اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

سوالات در مورد ملکه زنبورعسل و چگونگی پرورش و تکثیر ملکه زنبورعسل و تمامی مسائل ملکه زنبورعسل

مدیر انجمن: mellifera

نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل(ايستگاه جفتگيري)

ايستگاه هاي جفتگيري بايد در مكانهاي مطمئن و با تعداد كافي از نر هاي معين ايجاد شوند.زيرا پس از توليد ملكه ها در اين ايستگاه ها سرنوشت جمعيتهايي كه در سالهاي بعد بايد فعاليت نمايند تعيين ميگردد.اين جمعيتها بايد پرمحصول و ارام باشند.توليد كنندگان ملكه زنبورعسل بايد از چگونگي زندگي بيولوژي و به خصوص صفات ارثي زنبور عسل و نحوه انتقال انها به نتاج اگاهي كامل داشته باشند تا بتوانند ملكه هاي مرغوب و پر محصول توليد كنند.
منظور از ايستگاههاي جفتگيري محلي است كه در انجا زنبورها بويژه زنبورهاي نر به تعداد زياد (متناسب با تعداد ملكه هاي توليدي)نگهداري و توليد مي شوند. اين ايستگاه ها محلهايي هستند كه در انجا ملكه هايي باكره متعلق به جمعيتهاي مشخص با خصوصيات مطلوب كه از قبل با برنامه ريزي صحيح توليد شده اندبا نرها جفتگيري مي كنند.در ايستگاه هاي جفتگيري ،توليد ملكه و زنبور نر هيچ كدام به خود واگذار نشده اند.در اين محلها زنبورداران با استفاده از علم توارث و بهره برداري از دانش روز تا بالاترين حد امكان اثرات نامطلوب عوامل طبيعي را حذف نموده و با هدف مشخص و برنامه ريزي دقيق صفات خاص و اقتصادي را در ملكه ها تثبيت مي نمايند.
زنبورهاي نر توليد شده بايد به طور اجبار از نژاد و يا لااقل (درشرايط ايران)از جمعيتهايي انتخاب شوند كه از مدتها قبل تحت كنترل دقيق بوده و سلامت و قدرت جمع اوري عسل و ارامش انها مورد بررسي قرار گرفته و تاديد شده باشد و بين همه جمعيتها به عنوان بهترين زنبورهاي نر به حساب ايند.
ايستگاه جفتگيري بايد در مكاني باشد كه حداقل تا شعاع ده كيلو متري ان كندويي وجود نداشته باشد. در غير اين صورت زنبورهاي نر كندوهاي مجاور به ايستگاه جفتگيري راه يافته و با ملكه هاي ايستگاه جفتگيري كرده و برنامه تنظيم شده بي نتيجه خواهد شد.
طبق قوانين توارثي مندل كارگراني كه از يك ملكه توليد مي شوند تنها 50درصد خواص ملكه را به ارث برده و پنجاه درصد ديگر را از زنبورهاي نري كه با ملكه جفتگيري كرده اند به ارث مي برند.


نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

[JUSTIFY]ايجاد كندوي پدري در ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
براي تامين شرايط مناسب جفتگيري ملكه توليد زنبورهاي نر از نژاد خوب و به تعداد مورد نياز اهميت زيادي دارد.همان طور كه عسل براي زنبوردار اهميت دارد وجود زنبور نر براي پرورش دهنده ملكه ضروري و مهم است.از اين رو برنامه ريزي دقيق براي توليد زنبورهاي نر مناسب امر مهمي به شمار ميرود.دوره دگرديسيزنبورهاي نر طولاني تر از زنبورهاي كارگر و ملكه ست و فاصله بلوغ انها با ملكه نيز بسيار زياد است.اولا به دليل اينكه ملكه 16 روزه و نرها24 روزه متولد ميشوندبايد اختلاف زماني 8 روزه مورد توجه قرار گيرد.ثانيا بلوغ جنسي نرها طولاني تر از ملكه است زيرا ملكه بين 10-4 روزه ونرها14-10روزه بالغ ميشوند،بنابر اين براي تطبيق زمان جفتگيري انها بايد مسائل مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
به طور كلي 8 عدد زنبور نر بالغ براي جفتگيري با ملكه مورد نياز است.يك قاب كه دو طرف ان توسط ملكه تخم نر ريخته شده باشد حاوي حدود 3000عدد تخم است كه از اين تعداد2000سلول تولد يافته و بقيه تلف ميشوند.از يك سو از 2000زنبور نر باقي مانده تا زمان بلوغ جنسي حدود 20درصد انها از بين ميروند و از سوي ديگر همه انها همزان به بلوغ جنسي نمي رسند.
معمولا 50درصد كل نرها به طور كامل بالغ شده و اماده جفتگيري با ملكه هستند.يك توليد كننده ملكه بايد به ازاء هر ملكه حدود 40زنبور در نظر بگيرد.
روش كار
همان طور كه براي پرورش ملكه مادري(كندوي مادري)روش مخصوصي وجود دارد در مورد توليد نرها نيز به كندوي پدري نياز است.بايد كلني پدري را با صفات معيني مانند توليد بالا و ارامش و مقاومت برتر انتخاب كرد.اين كندوها بايد حدود يك ماه قبل از شروع اولين پيوند سلول ملكه زنبورعسل سازماندهي و تغذيه وانتخاب شوند.تغذيه كلني هاي پدري با استفاده از خمير كمكي و شربت قند يا عسل بايد حدود 5/1ماه قبل از شروع پيوند صورت گيرد.
روز46=12روز+24روز+10روز=مدت تغذيه كلني پدري(قبل از پيوند)
12(بلوغ جنسي نرها)24(از تخم تا تولد نرها)10(قبل از تخمريزي ملكه)
به ازاء هر 200 كندوي جفتگيري ملكه زنبورعسل بايد يك كندوي پدري سازماندهي نمود.بيشتر توليد كننده ها كلني پدري را به تناسب ظرفيت توليد ملكه خود تهيه مي كنند.روشهاي پرورش زنبورهاي نر متفاوت بوده و هر كدام شرايط و ويژگيهاي خاص خود را دارا مي باشند كه ذيلا هر كدام توضيح داده مي شوند.
روش اول- در كلني هاي پدري شانهاي عسل روباز را در طرفين كندو قرار داده و سپس بقيه شانهاي شفيره مسن را مي چينند و يك شان گرده گل در وسط و مجاور پوكه حاوي تخمهاي نر قرار مي دهند و بقيه فضا را به قابهاي شفيره كارگران مسن اختصاص مي دهند.در صورت فقدان عسل كندو را با شربت و غذاي كمكي تقويت مي كنند.هر 10الي15 روز يك قاب پوكه مخصوص تخمريزي نر ها توسط ملكه در كندو قرارداده مي شود.كلني بعد از مدتي پر جمعيت شده و با كمبود جا مواجه مي شود.در اين حالت بايد يك نيم طبقه در زير كندو قرار داده شود تا زنبورهاي صحرايي در طبقه پايين تردد كنند.شفيره هاي طبقه بالا پس از تولد عسل را از پايين به بالا مي برند و در پوكه ها قرار مي دهند.هميشه بايد جاي پوكه هاي پايين را با عسلهاي بالا تعويض كرد.
روش دوم- در اين روش بعضي از توليد كنندگان از يك ملكه چندين ملكه توليد كرده و تعداد زيادي از ملكه هاي توليد شده را گاز كربنيك مي دهند تا در شروع تخمريزي انها تسرسع شود.استفاده از گاز كربنيك مدت15 روزه تخمريزي را به 4-3روز تقليل مي دهد. گاز كربنيك محرك هورمون G.H (Gournol horemone) يا هورمون جواني است.
روش سوم- استفاده از نر هاي توليد شده توسط كارگرهاي تخمگذار است.گرچه تعداد اين نرها در كلني كم است اما نرهاي خوبي خواهند شد.با خروج ملكه و يتيم كردن كردن كلني كارگرها نر زا شده ودر داخل پوكه تخمگذلري مي كنند.البته اين كار بسيار طولاني بوده و دير صورت ميگيرد.براي يك توليد كننده حدود 200-100عدد زنبور نر به طور كافي در زنبورستان وجود دارد اما براي توليد كنندگان ملكه هاي تجارتي و در سطح فراوان لازم است كه حتما كلني هاي پدري تشكيل شود.متاسفانه در ايران هيچ سازماني فاصله و ظرفيت زنبورستانها را كنترل نمي كند و زنبورداران نيز اين مسئله را رعايت نمي كنند.در چنين وضعيتي كه كنترلي وجود ندارد بايد توليد كنندگان ملكه خود به فكر توليد و افزايش تعداد زيادي زنبور نر از كندوهاي خوب باشند تا اثرات سوء و نامطلوب حاصل از نرهاي غريبه و ناخواسته را خنثي كنند.در غير اين صورت بايد از تلقيح مصنوعي استفاده نمايند.از اين رو بايد هميشه يك ماه قبل از شروع پيوند پوكه مخصوص نرها در كلني هاي پدري قرار گيرد تا ملكه زنبورعسل در انها تخمريزي كند.يك كلني متوسط ده قابي پدري مي تواند حداكثر 4 تا5 هزار زنبور نر را نگهداري كند و اگر اين كلنيخوب تغذيه نشود زنبورهاي نر حاصله اسپرم خوب توليد نخواهند كرد.
www.mellifera.ir
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

[JUSTIFY]زمان و نحوه ايجاد كندوي مادري در ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
ملكه مادر يا ملكه اي كه از ان براي توليد ملكه تخم گيري مي شود بايد از كلني هاي ارام و ترجيحا از كلني هايي باشد كه ملكه هاي حاصله از انها داراي صفات تخمريزي مرتب و فشرده و بدون شلولهاي خالي فراوان باشد.صفات مورد نظر ديگر عبارتند از:مقاوم بودندر برابر بيماري ها و سرماي زمستان،توليد فراوان عسل و قدرت زياد جمع اوري گرده گل.
يك توليد كننده خوش سابقه ملكه بايد به طور دائم در جستجوي ملكه هاي مادري خوب و فوق العاده از لحاظ خصوصيات مذكور باشد.براي اين منظور او مي تواند از زنبورستان شخصي خود استفاده كند.يا از فروشندگاني كه ملكه هايي با صفات مشخص و برجسته مي فروشند يا موسسات دولتي كه نژاد هاي ژنتيكي خاصي توليد مي كنند ملكه هاي مادري را تهيه كند.
در كندوهاي استاندارد ملكه هاي مادري به كمك وسايلي مانند پنجره ملكه طوري محدود مي شوند كه مجبور باشند در يك زمان مشخص حدود 24 ساعت فقط در روي يك قاب تخمريزي كنند.اين قابها بايد از پوكه هاي سياه تميز و سالم انتخاب شوند تا بعد از تخمريزي لاروهاي حاصله در داخل انها قابل رويت و قابل انتقال باشند.هر روز يك قاب پوكه سياه براي تخمريزي در اختيار ملكه قرار داده مي شود و قابي را كه پر از تخم شده است از كندو خارج كرده و به كندوي ديگري منتقل مي كنند و مجددا پوكه مناسب ديگري در داخل قفس قرار داده و ملكه را بر روي ان رها مي سازند.تخمها در پايان روز سوم در داخل كندوي پرستار شروع به باز شدن مي كنند.هنگامي كه لاروها حدود 12 ساعت از عمرشان گذشته باشد اماده انتقال به داخل فنجانك ملكه هستند.
كندوهاي مادري را در فصل بهار در هر منطقه و در هنگام جريان شهد و گرده گل سازماندهي مي كنند.در شرايط اب و هوايي كرج حدود پانزدهم ارديبهشت تا پانزدهم خرداد هر سال بهترين زمان تشكيل كلني مادري و پيوند سلول ملكه به شمار مي رود.قبل از ان يعني حدود پانزدهم فروردين زمان سازماندهي كندوي پدري است.كندوهاي پدري نيز بايد داراي خصوصيات برجسته شبيه كندوهاي مادري باشند،با اين تفاوت كه بايد سعي شود كه انها از يك نمونه غير خويشاوند و كندوي خوب زنبوردار ديگر انتخاب شوند.البته بايد به مرغوبيت زنبورستان و تخصص زنبوردار اطمينان كامل باشد و يا اينكه ملكه از شركتهاي خوشنام و مشهور توليد ملكه مرغوب انتخاب شوند.در كندوي پدري بايد ملكه را بر روي يك قاب پوكه با سلولهاي درشت نرها حبس كرد(شبيه روش حبس در كندوهاي مادري)تا ملكه مجبور شود در داخل سلولهاي پوكه تخمهاي بارور نشده قرار بدهد و همه نوزادان به زنبور نر تبديل شوند.سپس قاب تخم را خارج كرده و در كنار ساير قابها در داخل كندو و يا كندوي هاي پرستار نرها قرار مي دهندتا لاروها خوب پرورش و تغذيه شده و نرهاي درشت و پر توليد و بالغ توليد شوند.شايان ذكر است كه با پرورش كندوهاي پرستار و پدري و مشاهده شفيره هاي سر بسته نر ها در داخل كندوبايد زنبورستان را تغذيه كرده و كندو هاي مادري را سازماندهي نمود و اين زمان حدود30-25 روز بعد از سازماندهي كندو هاي پدري صورت مي گيرد.
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

تهيه كادر مخصوص پرورش ملكه زنبورعسل
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
در صنعت پرورش ملكه زنبورعسل به روش صنعتي به منظور توليد فراوان ملكه از روشهاي صنعتي خاصي (با توليد بيشتر سلول ملكه زنبورعسل و با سرعت بيشتر از روش طبيعي)استفاده ميكنند.در اين روش صنعتي با استفاده از قالبهاي چوبي مخصوص به اندازه هاي دلخواه سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.پيش تر ها قالب ها را به صورت تكي مي ساختند كه نتيجه كمتري داشتواما اخيرا قابهاي چوبي 20-15 تايي و يا بيشتر ساخته شده است كه هر بار تعداد زيادي سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.قالبهاي چوبي 15 تايي طوري ساخته شده اند كه مي توان سلولهاي قالب ريزي شده را بر روي يك نوار چوبي به طول 42 و عرض 5/2 و ضخامت حدود يك سانتي متر(زهواره)قرار داده و با موم مذاب كه كليه سلولها را بر روي نوار فوق چسبانيد و هر كادر مي تواند 3 عدد زهواره 15 تايي را در داخل خود جاي دهد.
تهيه كادرهاي دو و سه زهواره بدون ظرف شربت خوري و با ظرف
در گذشته توليد كنندگان ملكه زنبور عسل قابهاي دو زهواره اي ساخته و سلول ملكه را بر روي انها قالب ريزي مي كردند و پيوند را در داخل انها انجام ميدادند.در اين گونه قابها در هر كادر حداكثر 30-25عدد سلول پيوند جاي ميگرفت.ولي اخيرا كادرهاي سه زهواره ساخته شده است كه با استاندارد قابهاي كندوي لانگستروت تناسب و هماهنگي دارند و هر كادر حدود سه زهواره 15 تايي و در مجموع 45 سلول مومي را در خود جاي مي دهد و راندمان توليد سلول در انها بسيار زياد است.
حتي در برخي از زنبورستانها به علت قوي بودن كلنب هاي شروع كننده با جمعيت فراوان تعداد دو كادر 45 تايي سلول پيوند شده را در داخل ان مستقر ميكنند و اغلب سلولها به مدت 24 ساعت پذيرفته شده و سپس به كندوي خاتمه دهنده منتقل مي شوند.
سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل توسط قاب چوبي (سلولهاي مصنوعي)ملكه،معمولا از موم زنبورعسل و يا از پلاستيك ساخته مي شوند.براي ساختن سلولهاي مصنوعي مومي بايد سعي شود از موم خالص زنبورعسل استفاده شود و اين موم از هر گونه ناخالصي مخصوصا بقاياي سموم حشره كشه عاري باشد.ساختن سلولهاي مصنوعي توسط قابهاي چوبي انجام ميگيرد.
اگر نياز به سلول مصنوعي كم باشد مي توتن از قالبهاي تكي كه در هر مرحله (ساخت)فقط يك سلول روي ان ساخته ميشود استفاده كرد.قابهاي جمعي ممكن است حاوي15تا16قالب تكي باشند و در مرحله ساخت به همين تعداد سلول مومي ساخته مي شوند.هر يك از قالبهاي تكي از چوب محكم و كاملا خشك ساخته مي شوند و س از گرد كردن ان را به طول تقريبي 5/7سانتيمتر در مي اورند.اين قالبها از فاصله 25/1سانتيمتري انتها بايد طوري باريك شوند كه قطر انها در ان محل حدود4/9 ميليمتر بوده و به تدريج كم شده و در انتها به حدود5/7-6 ميليمتر برسد.انتهاي قالب بايد كاملا گرد باشد به طوري كه به كف سلول حالت مقعر بدهد.سطح قالب چوبي بايد كاملا صاف و نرم باشد.براي ساختن سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل بايد موم را در ظرف مخصوص دو جداره ريخت.در جدار زيرين ظرف مذكور اب ريخته و ظرف را روي اجاق گاز به ارامي حركت داده تا موم كه در ظرف بيروني قرار دارد به طور غير مستقيم و با حرارت اب به جوش امده و ذوب شود.درجه حرارت موم ذوب شده بايد كمي بيشتر از درجه ذوب ان يعني65 درجه سانتيگراد باشد.
چند ساعت قبل از ساختن سلولهاي مصنوعي قالب چوبي را در ظرف مخصوصي كه حاوي اب صابون ولرم و بدون عطر است خيص ميكنند تا حالت لغزندگي پيدا كرده و سلولها با راحتي از ان جدا شوند.پس از انكه موم مذاب شده اماده شد،قالب را ازاب صابون خارج كرده و ان را تكان ميدهند تا قطرات اب صابون از انتهاي قالب جدا شود.سپس قالب را به ارامي وارد موم مذاب ميكنند، به طوري كه تا حدود يك سانتيمتري موم قرار گيرد.انگاه به طور سريع قالب را از موم خارج كرده و چند لحظه در بالاي ظرف و در مجاورت هوا نگه ميدارند تا موم سفت شود.مجددا قالب را وارد موم مذاب كرده و سپس خارج ميكنند.اين عمل را 3تا4 مرتبه تكرار ميكنند تا لايه نازكي ازموم روي قالب تشكيل شود.
سلولهاي ساخته شده مومي را روي زهواره چوبي به طول 42و عرض 5/2 و ضخامت يك سانتيمتر كه قبلا چند قاشق موم مذاب روي ان ريخته شده است قرار مي دهند و با قاشق مقداري موم مذاب در حد فاصل سلولها و پايه هاي مومي روي زهواره ميريزند تا به هم متصل شوند.سپس قالب سلولها و پايه هاي چوبي زير ان را برداشته و در ظرف اب سرد قرار ميدهند و با فشار هماهنگ انگشتان دو دست به طرفين زهواره ان را از قالب جدا ميسازند.با اين كه كليه سلولهاي مومي روي زهواره و پايه ان مستقر مي شوند.در اين حالت كليه سلولها در اب شسته ميشوند تا باقيمانده اب صابون از انها خارج شود.اطراف زهواره را بايد تراشيده و سلولهاي ساخته شده را جهت خشك شدن به صورت وارونه نگهداري نمود.سلولهاي مصنوعي پلاستيكي نيز با قالبهاي مخصوص ساخته شده ودر روي زهواره هاي چوبي حاوي لايه هاي موم قرار داده ميشوند.
تصویر
تصویر
تصویر
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

سن لارو و انتخاب ان جهت پيوند زدن
انتخاب سن لارو براي پيوند اهميت فوق الاده اي دارد.اگر لاروهاي مسن براي پيوند انتخاب شوند ،ملكه هاي خوبي توليد نخواهد شد.از سوي ديگر لاروهاي با سن خيلي پايين نيز توصيه نمي شود.مشاهدات مكرر و ازمايشهاي دقيق طي ساليان متمادي نشان داده است كه براي داشتن ملكه هاي خوب لاروها بايد حداقل 12 ساعت سن داشته باشند و از سوي ديگر سن لارو ها نبايد بيشتر از 18 ساعت باشد.سلولهاي ملكه بايد بلافاصله پس از پيوند به كندوي شروع كننده انتقال داده شوند.
www.mellifera.ir
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

پنس مخصوص برداشت تخم و لارو(سوزن پيوند لارو)
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
سوزن پيوند يا پنس برداشت تخم و لارو زنبورعسل ميله اي فلزي است كه يك سر ان را مثل قاشق اندكي پهن كرده اند و توسط ان لاروهاي يك روزه نوزاد كارگرها را از داخل سلول هاي انها برداشته و به داخل سلولهاي درشت مخصوص ملكه انتقال مي دهند.اين لاروها را در داخل كندوهاي شروع كننده و خاتمه دهنده جفتگيري قرار ميدهند تا سرانجام توسط كارگران جوان تغذيه و پرورش يافته و ملكه هاي جوان در داخل انها متولد شود.اين ملكه ها بعد از پرواز جفتگيري براي فروش و يا معرفي به كندوهاي بي ملكه مورد استفاده قرار ميدهند.
انواع سوزن پيوند
دو نوع سوزن براي پيوند لاروها به كار مي رود.يك نوع سوزن دستي است كه از لوله مسي 2 ميليمتري ساخته مي شود و با ان مي توان لاروها را به ارامي از داخل سلولهاي كارگران (با كمي ژله زير ان)برداشته و به داخل سلول ملكه انتقال داد.البته اين روش به دقت زيادي نياز دارد.
نوع دوم سوزن پيوند اتوماتيك چيني است.اين سوزن از دو قسمت شامل يك ورقه بسيارنازك و نرم شاخي و يك ميله نرم چوبي تشكيل شده است.با اين سوزنها مي توان به راحتي لارو ها را با مقدار زيادي ژله رويال برداشت كرده و به ارامي طوري در داخل سلول ملكه مصنوعي قرار داد كه هيچ گونه صدمه اي به لارو وارد نشود.
تصویر
تصویر
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

[JUSTIFY]ايجاد كندوي پرستار فاقد ملكه:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
اغلب در تركيب جمعيت پرستارتغيراتي جهت امادگي انجام وظايف پرستاريايجاد مي شود.در اين حالت بعد از حذف ملكه تمام شانهاي حاوي تخم و لاروسر باز را خارج مي كنيم.سپس شانهاي سلول سربسته كارگران را از كندوهاي كمكي همراه با يك شان مملواز گردهو در صورت نياز همراه شان عسل سرباز به اين كندو اضافه مي كنند تا كندوهمواره شهد و گرده و زنبورهاي جوان فراوان و شفيره در حال تولد در اختيار داشته باشد.پس از ان در وسط كندو يك جاي خالي براي قاب تخم روز كندوي مادري ايجاد كرده و كندو را خوب تغذيه مي كننداين كار را هر چند روز يك بار پس از تولد شفيره ها و خروج كارگران جوان از سلولها با اضافه كردن قاب شفيره تكرار مي كنند تا هميشه در كندو زنبورهاي كارگر جوان وجود داشته باشد و كار تغذيه لاروهاي يك روزه را با ژله رويال انجام دهند.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
چنين كندويي مي تواند يك قاب تخم يك روزه را در مدت72 ساعت پرستاري كرده و به لارو يك روزه با رشد خوب و ژله رويال كافي تبديل نمايد و اماده پيوند و انتقال به كندوي شروع كننده مي باشد.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
كندوي پرستار فاقد ملكه همراه با چيدمان شانها
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][TABLE] [TR] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
گرده گل
[/TD] [TD]
تخم روز
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [/TABLE][JUSTIFY]www.mellifera.ir[/JUSTIFY]
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

ايجاد كندوي پرستار داراي ملكه

كندوي پرستار با ملكه نيز مانند كندوي بي ملكه نيز بايد پر جمعيت و بدون تخم و لارو باشد.براي ايجاد ان يك كندوي دو طبقه انتخاب كرده و ملكه را با دوقاب شفيره و گرده و عسل و طبقه در طبقه پايين قرار داده ويك شبكه مانع ملكه بر روي درب كندو تعبيه مي كنند ويك بدنه در بالاي شبكه ملكه قرار مي دهند.در طبقه بالا نبايد هيچ گونه تخم و لاروسرباز به جز قاب تخم مادري وجود داشته باشد.اين كندو با تغذيه كامل با گرده وعسل و ياشهد پس از 24 ساعت اماده پذيرش قاب حاوي تخم يك روزه خواهد بود.اين تخمها پس از سه روز به لارو يك روزه قابل پيوند به سلولها تبديل خواهند شد.
كندوي پرستاردوطبقه داراي ملكه همراه با چيدمان شانها
[TABLE] [TR] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
گرده گل
[/TD] [TD]
تخم روز
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
شبكه مانع ملكه
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
زنبورصحرايي+پوكه+ملكه+شفيره
[/TD] [/TR] [/TABLE]
پيوندهايي كه نگرفته اند رنگشان سياه و ناتمام ماندن ساخت شاخون ملكه از مشخصات نگرفتن پيوند مي باشد.
www.mellifera.ir
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

پرستاري از لاروهاي ملكه در كندوي شروع كننده(starter)
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
كندوهاي شروع كننده بايد داراي عسل،گرده گل،زنبورهاي جوان كافي و فاقد ملكه،تخم و لارو سر باز باشند.براي اطمينان از وجود جمعيت كارگر جوان كافي مي توان قابهاي داراي سلولهاي شفيره كارگران در حال توليد را از كندوهاي كمكي به داخل اين كندو منتقل نمود(دقت شود كه در كندو تخم و لارو ملكه در كندو نباشد).در كندوي شروع كننده كه مدت ماندن لاروها يا سلولهاي پيوند شده در ان يك روز مي باشد جهت اطلاع از لاروهاي پيوندي مي باشد كه ايا مورد قبول قرار گرفته اند يا خراب شده اند.در زير سه نوع كندوي شروع كننده را مي بينيد.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
1- كندوي شروع كننده سه طبقه مخصوص مزرعه
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][TABLE] [TR] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
قاب برگه موم
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
زنبورصحرايي+پوكه +شفيره(طبقه اول)
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
زنبورصحرايي+پوكه+ شفيره(بدنه كندو)
[/TD] [/TR] [/TABLE][JUSTIFY] [/JUSTIFY]
2- كندوي شروع كننده يك طبقه بدون ملكه در مزرعه
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][TABLE] [TR] [TD]
عسل
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
گرده گل
[/TD] [TD]
قاب سلول پيوند
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [/TABLE]
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

پرستاري در كندوي ادامه دهنده يا خاتمه دهنده(finisher)
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
كندوي ادامه دهنده كندوي پرجمعيت دو طبقه وداراي ملكه است.مزيت اين نوع كندواينست كه هميشه از نظرتركيب نوزادان جوان و مسن خودكفا است.هر سه روز يا 72 ساعت يك سري يك سري سلولهاي پذيرفته شده را پرستاري وسربسته مي كند و بعد از خروج سلولهاي تكميل شده ملكه مجددا سازماندهي شده و قادر به پرستاري از يك سري سلول پذيرفته شده جديد است.به اين ترتيب كه قابهاي شفيره متولد شده در طبقه بالا را كه تبديل به پوكه خالي و يا عسل شده اند به طبقه پايين منتقل كرده و قابهاي لارو جوان و لاروهاي مسن طبقه پايين را به طبقه بالا مي برند.و يك قاب گرده گل نيز از كندوهاي كمكي در وسط طبقه بالا قرار مي دهند و دو طرف ان را براي سلول ملكه خالي مي گذارند.در اين حالت مجددا شبكه ملكه را بين دو طبقه قار داده و كندو را براي پذيرش جديد و پرستاري مجددا اماده مي كنند.ظرف مدت حدود 12-6 ساعت بعد كندو اماده پذيرش سلول جديد مي باشد.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
كندوي ادامه دهنده(خاتمه دهنده)سلول ملكه
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][TABLE] [TR] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
لارو مسن
[/TD] [TD]
لارو جوان
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
گرده گل
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
لارو جوان
[/TD] [TD]
لارو مسن
[/TD] [TD]
شفيره كارگر
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
زنبورجوان+لارو جوان+لارو مسن+گرده گل+سلولهاي ملكه(طبقه دوم با بالا)
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
شبكه مانع ملكه
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
برگه+پوكه+عسل+زنبورصحرائي+ملكه
[/TD] [/TR] [/TABLE]
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

پرستاري از سلول ملكه در كندوي انكوباتور(incubator)
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
براي تشكيل كلني انكوباتور يك كندوي سه طبقه و قوي را انتخاب كرده و ملكه و تخم و لاروهاي سرباز ان را خارج ساخته و طبقات پايين را پر از عسل مي كنند و در هر يك از طبقات دوم وسوم تعداد پنج قاب شفيره مسن يا زنبور در حال تولد قرار مي دهند.شايان ذكر است كه اين كندوها را بايد به طور مداوم با شربت شكر تغذيه نمود.
كلني انكوباتور پرستاري از سلول ملكه
[TABLE] [TR] [TD]
شفيره مسن
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
شفيره مسن
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
شفيره مسن
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
شفيره مسن
[/TD] [TD]
سلول ملكه
[/TD] [TD]
شفيره مسن
[/TD] [TD]
عسل
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
سلول ملكه+شفيره مسن+زنبور جوان(طبقه سوم و بالا)
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
شبكه مانع ملكه
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
سلول ملكه+شفيره مسن+زنبور جوان(طبقه دوم)
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
شبكه مانع ملكه
[/TD] [/TR] [TR] [TD]
عسل+ عسل+ عسل+ عسل+ عسل(طبقه اول)
[/TD] [/TR] [/TABLE]
معمولا سلولهاي سربسته ملكه را به مدت يك تا دوروز با احتياط كامل در اين سلولها مستقر مي كنند تا در گرماي كامل و مواظبت كارگران سلولها اماده تولد شوند و پوشته انتهاي سر سلولهاي ملكه را كمي نازك مي كنند تا كمكي براي تولد ملكه ها از سلول باشد.بايد سعي شود قبل از تولد سولها به كندوهاي جفتگيري يا كندوهاي بي ملكه و اماده پذيرش سلول معرفي شوند تا در انجا متولد شوند.
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

ايجاد كندوي جفتگيري و استفاده از انها
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
براي زنبورداراني كه مي خواهند ملكه هاي خود را تعويض كنند و يا تعداد كندوهاي خود را افزايش دهند بهترين روش جفتگيري ملكه اينست كه در هر كلني كه به ملكه نياز دارد يك سلول ملكه كامل شده(قبل از تولد)داده شود.براي اين كار ابتدا ملكه قديمي را از كندو خارج كرده و روز بعد يك سلول كامل شده و سربسته ملكه نزديك به تولد را در بالاي شانهاي شفيره كارگرها نسب ميكنند.حدود 14روز بعد ملكه جفتگيري كرده و شروع به تخمگذاري ميكند.
در واهدهاي بزرگ پرورش ملكه كه اغلب صدها يا هزاران ملكه پرورش داده مي شود بايد كلني هاي جفتگيري مخصوصي پيش بيني شود.كندوهاي جفتگيري كندوهاي كوچك بدون ملكه،تخم و لارو هستند كه داراي مقداري پوكه خالي،گرده گل،عسل و يا شربت شكر و مقداري زنبورجوان همراه با شفيره كارگران نزديك تولد مي باشند.اين كندوها اماده پرستاري از سلول ملكه از تولد تا جفتگيري و تخمگذاري مي باشند كه اين مدت14-10روز طول مي كشد.
روش استقرار كندوهاي جفتگيري در محوطه زنبورستان،جهت كندوها و نيز موقعيت جغرافيايي منطقه از نظر وجود كوه،دره،رودخانه،جنگلو فضاي سبز همه و همه در موفقيت زنبوردار و جفتگيري ملكه ها و توليد ملكه بيشتر تاثير مهمي دارند.همچنين ارايش كندوهاي جفتگيري در محوطه در جلوگيري از اشتباه برگشت ملكه و ورود اشتباهي به كندوهاي مجاور موثر است.به نظر متخصصين بهتر است كندوهاي هر منطقه با علائم جغرافيايي و با ارايشهاي نامنظم چيده شوند.
تصویر
تصویر
www.mellifera.ir
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

كندوي جفتگيري سه قسمتي ملكه زنبورعسل
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
ساده تزين كندوي معمولي،كندوي لانگستروت است كه به وسيله ديوارهاي تخته اي،فيبر يا سه لايي به سه بخش مجزا تقسيم ميشود.در داخل هر بخش سه قاب بر اساس گنجايش انها قرار مي گيرد.در اين كندوها دريچه پرواز انها در درجات مختلف ايجاد مي شود.هر بخش كندو از قسمت بالاي كندو رابطه اي با بخش ديگر نداشته و با يك تخته يه پارچه برزنتي جدا شده است و درب اصلي كندو روي هر سه قسمت را مي پوشاند.
مزاياي اين نوع كندو:
1- قابهاي مورد مصرف استاندارد بوده و قابل استفاده در زنبورستان است.
2- در پايان هر دوره جفتگيري(حدود دو هفته)مي توان با نگهداري اخرين ملكه(مرحله اخر)كندو را به يك كندوي اصلي تبديل نموده و بقيه ديوارها را برداشته و دو تا دريچه هاي پرواز را نيز مسدود نمود.
3- اين نوع كندوي جفتگيري تحمل شرايط سخت محيطي را دارن(مهمترين صفت مطلوب).
4- درصد پذيرش سلولها و تولد ملكه در اين نوع كندوها بيشتر است(به خاطر داشتن جمعيت زياد).
تصویر
www.mellifera.ir
نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 آذر 1389, 12:00 am
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2798 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط mellifera »

كندوي جفتگيري چند واحدي ملكه زنبورعسل
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
در اين نوع كندوي جفتگيري يك كندوي استاندارد به چند قسمت تقسيم شده است و تعدادي دريچه پرواز به تناسب واحدهاي تقسيم شده ايجاد كرده و يك درب مشترك در بالاي انها وجود دارد.هر بخش از كندو گنجايش پنج قاب كوچك را دارد.ولي بايد هر بخش را با سه عدد قاب سازماندهي كرد.براي تهيه شفيره ها نيز بهتر است قابها را 15-10روز قبل شانها را روي كندوي ديگر قرار داد تا ملكه روي انها تخمريزي كند.از سوي ديگر تخمهاي تبديل شده به كارگرها را به كندوي جفتگيري منتقل كرده و انقدر به ان جمعيت اضافه مي كنند تا روي هر دو قاب را كاملا بپوشاند و بعد از سازماندهي اگر ممكن باشد كندو را به منطقه اي دور از كلني هاي مادري زنبورستان انتقال مي دهند تا زنبورهاي بالغ به كندوي مادري مراجعت نكنند.
مزاياي كندوي جفتگيري چند واحدي:
1- اين نوع كندوها به جمعيت كمتري احتياج دارند.
2- پيدا كردن ملكه در اين نوع كندوها اسانتر است.
3- انجام جفتگيري ملكه در اين نوع كندوها اقتصادي تر است.
معايب كندوي جفتگيري چند واحدي:
1- انجام جفتگيري وقت گير بوده و به اماده سازي قبلي نياز دارد.
2- درهر شرايط اب و هوايي قابل استفاده نيست.
3- قابهاي ان براي كندوي لانگستروت استاندارد نبوده و از انها نمي توان در زنبورستان استفاده كرد.
تصویر
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

[JUSTIFY]پرورش ملکه (شماره 1):
برای پرورش ملکه به دونستن چند فاکتور مهم احتیاج داریم :
1 ) تغذیه کلنی ها 2) سن لاروها 3) تغذیه لارو ها 4) جمعیت کلنی ها و تناسب آن
نکته : البته فاکتورهای دیگه ای هم وجود داره که من نمی خوام زیاد تئوریش کنم و روش هایی رو که دیدم یا انجام دادم رو الکی شلوغ کنم .
1 ) تغذیه کلنی ها : کلنی ها در زمان پرورش ملکه ها باید در بهترین شرایط تغذیه ای هم از نظر ذخیره و هم ورود شهد و گرده قرار داشته باشن . حتی در شرایطی که شهد خوبی به کندو می آمد کلنی ها باید طبق فرمول هایی که بعدا می گم تغذیه شن.
تغذیه کلنی ها علاوه بر این که باعث تغذیه بهتر لارو ها خواهد شد باعث از بین رفتن استرس در زنبور ها می شود .
2 ) سن لارو ها : بهترین سن لاروها برای تبدیل شدن به ملکه از 6 امین ساعت تولده تا 36 امین ساعت . و در پیوند ، ما باید لاروهای جوان زیر یکروزه را انتخاب کنیم .
3 ) تغذیه لاروها : این عامل بستگی به تمهیدات ما برای تغذیه لارو ها دارد . یعنی باید کاری کنیم که زنبورهایی که لاروها را تغذیه می کنند سریعا روی قاب مورد نظر ما بروند .
4 ) جمعیت کلنی و تناسب آنها : چون جمعیت جوان کندو لاروهای ما را تغذیه می کنند . پس باید طوری کندوهای پرورش ما سازماندهی شن که زنبورهای جوان در آنها زیاد باشد .
[/JUSTIFY]
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

[JUSTIFY]پرورش ملکه (شماره 2):
من بیشتر هدفم از نوشتن روش های پرورش ملکه اینه که راههایی که یه زنبوردار می تونه بهترین ملکه ها رو برای خودش پرورش بده بگم در ضمن یه سری مشکلاتی که ممکنه زنبوردار تو کار باهاش مواجه بشه رو مطرح کنم برای همین فقط اون مقداری که از روش های تجاری پرورش ملکه لازم می شه رو می نویسم و نیازی نمی بینم که اضافه نویسی کنم .
این که می گم ملکه برای زنبور ستانه خودمون ،یعنی هر چی برای این ملکه ها بزاریم کمه چه از وقت ، چه از تغذیه و چه از چیزای دیگه که لازمشون میشه. ملکه هایی که با شرایط خوب پرورش پیدا می کنن خیلی راندمان مارو بالا می برن .
- چطوری باید کندو های مادری رو انتخاب کنیم ؟
آخر هر سال میایم و از توی یادداشتهامون ( رکورد) ملکه های خوب رو انتخاب می کنیم . مواردی که باید مورد نظر داشته باشیم مقدار عسل ، سرعت رشد ، عدم بچه دادن ، نیش زنی ، نداشتن همخونی و چند تا مورد دیگه که رعایت کردن همه اونا نیاز به دقت و تجربه زیادی داره تا بعد یه مدت ملکه ها دچار مشکل نشن .
نکته : از ملکه یا ملکه هایی که امسال انتخاب می کنیم سال بعد نباید بعنوان مادری انتخاب شن در مورد دخترهاشون هم باید حواسمون رو جمع کنیم .
- رکورد گیری چیه ؟
توی عکس یه نمونه از رکورد های امسال خودم (البته کندوهای خودم!!!) رو گذاشتم . اگه شما بتونید هر بار که با کندوها کار می کنید خلاصه وضع کندو و عملیات انجام شده رو بنویسید خیلی چیزا که یکیش ملکه های خوبتونه دستتون میاد . مثلا من در قسمت نسل در رکورد گیری تعداد شفیره رو با عدد توی پرانتز نشون میدم که تا حدودی وضع آینده کندو رو پیش بینی می کنم . یه خوبیه دیگه که رکورد گیری داره اینه که شما سال بعد می تونین با توجه به رکورد ها تصمیم گیری کنید و بعد از چند سال یه برنامه کامل برای محلی که کندوهاتون رو میزارین درست میشه . مثلا کی زنبورا بچه می دن یا کی موم می بافن یا تو یه شرایط خاص مثلا خشکسالی انتظار چه چیزایی رو باید داشته باشیم .
تصویر[/JUSTIFY]
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه (شماره 3) :

پس اگه ما با تولد اولین نر پرورش ملکه رو شروع کنیم تعداد کافی زنبور نر برای جفت گیری ملکه هامون خواهیم داشت.
نکته باریک تر از مو : بعضی زنبوردارا وقتی بچه می گیرن که نرها هنوز متولد نشدن در این صورت ملکه هاشون با تعداد نر کافی جفت نمی خورن و کیفیتشون پایین میاد .
هر چقدر که ملکه هامون خوب باشن ولی اگه جفت نرفته باشن دو زار نمی ارزند .
مثلا چون 20 سال پیش زنبورادارای محل ما در روستای کیگا بچه رو فروردین می گرفتن ، حالا که شرایط آب و هوایی تغییر کرده و زنبوراشون رو کوچ می دن هم باز بچه رو فروردین می گیرن که کار غلطیه و ما هرسال باید شرایط همون سال رو در نظر بگیریم .
بهترین زمان پرورش ملکه چه زمانیه ؟
بهترین وقت برای پرورش ملکه زمانیه که توی اون منطقه خود زنبورا اقدام به بچه دادن می کنن چون هم نرها هستند و هم تغذیه و شرایط آب و هوایی در بهترین وضع خودشه زمان طلایی اون هم 10-15 روزه .
تا کی میشه بچه گرفت ؟
تا وقتی که نرها وجود داشته باشن میشه بچه گرفت . البته باید به تعداد اونا هم توجه کنیم . توی این مباحث منظور از نرها نر های طبیعیه نه نر های کندوی نرریز .....
از همتون التماس دعا دارم ......
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

[JUSTIFY]پرورش ملکه (شماره 4):
ما توی پرورش ملکه بهتره به نسبت کارمون یه سری کندوی پشتیبان قوی داشته باشیم تا گرده و عسل مورد نیازمون رو تامین کنن .برای شروع چند روز قبل از شروع کارمون برای کندوهای قوی تله گرده گیر می زاریم . گرده های جمع شده بهتره تو فریزر یا جا یخی نگه داشته بشن. ولی اگه توی صحرایین می تونید گرده ها رو خشک کنید . اگه فکر می کنید که گرده براتون نمی صرفه میشه از گرده های تلخ جمع آوری شده استفاده کرد. حالا این که چقدر گرده جمع کنیم بستگی به تعداد ملکه های پرورشیمونه. از توی کندو های پشتیبان هم به نسبت چند تا قاب گرده و عسل برمی داریم . بهتره از شربت شکر توی این کار استفاده کمتری بکنیم ولی اگه مجبور شدیم ، مجازیم که این کار رو بکنیم ( لااقل 1 شکر + 1 عسل + 1 آب ) بعضی ها دوست دارن که کندو ها رو با مولتی ویتامین تغذیه کنن که اونم ایرادی نداره . کندوهای مادری ، شروع کننده ها و ... سه – چهار روز قبل از شروع برنامه میتونن شربت با مولتی ویتامین بخورن ولی برای احتیاط توی برنامه باید مولتی ویتامین رو قطع کنیم . ( مولتی ویتامین B کمپلکس یا مولتی ویتامین الکترولیت که میتونید از داروخانه های دام پزشکی تهیه کنید)
بعضی توی برنامه تغذیه کلنی های حاوی ملکه گرده رو هم قرار میدن یعنی شربت گرده ای به زنبورا میدن .
[/JUSTIFY]
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 5 ) :
پرورش زنبورهای نر :
طبق گزارش های موجود هر ملکه در پرواز جفتگیری با ۸ تا ۲۶ تا زنبور نر جفت می خوره . توی منابع پیشنهاد شده که به ازای هر ملکه باکره ۱۰۰ عدد زنبور نر بالغ باید وجود داشته باشه ( که الان در ایستگاه های پرورش ملکه این عدد خیلی پایین تره ) عدد ۱۰۰ بخاطر اینه که رقابت بین نر ها بوجود بیاد و اون قوی ترها برای جفت گیری انتخاب بشن . اگه این عدد مثلا ۲۰ باشه دیگه انتخابی وجود نداره . یه دلیل دیگه اون هم اینه که به نرهای زنبورستانهای مجاور غلبه کنن . هزار بار گفتم که هر چی ملکه خوب باشه ولی جفت نخورده باشه دو زار نمی ارزه . خب حالا چطور نرها رو زیاد کنیم .
زمان شروع : وقتی ملکه ها داخل سلولهای نر روی قابها تخم ریختن .
انتخاب کندو ها : فعلا به این بسنده کنید که مادر ها رو انتخاب کنید نه پدرها . خود پدرها از ۱۰۰ نر پیش بینی شده به صورت طبیعی انتخاب میشن ( انتخاب طبیعی )
انجام کار : با دیدن علامت یه سری قاب سیم کشی شده با برگه سه سانتی رو توی کندو های قوی میزاریم و اونا رو با شربت تغذیه می کنیم . زنبورا شانها رو نر می بافن ( اصطلاحا هرز بافی میکنن ) بعد ملکه ها تخم می کنن و ۴۰ رو بعد ما نر بالغ کافی رو داریم . اگه توی استانهای جنوب کشور هستید ممکنه این عدد کمتر باشه .
نکته ۱ : اگه زنبورا قاب رو کارگر بافتن یعنی قابها رو زود به کندوها دادیم .
نکته ۲ : مبارزه با واروا باید بطور جدی انجام بشه . وگرنه قابهای با نوزادای نر تبدیل میشه به مزرعه پرورش کنه !!!
نکته ۳ : هر کندو فقط باید یک قاب نر باف داشته باشه .
نکته ۴ : اگه ۱۰۰ تا کندو داریم بهتره به ۶۰ تا از اونا برگه سه سانتی بدیم . ۴۰ تای دیگه رو بزاریم برای ملکه .
میمونه این که اصلا نرها بدرد می خورن یا مثل سابق باید اونا رو بکشیم . که دفعه بعد در موردش می نویسم . اگه در این مورد نظر خاصی دارید حتما بنویسید .
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 6 ) :
زنبور های نر ، خوب یا بد ؟!

زنبورای نر فقط می خورن . نمی تونن از کندو دفاع کنن چون نیش ندارن . خودشون به سختی غذا می خورن چون قطعات دهانی اونا زیاد پیشرفت نکرده و باید از کارگرا غذا بگیرن . گرده جمع آوری نمی کنن چون سبد گرده ندارن ولی آیا اینا دلیل میشه که ما نرها رو توی کلنی محدود کنیم و یا اونا رو بکشیم اگه ملاک ما نداشتن سبد گرده و نیشه که خب بیاین من رو هم بکشید چون هیچ کدوم از اینارو ندارم همه می دونن که زنبورا کاراشون روی حساب و کتاب پیش میره و کاری رو بیخودی انجام نمیدن . وقتی که نرها رو پرورش میدن یعنی به اونا احتیاج دارن . وقتی هم که می کشنوشون ( نر کشی ) یعنی دیگه بدرد نمی خورن . وقتی سلولهای نر میبافن یعنی لازمه و وقتی نمی بافن یعنی لازم نیست . حالا ما این وسط چیکاره ایم و چی از جون زنبورا می خوایم خدا می دونه . حقیقتش اینه که ما توی انتهای قابهای پرورش نوزدان کندو اون هم توی بهار باید یه قاب نر باف هم داشته باشیم و این قاب رو تا وقتی توی کلنی نگه می داریم که دیگه ملکه توش تخم نکنه ( این خودش نشون دهنده اینه که زنبورا دیگه نیازی به نر ندارن ). حتی میشه این پوکه ها رو برای عسل نگه داشت . من خودم حتی این قابها رو از کندو در نمیارم . ولی یادتون باشه جای این قابا آخر منطقه پرورش نوزاده .

نکته 1 : اگه سال خراب بود باید یه خورده با احتیاط برگه سه سانتی به زنبورا بدیم .

نکته 2 : برگه سه سانتی ها رو نباید در وسط کندو بدیم و باید به کناره ها برگه بدیم .

نکته 3 : این حرفای منو باید با منطقه خودتون منطبق کنید و شرایطتون رو در نظر بگیرید . نیایید بعدا به من گیر بدید که حرفات کار من رو خراب کرد . می تونید همه حرفهایی که من می زنم رو توی زنبورستانم ببینید و حرفی رو از خودم در نمیارم.
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 7 ) :
تشکیل کندوی استارتر ( شروع کننده یا هر چیز دیگه ) :

استارتر کندوییه که وظیفه اش تولید شاخون برای ماست .یعنی لارو بهش میدیم به ما لارو ملکه تحویل میده . یه بار دیگه هم میگم این روش استارتر تشکیل دادن برای ملکه های خودتونه . استارتر رو از کندوهایی باید انتخاب کنیم که ۱۰ قاب پر داشته باشن و برای پرورش ملکه هم ازشون استفاده نکرده باشیم .

۱ - یه کلنی ۱۰ قاب رو انتخاب کنید ( بهتره ۲۰-۳۰ متر دورتر از زنبورستانتون باشه - البته باید از قبل این جابجایی رو بکنید )

۲ - ملکه کندو رو پیدا کنید و توی قفس بزارید . اگه بانک دارید بزارید توی بانک ملکه ( آخر از همه در موردش می نویسم )

۳ - از توی قابهای کندو ۱ قاب شفیره بدون تخم و لارو رو انتخاب کنید ( حتی یه دونه هم نداشته باشه ) و بقیه قابها رو بدون زنبور به کندوهای دیگه انتقال بدید . ( همه زنبورها رو داخل خود کلنی بتکونید )

۴ - از وسط کندو اینطور که میگم قابها رو بچینید : عسل و گرده ( ۱قاب) - لارو مسن ( ۱ قاب ) - شفیره (۱قاب) - عسل و گرده ( ۱ قاب )

۵ - من خودم دو طرف قابهای استارتر رو یا با پارچه می پوشونم یا با تخته .

۶ - این کندو رو به شدت تغذیه کنید ( بهتره با شربت عسل و گرده )

۷ - این کار اختیاریه : از قابهای لارو جوان کندوهای دیگه دو قاب زنبور جلوی در استارتر بتکونید .

نکته ۱ : اگه جایی شنیدید استارتر ۵ ساعته . همینه فقط قاب شفیره رو نداره .

نکته ۲ : قاب لارو مسن توی بند ۴ برای اینه که زنبورای جوان توی اون منطقه تجمع کنن .

اگه این مطلب رو خوندید حتما نظر هم بزارید .........
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

[JUSTIFY]پرورش ملکه ( شماره 8 ) :
روش اول با استفاده از استارتر قسمت ۷ :

این روش به درد اونایی می خوره که ۲۰ -۳۰ تا کندو دارن یا وقت نمیکنن و حوصله ندارن . توصیه من اینه که توی سال اول کارتون از این روش استفاده کنید .

۱ - یه استارتر تشکیل میدیم .

۲ - یک روز بعد : از کندوی برترمون یه قاب لارو جوان + تخم روز بدون زنبور برمیداریم و میزاریم جای قاب لارو استارتر . قاب لارو استارتر رو هم (که یک ربع قبل برداشتیم) بعد از ژله گیری به یکی از کندوها میدیم . ( اگه میخاین همون روزی که استارتر تشکیل میدین ، لاروها رو هم به استارتر بدین باید از استارتر ۵ ساعته که قبلا توضیحش رو دادم استفاده کنید )

نکته مهم : دادن لاروها به استارتر باید ساعت ۴ بعدازظهر انجام بشه تا ملکه ها ۱۲ روز بعد ساعت ۹-۱۰ صبح بدنیا بیان . اگه دیرتر شد ملکه ها هم دیرتر متولد میشن و اگه زودتر شد ملکه ها شبونه بدنیا میان و همدیگرو می کشن . ( دیدین نکته مهمی بود )

۳ - *راه اول : دوازده روز بعد ساعت ۹ صبح میایم سراغ کندو و هر ملکه که سوت کشید و شاخون رو برید میگیریم و داخل قفس می کنیم .

** راه دوم : ۱۰ روز بعد میایم و شاخون ها رو می بریم و با فنر شاخون یا چسب به کندوهای جفت گیری یا ... انتقال میدیم . من خودم این روش رو ترجیح میدم .

نکته ۱ : استفاده از استارتر ۵ ساعته یا ۲۴ ساعته به اختیار و وقت خودتون بستگی داره .

نکته ۲ : توی احتساب ۱۲ روز ، توی آخر ماه ۳۱ روزه مواظب باشید حساب ۱ روز خطا رو بکنید .

نکته ۳ : توی این مدت استارتر ( البته درستش استارتر - فینیشر ) رو باید با شربت مخلوط با گرده تغذیه کنیم .

>>> اگه کسی از این روش استفاده کنه ، ملکه های تولیدیش یه سر و گردن از ملکه های دیگه بالاترن ..

روش استارتر ۲۴ ساعته توی دو خط :

روز ۱۲ ام ساعت ۹ گرفتن ملکه ها
روز ۱ ام ساعت ۱۶ دادن لارو به استارتر
روز ۰ ام تشکیل استارتر


روش استارتر ۵ ساعته توی دو خط :

روز ۱۲ ام تولد ملکه ها
روز ۱۰ ام دادن شاخون ها به کندوچه ها
روز ۱ ام ساعت ۱۶ دادن لارو به استارتر
روز ۱ ام ساعت ۱۱ تشکیل استارتر ۵ ساعته


همون طور که میبینید توی یکی از روش ها به دلخواه شاخون ها انتقال داده شدن .

اگه این روش براتون تازه بود و به نظرتون بدرد میخوره ، من و اون کسی که این کارا رو بهم یاد داده رو از دعای خیرتون بی بهره نزارید .
[/JUSTIFY]
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 9 ) :
روش دوم با استفاده از خصلت طبیعی زنبورعسل:

این روش به درد اونایی می خوره که میخوان به روش طبیعی ملکه پرورش بدن . ملکه ها توی این روش خیلی خوب و با کیفیتن . ۲۰٪ ملکه های من با این روش تولید شدن که در کل من راضی ام . از نظر اینکه چقدر وقت می بره باید بگم که نسبت به بقیه روش ها سریعتره . در کل این روش همون بچه دادن طبیعیه منتها از نوع کنترل شده .

۱ - یک کندوی ۱۰ قاب که جزو کندوهای برتر زنبورستانمونه رو انتخاب می کنیم . ( بهتره قبلا ۱۰-۱۵ متر از زنبورستان دورش کنیم مثلا توی آخر زمستون )

۲ - همه قابها رو بجز یک قاب عسل و یک قاب گرده از کندو بیرون میاریم . زنبورش رو توی خود کندو میتکونیم . ملکه رو میگیریم و توی قفس میندازیم روی قابهای باقی مونده میزاریم ( اگه هوا گرمه پایین قابها بزارید ) و دوطرف قابها رو تخته یا نئوپان میزاریم .

۳ - یه روز بعد میایم و یک پوکه رنگ روشن ( نه سفید نه سیاه ) رو بین دوقاب گرده و عسل میزاریم و ملکه در قفس رو روش آزاد می کنیم .

۴- روند تشکیل شاخون ها رو پیگیری می کنیم و هر وقت که سربسته شد ( ملکه رو میگیریم و بیرون میاریم این کار برای اینه که زنبورا بچه ندن )

۵ - بنا به روزایی که شمردیم وقتی شاخون ها ۱۰ یا ۱۱روزه اند اونا رو میبریم و به کندوهای دیگه میدیدم (البته با فنر یا چسب )

نکته ۱ : بدیهیه که باید در همه موارد زنبورا از شربت سیر باشن .

نکته ۲ : شاخون ها رو باید خیلی با احتیاط ببرید .
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 10 ) :
جفت گیری ملکه ( قسمت ۱ ) :


کل فرآیند پرورش ملکه رو میشه توی چند قسمت خلاصه کرد :

۱ - انتخاب کندوهای برتر ( برای کسایی که از ۵۰-۶۰ تا کندو بیشتر دارن )

۲ - پرورش نرها ( به روش های روز و قابل استفاده در همه زنبورستانها )

۳ - پرورش ملکه

۴ - جفت گیری ملکه ها

هر چقدر که ملکه های پرورش یافته ما خوب باشن ولی اگه جفت نخورن هیچ فایده ای ندارن .

دو راه برای جفت گیری ملکه ها داریم :

۱ - ملکه ها رو به خود کندوهای مورد نظر معرفی کنیم ( مثلا به بچه ها )

۲ - ملکه ها در کندوچه های جفت گیری جفت بخورن بعد به کندوهای اصلی معرفی بشن .

روش اول برای کسایی خوبه که ۱۵-۲۰ تا کندو دارن ولی باید بدونن که این کار کندو ها رو عقب میندازه چون ملکه که مولده کندو هست رو نزدیک به ۱۳-۱۴ روز از کندو حذف کردیم که خیلی به جمعیت ضربه میزنه . ولی روش دوم ملکه ها رو آماده میکنه و به راحتی و در کمترین زمان میشه اونا رو انتقال داد و کندو های اصلی ما عقب نمیافتند .
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 11 ) :
جفت گیری ملکه ( قسمت ۲ ) :

چند نوع کندوچه جفت گیری توی ایران متداوله بعدا در مورد روش های تشکیل کندوچه جفت گیری توضیح میدم بعلاوه عکس . کندوچه های ایران اینان :

۱ - کندوی معمولی تقسیم شده به دوقسمت : متداول ترین کندوچه در ایرانه . همه می تونن این کندو رو بسازن با یه تخته یا حتی یه نایلون ضخیم . کافیه کندو رو به دوقسمت تقسیم کرده و بعد دو تا سوراخ پرواز دوطرف کندو درست کنیم . راندمان جفت گیری ملکه توش زیاده ولی زنبور یاد می بره . توی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور عمدتا ازین کندوچه استفاده میشه .

>>> می تونید این توی فصل جفت گیری این کندوچه ها رو تشکیل بدید و بعد از فصل دوباره ادغامشون کنید و تا فصل عسل مجددا ازشون عسل گرفته بشه ( یه تیر و دو نشون )

۲ - کندوی معمولی تقسیم شده به سه قسمت : مث کندوی بالاییه ولی یه دریچه اون از بدنه زده شده . بهتره هر طرفش یه رنگ بخوره .

۳ - کندوی لانگستروت ۵ قابه : من خودم این کندو رو دوست ندارم چون بعد از جفت گیری ها نمیشه ازش استفاده کرد .

۴ - کندوچه ( نوکلئوس ) یک چهارم لانگستروت : این کندوچه ها هم توی شمال کشور و جاهایی که هوای معتدل داره خوب جواب میده . قابهاش ۴/۱ لانگستروت و توی هر کندو ۴-۵ قاب داره . مشکلش اینه که این قابها رو نمیشه داخل کندوهای معمولی استفاده کرد و تا سال بعد باید انبار بشه .

۵ - کندوچه یک چهارم لانگستروت دکتر پور اصغر : من خودم چند تا از این کندو ها دارم .قیمت دو سال پیشش ۲۴۰۰۰ تومن بود که یه خورده گرونه در ضمن جنسش از پلاستیکه. برای تشکیلش نیاز به یه ملاقه زنبور داریم . تحمل زنبوراش به سرما خیلی بالاست ولی در گرما باید توی سایه باشه . مومش هم طبیعیه و برگه نداره . یه شربت خوری بزرگ و جادار هم داره . چون میدونم می پرسید میگم !؟ من خودم از اتحادیه زنبورداران استان تهران خریدم که شماره اش رو توی وبلاگ گذاشته بودم .
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 12 ) :
جفت گیری ملکه ( قسمت ۳) :

توی این پست در مورد چگونگی تشکیل کندوچه های جفت گیری مینویسم .

کندوچه های با قابهای کامل لانگستروت :

۱ قاب شفیره نزدیک به تولد + ۱ قاب عسل + ۱ قاب پوکه (اگه کندوچه ها ۴ قسمتی بود پوکه نمیخواد)

کندوچه های یک چهارم لانگستروت چوبی :

هر چهار قاب کندوچه رو با سیم به یک قاب کامل میبندیم و داخل کندو های خودمون میزاریم . بعد از این که زنبورا موم های رو قابهای کوچک رو بافتن و ملکه توش تخم ریخت . قابها رو به کندوچه ها منتقل میکنیم و بعد به اندازه همون زنبور بهش اضافه میکنیم ( ترجیحا زنبورای رو قابهای لارو )

کندوچه یک چهارم لانگستروت دکتر پور اصغر :

به شیار قابها به اندازه یک نخود موم میچسبونیم و بعد داخل کندوچه میزاریم . به اندازه یک ملاقه زنبور داخلش میریزیم و یه ملکه باکره رو داخل قفس توش میزاریم . شربت خوری رو پر میکنیم . کندو رو به یه اتاق خنک و تاریک منتقل کرده و روش یه پتو میندازیم . بعد از سه روز هر کجا که خواستیم میزاریمش و ملکه رو آزاد میکنیم .

نکته ۱ : هر چی زنبور جوون زیاد تر باشه ملکه زودتر و راحت تر جفت میره .

نکته ۲ : توی این کندوچه ها تشکیل اولی از همه راحت تره ولی زنبور زیادی میبره . جدا از قیمت خود کندوچه ها من مال دکتر پوراصغر رو بیشتر میپسندم ( از نظر روش کار و تحمل زنبورا به شرایط )

نکته ۳ : شربت دادن به کندوچه ها کارها رو روان تر میکنه .

نکته ۴ : برای بیش از دو سری جفتگیری باید جمعیت ها تجدید بشن .
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 13 ) :
جفت گیری ملکه ( قسمت ۴) :

بعد از اینکه ملکه های باکره رو به کندوهای جفتگیری معرفی کردیم باید شرایط رو برای جفت گیری بهتر فراهم کنیم . چند تا مساله ای که برای بهتر جفت رفتن ملکه ها لازمه رو می نویسم .

۱ - کندوچه ها با شربت شکر تغذیه بشن . هم قبل از معرفی ملکه ، هم در زمان معرفی و هم بعدش .

۲ - اگه کندوچه ها توی سایه باشن نتیجه خیلی خیلی بهتره .

۳ - تا میتونیم عوارض و علائم زمینی رو زیاد کنیم . مثلا کندوچه ها رو بین درختا بزاریم یا توی محوطه زنبورستانمون پارچه های رنگی رو سر چوب بزنیم .

۴ - هر چی زنبورای جوون توی کندوچه بیشتر باشه ملکه بهتر جفت میره .

۵ - بعضیا به کلنی هایی که ملکه های یک روزه دارن شربت همراه با آبلیمو میدن .

۶ - اگه اهل رنگ زدن پشت ملکه ها هستید هیچ وقت قبل از تخمریز شدن ملکه این کار رو نکنید .

خب حالا ملکه ها جفت رفتن و دارن تخم میریزن . بهتره نکات زیر رو رعایت کنید :

نکته ۱ : صبر کنید ملکه تخم بریزه و قابهای نوکلئوس رو پر بکنه . این کار دو تا خاصیت داره . اولی اینه که فشار از تخمدان های ملکه برداشته میشه و دومیش اینه که نوکلئوس تقویت میشه .

نکته ۲ : وقتی دنبال ملکه ها برای قفس زدن و انتقالشون میگردید .به کندوها دود ندید .

نکته ۳ : ملکه ای که تازه جفت رفته رو بیش از دو سه روز حتی داخل بانک نگه ندارید .

نکته ۴ : بهیچ وجه شکم ملکه رو فشار ندید .

پست بعدی : بانک ملکه ( البته کاری هم نداره )
مهدی اخوان مقدم
نمایه کاربر
Mahdi
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
کاربر ویژه سایت زنبورعسل
پست: 230
تاریخ عضویت: دوشنبه 11 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 28 دفعه
تشکر شده: 252 دفعه
تماس:

Re: اصول تولید ملکه به روش مصنوعی

پست توسط Mahdi »

پرورش ملکه ( شماره 14) :
بانک ملکه :

یه تعدادی از زنبوردارا دوست دارن که همیشه یه تعداد ملکه زاپاس داشته باشن و یا وقتی که ملکه ها رو تعویض میکنن ، ملکه های قدیمی رو برای احتیاط یه جایی نگه دارن . ملکه جفت رفته رو داخل قفس و با ۶-۱۰ تا کارگر نمیشه برای مدت زیاد نگه داشت و بعد یه مدتی آسیب میبینه . برای همین توی فصل گرم زنبوردارا از کلنی بانک استفاده میکنن . روش تشکیل کلنی بانک ساده است ولی نکته داره :

۱ - یه کندوی نسبتا قوی رو انتخاب میکنیم .

۲ - ملکه اش رو میگیریم و از کندو خارج میکنیم و لاروها و تخم روزش رو به یه کندوی دیگه میدیم .

۳ - بعد از ۵ ساعت بانک ملکه ما تشکیل شده !!! به همین سادگی ...

۴ - می تونیم ملکه های مورد نظر رو داخل قفس روی قابهای کلنی بزاریم . یا اگه قاب قفس دار داریم ملکه ها رو داخلش و وسط نوزادا قرار بدیم .


نکته ۱ : ملکه باید داخل قفس های دربسته به کلنی بانک داده بشن وگرنه قتل عام میشن .

نکته ۲ : توی هیچ کدوم از قفس ها نباید زنبور کارگر وجود داشته باشه .

نکته ۳ : بهتره توی قفس ها مقداری خمیر هم گذاشته بشه .

نکته ۴ : توی تابستون حتما باید کلنی بانک داخل سایه خنک باشه چون توی گرما زنبورا پایین میرن و ملکه ها که روی قابها قرار دارن خفه میشن .

نکته ۵ : جمعیت کلنی بانک رو باید بعد از یه مدت با دادن شفیره ترمیم بکنیم .

نکته ۶ : ملکه ها رو داخل بانک ملکه تا ۳ ماه میشه نگه داشت ولی در هرصورت افت کیفیت وجود داره .

نکته ۷ : ملکه هایی که تازه جفت رفتن حتما باید ۲-۳ روز تخم بریزن و بعد به بانک منتقل بشن .

نکته ۸ : قاب بانک رو میتونید با اتصال قفس های چوبی ملکه بوسیله یک زوار چوبی به هم درست کنید

نکته ۹ : بهتره ملکه ها در سری اول ، با هم به بانک گذاشته بشن .
مهدی اخوان مقدم
موضوع جدید ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان