مياز در زنبورعسل

موضوعات : بیماریها

مياز در زنبورعسل

كنترل:آلوگي زنبور عسل با حشرات خانواده كونوپيده بسيار نادرست است لذا هيچ روش مبارزه در اين مورد لازم  به نظر نمي رسد.ساركوفاژيده يا مگس گوشت:اكثرأگنده خوار هستند اما گونه هايي از آن هست كه انگل زنبورند . لارو به محض قررار گرفتن به داخل عضلات سينه اي نفوذ كرده و از همولنف زنبور و همچنين بافتهاي سخت زنبور تغذيه مي كند.

چرخه زندگي انگل مياز زنبورعسل :

تكامل لارو 6 تا11 روز طول مي كشد سپس وارد مرحله شفيرگي مي شود مرحله شفيرگي در خاك اتفاق مي اُفتتداگر در پاييز و زمستان باشد شفيره تا بهار دوره خواب يا دياپوز مي شود وقتي اندازه لارو به 8 يا11 ميليمتر برسد  وارد مرحله شفيرگي مي شود مگس بالغ در مدت 7 تا12 يا16 روز از پيله خارج مي شود

كنترل:براي مبارزه با اين انگل مي توان پوشش خارجي كندو را با محلول 1 تا 2 درصد د.د.ت آغشته كرد

كنترل شفيره:

يكي از روشهاي كنترل مگسها ، شكارچيان طبيعي آنها هستند. يكي از آنها زنبور كوچكي است كه زندگي انگلي دارد ، نيش نمي زند و براي حيوانات و انسان بي ضرر است. زنبور ماده براي تخمگذاري بدنبال شفيره مگس مي گردد و درون أن تخمگذاري ميكند. يك دوره رهاسازي اين زنبور جمعيت مگسها را بطور موقتي كاهش ميدهد ولي بعلت تفاوت سيكل زندگي مگس با اين زنبور و مهاجرت مگسها از نقاط ديگر به منطقه تحت كنترل ، يك برنامه دوره اي رهاسازي بايد انجام شود تا كنترل مناسبي صورت بگيرد ( هر يك تا سه هفته يكبار ). بسته تجارتي حاوي لاروهاي زنده زنبور داخل شفيره مگس است كه بسته بندي شده و در طي مدت معيني بايد مصرف شود

كنترل بيولوژيكي:

در چند سال اخير محصولات بيولوژيكي براي مبارزه با مگس بصورت تجاري در دسترس قرار گرفته است. اكثر اين محصولات محدوديت نقل و انتقال دارند و اثر بخشي آنها در ايران هنوز مشخص نشده است.

- كنترل مگس بالغ:

1- قارچها: بعضی گونه های قارچ ها می توانند مگسها را از بین ببرند. قارچهای گونهBeauveriabassiana از این دسته هستند. محصول تجاری محتوی این قارچ به دو صورت پودر و محلول عرضه مي شود كه روي مكانهاي استراحت مگسها ماليده مي شود. هفت روز پس ازexposureمگسها مي ميرند. توجه شود كه اين قارچها مي توانند انگلهاي مگس ها را نيز از بين ببرند بنابراين نبايستي از دو روش بطور همزمان استفاده شود.

2- تله هاي بدام اندازي مگس : اين تله هادرانواع مختلف در دسترس هستند كه مگسهاي بالغ را در دام مي اندازند. برخي داراي طعمه هستند و بعضي بدون طعمه عمل مي كنند که این تله ها گاهی زنبورعسل را به دام می اندازد.

بقیه در ادامه مطلب


نحوه انتشار:علائم :پیشنهادات: در باره انگل میاز در زنبورعسل

-۱جمعيت زنبوران صحرا رو كاهش پيدا مي كند

2- قدرت نيش زدن كاهش پيدا مي كند

3- افت جمعيت

4- نيمي از علائم بيماري آكاراپيس و نوزما را دارند .

پیشنهادات:

-از کوج به این مناطق خوداری شود

- تهیه برنامه با همکاری دامپزشکی و جهاد كشاورزي استان به عنوان متولی بیماری های زنبور.

- از خرید زنبور آلوده خوداری شود.

- با همکاری اداره جهاد كشاورزي زنبورداری داروهای کنترل کننده آفات وبیماری ها به طور همزمان توسط زنبورداران در هر منطقه مورد استفاده قرار بگیرند  تا بتوان این پارازیت ها را از بین برد ویا تا حد امکان در سطوح پایینی کنترل کرد.

اين انگل از كشور هاي زير گزارش شده است :

آمريكاي شمالي ، اوگاندا ، آفريقاي جنوبي ، ناتال ، اروپاي مركزي و جنوبي ، اوكراين و همچنين وجود آن در الجزاير، تونس ، استراليا

برای دومین بار در آسیا و اولین بار در ایران توسط اینجانبان بهروزی و موحدی گزارش می شود

روش كار:

برای تعیین آلوده بودن و یا نبودن نمونه زنبور به انگل مياز روشهای مختلفی وجود دارد از جمله:

 روش تهیه مقطع سینه ای

2- روش مستقیم

که در این پروژه از روش تهیه مقطع سینه ای برای تعیین آلودگی استفاده شده است.

مواد و وسایل مورد نیاز:

تمام وسايل مورد نياز براي مايت بجز ميكروسكوپ لازم است چون انگل مياز با چشم غير مسلح قابل ديدن است.

http://moslem1366.blogfa.com


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 24 اسفند ماه 1389
  • 5091 بازدید
  • 0 نظر