نژاد زنبورعسل تيره اروپائي(apis.m. mellifera)

موضوعات : نژاد

 

اين نژاد در اصل از نواحي شمال و غرب سلسله جبال الپ و روسيه مركزي ب سايرنقاط جهان راه يافته است.در حال حاضر نژاد خالص ان در بعضي از نقاط اسپانيا فرانسه پرتقال لهستان و روسيه يافت ميشود.

مشخصات ظاهري:زنبورهايي درشت با زبان كوتاه(4/6-7/5ميليمتر)شكم نسبتا پهن و رنگ كاملا سياه هستند.گاهي ممكن است لكه هاي كوچك زرد روي قسمت پشتي حلقه هاي دوم و سوم شكم انها ديده شود.ولي هرگز نوارهاي زرد روي شكمشان ديده نمي شود.موي پشت سينه در حشرات نر قهوه اي تيره يا سياه است.

رفتار:در فضاي باز معمولا ناراحت و عصباني مي باشند.به طور مداوم و به سرعت از كندو دور و به ان نزديك ميشوند ولي كمتر به كندوهاي ديگر حمله ميكنند.اين زنبورها نسبت به بيماري لوك و افت پروانه موم حساسيت مخصوصي دارند.

گونه زنبور عسل معمولی- apis mellifera


 


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 9 مرداد ماه 1391
  • 4582 بازدید
  • 0 نظر