شجاعت در زنبورهای عسل نیز رواج یافته است !

موضوعات : اخبار

شجاعت در زنبورهای عسل نیز رواج یافته است !
همیشه بشر از توانایی و شجاعت افرادی چون کوهنوردان و فضانوردان سخن به میان آورده است . اما نتایج آخرین تحقیقات صورت پذیرفته توسط محققین ، موید این موضوع است که کلونی های زنبور عسل نیز پیشاهنگانی دارند که با شجاعت به دنیال منابع غذایی جدید می روند .
به گزارش آژانس خبری دامپزشکان ایران زمین ( www.vna.ir ) بر اساس نتایج مطالعاتی که اخیرا توسط محققین در دانشگاه ایلینویز منتشر شده است ، این گروه از زنبورها ، موسوم به "زنبورهای پیشاهنگ" همانند انسانها به منظور دستیابی به منابع جدید غذایی دست به انواع ریسک ها می زنند . بر اساس یافته های به دست آمده ، این گروه از زنبورها واجد ژنهایی مشابه انسانها میباشند .
این گروه از زنبورها در کلونی های زنبورعسل ، هیچ وظیفه خاصی ندارند و تنها بایستی به دنبال منابع غذایی جدید بگردند . این گروه از زنبورها ، پس از یافتن منابع غذایی ، با استفاده از رقص معروف زنبورهای عسل ، سایر دوستان خود را مطلع نموده و سپس به دنبال منابع بعدی می گردند . دانشمندان بر این باورند که رفتار فوق را میتوان در انسانها و سایر مهره داران دیگر نیز یافت و به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخت .
نتایج کامل این مطالعه در مجله Science منتشر شده است .  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 22 اسفند ماه 1390
  • 2123 بازدید
  • 0 نظر