تاثير روغن هاي گياهي

گاو شيري،گاو گوشتي،گاوميش،گوسفند،اسب،شتر،بز،حيوانات خانگي

مدیر انجمن: mellifera

نمایه کاربر
mellifera
مدیر سایت زنبورعسل ایران
مدیر سایت زنبورعسل ایران
پست: 4166
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۹, ۱۲:۰۰ ق.ظ
محل اقامت: آذربایجان شرقی-مرند
تشکر کرده: 4565 دفعه
تشکر شده: 2800 دفعه
تماس:

تاثير روغن هاي گياهي

پست توسط mellifera »

« تاثير روغن هاي گياهي و حيواني در كارايي جيره و پروفيل چربي سرم خون مرغ هاي تخم گذاري»
مترجم :مهندس خدیجه نصیری
اين ازمايش به منظورتعيين اثرات استفاده از چربي حيواني و روغن هاي گياهي برروي كارايي جيره سوخت و ساز چربي سرم خون مرغ هاي تخم گذار انجام شد.
دويست مرغ در 67 هفتگي به طور تصادفي به5گروه كه شامل 40 مرغ تخم گذار بود تقسيم شدندو براي هر گروه تيمار 5 جيره وجود داشت و جيره پايه اي بدون اضافه كردن مكمل به عنوان گروه كنترل كننده وجود داشت و جيره شامل4درصد چربي حيواني40درصد مخلوط چربي حيواني و روغن بذر كتان ،4درصد روغن بذر كتان به ترتيب بودند.
مكمل چربي" روي اجراي تخم گذاري و چربي سرم خون به طور معني داري تاثير گذاشت اما بر روي وزن تخم مرغ تاثيري نداشت. با استفاده از چربي مكمل توليد تخم مرغ بهبود يافت.
چگالي ليپو پروتئين كلسترول سرم خون به طور معني داري افزايش يافته بود هنگامي كه جيره غذايي حاوي روغن بذر كتان بود(HDL) تري گليسيريد ، كلسترول و ليپوپروتئين هاي با دانسته پايين LDL و ليپوپروتئين با دانسته خيلي پايين VCDL سطح آن پايين تر از گروههاي ديگر بود.
جيره اي كه شامل روغن بذر كتان باشد باعث كم شدن VLDL-C و LDL-C و مجموع كل كلسترول مي شود و همچنين باعث افزايش سطح HDL بدون اثرات زيان آور مي شود.
مقدمه :
غالبا چربي ها در جيره مرغ هاي تخم گذار استفاده مي شوند تا چگالي انرژي افزايش يابد.
افزودن 5 درصد چربي در جيره مرغ هاي نژاد گوشتي باعث افزايش توليد تخم مرغ و كاهش مصرف خوراك مي شود.
استفاده از اسيدهاي چرب غير اشباع منجر به افزايش يافتن انرژي متابوليسمي براي چربي هاي غير اشباع مي شود.
چربي هاي جيره بر تركيب چربي هاي اعضاي بدن مرغ تاثير مي گذارد، همچنين بر مجموعه اي ليپوپروتئين پلاسما و متابوليسم جگر يا تشكيل بافت هاي خاص كه وابسته به تشكيل اسيدهاي چرب غير اشباع يا اشباع مي باشد، تاثير مي گذارد. ليپوپروتئين براي انتقال چربي در خون نقش دارد.
افزايش اسيدهاي چرب اشباع شده باعث افزايش LDLS پلاسما كه منجربه كاهش واسطه هاي رسپتورهاي انقال دهنده ي مي شوند .
HDG باعث محافظت غير ؟؟؟؟؟؟؟ كه منجر به انتقال كلسترول از بافت به بدن مي شود را فراهم مي كند .
اسيدهاي چرب غير اشباع شده در جيره VLDL و LDL چربي در سرم خون و كلسترول را كاهش مي دهند .
اسيدهاي چرب غير اشباع (PUFAS ) در گياهاني مانند روغن بذر كتان، زيتون، گلرنگ، آفتابگردان و سويا، به مقدار زيادي وجود دارند كه موثر بر عملكرد چرب هاي اشباع شده جيره مي باشد.
اساس و روش ازمايش:
160 مرغ تخم گذار به طور تصادفي در 5 گروه 40 تايي در سيستم قفس مورد استفاده قرار گرفت و 4 منابع خوراكي در جيره ؟؟؟؟؟ شده شامل :4 درصد چربي حيواني، مخلوط چربي حيواني و بذر كتان و روغن آفتابگردان و روغن بذركتان بودند. مرغ ها روزانه 16 ساعت روشنايي در طي آزمايش دريافت كرده بودند ؟؟؟ آزمايش 8 هفته بود. تخم مرغ روزانه جمع آوري و وزن آن در طي 2 هفته پي در پي تعيين مي شد.
در پايان آزمايش نمونه هاي خوني به دست امده و مجموع كلسترول كل، تري گليسيريد و ليپوپروتئين با دانسته بالا اندازه گيري شد (HDL-C) و ليپوپروتئين با دانسته ي پايين (VLDL-C) و ليپوپروتئين با دانسته پايين (LDL-C) تعيين شدند و با آناليزهاي آماري مقابسه مقايسه شدند.
در اين آزمايش مكمل چربي روي مصرف خوراكي ،توليد تخم مرغ و بازدهي خوراكي تاثير گذاشت اما روي وزن تخم مرغ تاثير معني داري نداشت. مكمل چربي، مصرف خوراكي را در گروههاي تيمار كاهش داد كه علت آن افزايش انرژي متابوليسمي بود.
سنگين ترين تخم مرغ با 4 درصد چربي، 24/2 گرم اسيد لينولئيك در كيلوگرم ماده خوراكي جيره فراهم مي كرند كه باعث افزايش يافتن وزن تخم مرغ شد. اثرات مثبت اسيدلينولئيك در سنتز استراديول مشخص است كه باعث ساخته شدن پروتئين و چربي براي تشكيل تخم مرغ مي شود .
پايين ترين سطح كلسترول، LDLC، VLDL و تري گليسيريد در گروهي كه جيره آن شامل بذركتان به عنوان مكمل چربي بود، مي باشد كه همراه با توليد زياد PUFA-3 مي باشد.
به طور كلي اسيدهاي چرب اشباع شده LDL پلاسما را افزايش مي دهند . PUFA-3 در جيره باعث كاهش سوخت و سازتري گليسيريد، ترشح شايلوميكرون از سلولهاي رود، و كاهش سنتز اسيدهاي چرب از جگر براي توليد تري گليسيريد كه به موجب ان باعث محدود شدن VLDL مي شود.
اسيد لينولئيك زياد در جيره و همچنين اولئيك اسيد از فعاليت VLDL و LDL جلوگيري مي كند .
PUFA: به عنوان انتقال دهنده اسيدهاي چرب از VLDLS به فرم LDLS را آسان ؟؟؟
PUFA-3 ممكن است چربي پلاسما را كاهش دهد.
PUFA-3 (اسيدهاي چرب غير اشباع در مواد خوراكي گياهي شامل بيشترين اسيدلينولئيك مي باشد كه در جهت عملكرد و اسيدهاي چرب اشباع جيره موثر است.


چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان