر دورگ 50% A خواهد بود و اگر ملکه وارداتی اصیلA)) دوباره با مادر دورگ50% A تلاقی بدیم در نسل دوم F2 ملکه مادر دورگ 75%A و در نسل سوم F3 ملکه مادر دورگ 87/5 % و در نسل چهارم F4 94% A / در نسل چهارم ملکه های مادر (بومی) تقریباً 94 درصد از ژن های نژاد خالص پر تولید را دارند که می توان آن را جزء نژاد خالص ( A) دانست اجرای این روش سالها طول میکشد زیرا در هرنسل باید ملکه های مادری اتخاب شوند و سپس اقدام به تلاقی آنها شود در ضمن نتج هترو زیگوت است و بخشی از خصوصیات مفید نژاد بومی به نسل دورگ منتقل می شود.
تلاقی سه لاینی و چهار لاینی
روش تلاقی سه لاینی به دو نوع متناوب و پایانه ای تقسیم می شود . روش تلاقی متناوب سه لاینی شبیه تلاقی متناوب دو لاینی است که در آن ملکه های پدری سه لاین متفاوت A. وB وC به تناوب با نتاج آمیخته تلاقی داده می شوند در این نوع تلاقی کمترین میزان هم خونی در هر لاین وجود خواهد داشت وکل لاین ها شبیه یک توده خواهند بود
تلاقی متناوب سه لاینی
روش کار: اگر ملکه مادری(A) و ملکه پدری (B) در نظر گرفته میشود ( البته بهترین لاین رو لاین پدری در نظر میگیریم) نتاج AB را با لاین C تلاقی داده می شود که میشود ABC و دوبارهA × ABC تلاقی داده که نتاج میشود AABC و باز B× AABCتلاقی داده که نتاج میشودAABBC و دوباره A× AABBC تا ...بعد از N نسل 14/3 درصدA و 57/1 درصد B و 28/6 درصد از لاین C خواهد شد.
روش تلاقی پایانه ای سه لاینی
اینداد دولاینA و B به هم تلاقی و سپس نتاج حاصل با لاین C تلاقی داده می شود و آمیخته سه لاینی حاصل به فروش میرسد. این روش تلاقی در زنبور عسل در مقایسه با تلاقی پایانه ای دولاینی ارجحیت دارد چون در روش دولاین با تلاقی ملکه های پدری A و ملکه های B زنبور های کارگر AB تولید می شود که دورگ هستند ولی اشکال آن وجود ملکه های مادری B خالص هست که میزان همخونی در آنها زیاد هست ولی در روش سه لاین ای اشکال بر طرف می شود چون ملکه های مادری AB و میزان هتروزیس در آنها زیاد ( و میزان همخونی کم ) است. زنبور های کار گری نیز ABCهستند تنها اشکال این روش این است که ملکه های پدری خالص بوده و میزان هم خونی در انها زیاد هست که برای جبران این میتوان از تلاقی چهار لاینی استفاده کرد
روش تلاقی پایانه ای چهار لاینی
همون طور که از اسمش پیداس چهار لاین رو به فرض ABCD در نظر گرفته و به صورت دوتا دوتا باهم تلاقی میدهیم به این صورت که اگر A را ( ملکه مادری) و B را ( ملکه پدری ) و همچنین C را (ملکه مادری) و D را (ملکه پدری).
B×A =AB (ملکه مادری)، D×C =CD (ملکه پدری) و اگر این دوتا را با هم تلاقی بدیم به این صورت CD × AB نتاج زنبورهای کارگر به صورت ABCD خواهد بود / در این روش تلاقی دیگر اثر سوء هم خونی در ملکه های لاین پدری و جود نخواهد داشت و ملکه پدری نهایی (CD) خود دورگ هستند. البته هزینه تولید و نگهداری لاین ها در این روش بیشتر است.

روابط خویشاوندی بین زنبورهای موجود در یک کلنی تحت تاثیر عوامل متفاوت به شرح زیر است

1- نحوه ذخیره شدن اسپرم ها در کیسه ذخیره اسپرم/ در برسی های انجام شده مشخص شده که اسپر ماتوزوئید های اولین و آخرین زنبور نری که با ملکه آمیزش می کند در کیسه ذخیره اسپرم کاملاً مخلوط نمی شود( که دوستمان آقای سعید محسنی ) به این نقطه اشاره ای داشته اند به عبارت دیگر اسپرماتوزوئیدها در کیسه ذخیره اسپرم ملکه به طور کامل مخلوط نمی شوند/ ( برای این کار از سانتریفوژ استفاده میکنند البته سرعت دور سانتریفوژ مهم بوده چون باعث مرگ تعدادی از اسپرم ها میشود)
2- تعداد زنبور های نر مورد آمیزش با ملکه / آمیزش ملکه با چند زنبور نر سبب کاهش سهم اثر تاثیر مکان ژنی جنسی مربوط به هر زنبور مولد و در نتیجه سبب کاهش شیوع بیماریها و مقاومت بیشتر در برابر وضعیت نامساعد محیطی می شود/
3- متفاوت بودن میزان تولید و انزال اسپرم در زنبورهای نر/ میزان تولید و انزال زنبورهای نر در اثر نوع نژاد، سن، نحوه پرورش، و سایر عوامل محیطی ودر زنبورهای نر گوناگون متفاوت است
4- رابطه خویشاوندی زنبور های نر مورد آمیزش با ملکه/ اگر زنبورهای نر شرکت کننده در آمیزش ها با هم خویشاوند یا حاصل یک ملکه باشند میانگین رابطه خویشاوندی بین زنبورهای ماده داخل کلنی افزایش می یابد
5- رقابت اسپرماتوزوئیدها برای رسیدن به تخمک/ نحوه رقابت بین اسپرماتوزوئیدها در رسیدن به تخمک میانگین هم بستگی ژنتیک بین زنبورهای داخل یک کلنی را تغییر می دهد.
رابطه خویشاوندی و اثرات آن
تاثیرات هم خونی در ملکه: میتوان به کاهش وزن تخمدان، وزن بدن، قدرت تخم گذاری، افزایش نر دیپلوئید، کاهش فعالیت آنزیمی اشاره کرد /
اثرات هم خونی در زنبورهای عسل: میتوان به کاهش طول عمر، افزایش تلفات، کاهش جمع آوری شهد، و کاهش پرورش نوزادان اشاره کرد

[CENTER]تصویر[/CENTER]
آخرین ويرايش توسط 3 on hony, ويرايش شده در 0.


ronin
کاربر فعال سایت زنبورعسل
کاربر فعال سایت زنبورعسل
پست: 72
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 29 فروردین 1391, 3:49 pm
محل اقامت: خراسان جنوبی ، بیرجند
تشکر کرده: 84 دفعه
تشکر شده: 119 دفعه
تماس:

Re: روشهای تلاقی در زنبور عسل

پست توسط ronin »

با تشکر فراوان از همکار گرامی آقای حاجی زاده که در این پست یک مقاله کوتاه اما ارزشمند را قرار داده اند همکارانی که قصد دارند تکنیک تلقیح مصنوعی را به سرنجام آن برسانند مطالعه بفرمایند .
[COLOR=#00B050]((حضرت محمد (ص))[/COLOR]
[B]خود را از سه خصلت، باز داريد: حسادت، حرص و غرور.[/B]
نمایه کاربر
amirfiruzy
بهترین کاربر سایت زنبورعسل
بهترین کاربر سایت زنبورعسل
پست: 128
تاریخ عضویت: شنبه 3 اردیبهشت 1390, 3:53 pm
محل اقامت: اذربایجان شرقی -بستان اباد
تشکر کرده: 40 دفعه
تشکر شده: 72 دفعه
تماس:

Re: روشهای تلاقی در زنبور عسل

پست توسط amirfiruzy »

با سلام و تشکر از آقا رضا مطالب بسيار مفيدي بود مخصوصا برا کسايي که تلقيح انجام ميدن
بنده چون رشتم نيست نميتونم نظر خاصي بدم با تشکر ولي اين که کدوم ژنها غالب ميشن رو چطوري تشخيص ميدن؟
hony
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 477
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 22 دی 1390, 3:57 pm
محل اقامت: آذربایجان شرقی
تشکر کرده: 306 دفعه
تشکر شده: 558 دفعه
تماس:

Re: روشهای تلاقی در زنبور عسل

پست توسط hony »

با سلام و ضمن تشکر از دوستان محترم
مسئله شناخت آلل ها و یا تاثیرات متقابل ژن ها و به طور کلی چگونگی توارث در زنبورعسل یه بحث کمی طولانی هستش و باید از تقیسم سلولی ( میوز و میتوز) و غالب و مغلوب و چگونگی انتقال ژنتیکی صفات صحبت کرد که سعی میکنم در یک مبحث دیگر ( به صورت جداگانه) به طور خلاصه که هرچند نواقصی به همراه خواهد داشت حضور دوستان اعلام کنم/ با سپاس
موضوع جدید ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان