48 درس از زندگی زنبور عسل

مطالب و مقالات ارسالی در مورد زنبورعسل و زنبورداری که توسط دوستان و کاربران ارسال شده است.
پرورش ملکه زنبورعسل,اصلاح نژاد,اصلاح نژاد,بيماريها وافات زنبورعسل,بازديد كندو و نگهداري,تجهيزات زنبورداري,لغات انگليسي زنبورعسل,اخبار و متفرقه,
شكل شناسي و فيزيولوژي,تغذيه زنبورعسل وزمستان گذراني

مدیر انجمن: mellifera

نمایه کاربر
fara
مدير تالار گفتگوي سايت زنبورعسل ايران
مدير  تالار گفتگوي سايت زنبورعسل ايران
پست: 1404
تاریخ عضویت: جمعه 15 بهمن 1389, 12:00 am
محل اقامت: سبزوار
تماس:

48 درس از زندگی زنبور عسل

پست توسط fara » پنج شنبه 2 تیر 1390, 3:14 pm

1(انتخاب الگو :
زنبور عسل حشرات مفید و ارزشمند و پاکیزه اي هستند. در تمام طول عمرشان الگویشان گل است. فقط
دنبال گل هستند تا از شکوفه تلخ گل، گرده و شهد تهیه کنند. گرده گل را براي غذاي نوزادان و شهد گل
را براي شفاي مردم درست می کنند. اگر ما براي به دست آوردن غذاي روح و جسم خود الگوي خوب
داشته باشیم بسیاري از مشکلات ما حل می شود
2 (درستاستفاده کردن :
کوچکترین شکوفه گل توسط زنبور عسل گرده افشانی می شود ولی زنبور طوري روي آن قرار می گیرد
که آسیبی به آن نرسد. بنابراین ما هم می توانیم در برخورد و تعامل با همنوعان خود طوري عمل کنیم که
هیچ وقت مشکلی به وجود نیاوریم .
3 (محصول زنبو عسل، “عسل” است :
بنابراین ما هم می توانیم با زبان و اعمال خود نتایج شیرین تر از عسل داشته باشیم ولی در صورتی که
قضاوت عجولانه و غیرمنطقی داشته باشیم نتایج آثار اعمال و زبان ما تلخ تر از همه چیز خواهد بود .
4 (ملایمت و انعطاف پذیري :
زنبور عسل، تولید موم می کند زنبور با ترشح غده هاي موم ساز خانه هایی از موم می سازد و داخل آن
عسل می ریزد. موم با اینکه خیلی شکننده و ملایم است ولی در گرما و سرماي زیاد هم می تواند ظرف
خوبی براي نگهداري عسل باشد .
5 (سرافرازي و صبوري :
همیشه زنبور عسل چون از دسترنج خودش استفاده می کند سرافراز و صبور است. براي تهیه یک قاشق
عسل که 25 گرم می باشد، چهار هزار زنبور بیست هزار گل را ملاقات می کنند، 7 بار فاصله بین کره ماه
و زمین را می پیمایند. براي تهیه 1 کیلو عسل 100 تا 150 میلیون گل را باید گرده افشانی کنند .
٢
6 (سخت کوشی و تلاشی خستگیناپذیر :
یک عدد زنبور در طول 15 روز عمرش در فصل بهار و تابستان 70 هزار سورتی پرواز می کند. سرانجام
بر اثر بال زدن زیاد (چون 400 دفعه در هر ثانیه بال می زند، 35 کیلومتر را در یک ساعت می پیماید و
20 کیلومتر را بدون وقفه می رود) با بال هاي مجروح و بدن زخمی و خون آ لود جانش را به جان آفرین
تسلیم می کند .
7 (ایثار و تسلیم بدون توقع :
فاصله بین قاب ها در کندوي لانکسروت هشت میلیمتر است. یک زنبور باید با تن خسته و کیسه پر از
عسل بخصوص در اواخر روزهاي گرم تابستان از درب پرواز وارد کندو شده و در یک جاي تنگ و
تاریک عسل (شهد گل) را از میان قاب ها از پایین کندو به طبقات دوم و سوم برساند. جالب است بدانیم
در بهار و تابستان در هر کندو بین 90 تا 120 هزار زنبور وجود دارد، ازدحام جمعیت خود مهمترین عامل
فشار و گرما و ضیق جا است .
8 (سازماندهی و تقسیم وظایف :
معمولا یک زنبور کارگر بعد از تولد 12 روز اول نگهبانی و پرستاري از ملکه و نوزادان و نظافت را به
عهده دارد. بعد از 12 روز علاوه بر وظایف یاد شده کار معماري و مهندسی و بنایی را باید انجام دهد.
یعنی سه نوع خانه باید بسازد؛حجره هاي کوچک براي کارگران، حجره اي متوسط براي زنبوران نر، حجره
بزرگ شبیه بادام زمینی براي پرورش ملکه که در اصطلاح به آن سلول ملکه یا شاخون می گویند. بعد از
21 روز زنبور کارگر بالغ شده تا 15 روز پرواز می کند. براي تهیه شهد، گرده، زهر، بره موم، آب به
فعالیت می پردازد .
مهمترین فعالیتهاي اثربخش را در کندو زنبوران کارگر (ماده بکرزا) انجام می دهند. زنبور نر خاصیتش
فقط براي باروري ملکه جوان است. تاکنون حشره شناسان وظیفه دیگري براي زنبور نر اعلام نکرده اند .
ملکه زنبور عسل که حکم “شاه کندو” را دارد 200 روز در سال تخمگذاري می کند روزي 1500 تخم.
وظیفه ملکه حفظ و بقاي نسل است. ضمنا ملکه گازي از خود متصاعد می کند که به آن فرمون یا نظم
دهنده اجتماعی نیز می گویند. این گاز موجب می شود که تمام زنبورها به وظایف خود به خوبی عمل
کنند .
٣
9 (ایثار ملکه در کندوي عسل :
حدود 11 تا 14 روز طول می کشد تا یک تخم به ملکه تبدیل شود .ملکه 3 تا 10 روز بعد از تولد آواز
مخصوص جهت آغاز زندگی جدید را می خواند. معمولا بعد از ظهر یک روز آفتابی در فصل بهار ملکه
جدید از کندو خارج شده چون بسیار خوشبو و معطر است بیش از 1000 زنبور نر براي رسیدن به
وصالش به تعقیب ملکه می پردازند .ملکه براي اینکه بهترین نژاد را نسل آینده به وجود آورد در آسمان
لایتناهی صعود می کند و اوج می گیرد. نرهایی که وي را تعقیب می کنند یکی پس از دیگري از پا در می
آ یند .
چون به دلیل خستگی پرواز به فضاي بالا نفسشان می برد. ملکه آنقدر اوج می گیرد که هیچ پرنده دیگري
نمی تواند در آن فضا پرواز کند تا مزاحمش شود. معمولا در ارتفاع بالا حرکت باد هم ضعیف، آسمان
صاف و روشن و دور از چشم همه موجودات زمینی آخرین زنبور نري که جسارت و قدرت جسمی
مناسبی داشته باشد و به ملاقات وي می آید باهم زندگی جدید را شروع وقدرت باروري ملکه را تنظیم
می کند. بعد همین زنبور بعد از ازدواج یک دقیقه اي خودش مثل شهاب سنگ به زمین می افتد و ملکه
مزدوج شده و با وقار و متانت به کندوي خودش بر می گردد تا آخرعمرش هیچوقت کندو را ترك نمی
کند مگر در شرایط بچه دهی. عمر ملکه 2 تا 4 سال است. یکبار در عمرش ازدواج می کند و اسپرم هایی
را که با ازدواج اولیه گرفته براي تمام عمرش ذخیره و بارور می کند .
10 (مفید بودن زنبور عسل براي خود و دیگران :
هر موجودي جهت زنده ماندن مجبور است موجودي دیگر را از بین ببرد یا خودش موقع صید و صیادي
از بین برود جز زنبور عسل که براي سیر شدن خودش و سیر کردن انسان ها هزاران موجود دیگر را هم
سیر می کند بدون اینکه مزاحم و باعث از بین رفتن موجودي شود. یعنی زنبور عسل با عمل گرده افشانی
موجب ازدیاد تولید محصولات باغی، صیفی، زراعی شده همچنین غذاي شیرین انگبین یا عسل را تولید
می کند اما ما انسان ها براي سیر شدن خود و پذیرایی از مهمان ها و همنوعان خود حتما باید جانداري را
بی جان کنیم مثل کشتن و سر بریدن پرندگان، ماهی، گوسفند، گاو، شتر، غاز، بوقلمون، اردك، مرغ و ...
11 (آگاهی، بصیرت و دوراندیشی :
تمام موجودات بخصوص انسان ها در مواقع قحطی (مشکلات، جنگ، زلزله، سیل) قوه جنسی آنها جهت
بقاي نسل ادامه می یابد جز زنبور عسل (شما شاهد هستید در کشورهاي جهان سوم بخصوص کشورهاي
فقیر آفریقایی ازدیاد نسل و زاد و ولد بسیار زیاد و نامناسب است)
٤
ولی زنبور عسل در مواقع کمبود گرده و گل و شهد به ملکه خود اطلاع می دهد و ملکه از تخم ریزي باز
می ایستد تا نوزادانش دچار گرسنگی و قحطی نشوند. تا زمانی که وضعیت گل و شهد عادي نشده، ملکه
تخم ریزي نامحدود نمی کند. به محضعادي شدن گل و شهد دوباره ملکه شروع به تخم ریزي و فعالیت
می کند .
12 (جامع و فراگیر بودن موجوداتی که از زنبور عسل بهره میبرند :
الف) انسان ها: از انگبین یا عسل، از گرده گل، از موم، ژله
ب) طیور و پرندگان: گرده افشانی گل موجب ازدیاد آفتابگردان، پنبه، سویا، کلزا شده، پستانداران،
پرندگان اهلی و وحشی زیادي از آن بهره می برند .
13 (قانع و نجیببودن زنبور عسل :
زنبور عسل داراي 2 معده است. معده اول یا چینه دان براي جمع آوري و حمل شهد است که زنبور پس
از حمل آن به کندو از معده اول یا کیسه عسلی داخل حجره ها خالی می کند . بین کیسه عسلی یا معده
اول و معده دوم دریچه اي است که روزي یک سر سوزن عسل یا شهد را از دریچه وارد معده اصلی خود
کرده، آن را جهت سوخت و ساز خودش مصرف می کند. هیچوقت از ذخیره عسل خودش مصرف بی
رویه یا اسراف نمی کند. به حق خود قانع است. از قناعت و مناعت طبع عالی برخوردار است .
14 (تیزبینی و هوشزنبور عسل :
دنیاي زنبور نه فقط از حیث زیبایی جالب توجه است بلکه از لحاظ روایح عدیده نیز مطلوب می باشد.
زیرا در انتهاي شاخک هاي زنبور عسل 5 هزار حفره شامه قرار گرفته که بدان وسیله روایح دنیا را
استشمام می کند و نیروي این حفره شامه به قدري زیاد است که زنبور عسل بوي یک گل سیب (فقط یک
گل را) از مسافت 1 کیلومتر استشمام می کند. زنبور کارگر 3 چشم مرکب و 13 هزار چشم ساده در
سرش تعبیه شده که در آن واحد پس از پرواز می تواند تمام اشیا و علائم محیط خود را ببیند و شناسایی
و نشانه گذاري کند تا موقع برگشت به کندویش اشتباه نکند .
15 (طرد ناپاکان :
هیچ زنبوري حق ندارد در مکان کثیف و آ لوده بنشیند. چنانچه زنبوري با دست و پاي کثیف و آ لوده
(نجس) وارد کندو شود بلافاصله توسط نگهبانان خشن و بدون مماشات اعدام و به بیرون انداخته می شود
٥
تا درس عبرت براي دیگر زنبورها باشد. اگر در جوامع انسانی همین روش پیاده شود آیا افراد محتکر،
سودجو، مفسد و ولگرد می توانند عرضاندام کنند؟
16 (اجتماعیبودن زنبور عسل :
زنبور عسل همیشه باید به صورت اجتماعی و جمع زندگی کند تا بتواند با تعامل با دیگران همزیستی و
آرامش داشته باشد. شاید ما انسان ها زندگی در اجتماع را نمی توانیم تحمل کنیم. گاهی مشاهده می شود
که افراد دوست دارند برخلاف قانون اجتماع بابرهم زدن رسوم و آ داب اجتماع موجب آزار و اذیت
دیگران شوند !
اما اگر شما یک زنبور عسل را در بهترین شرایط سلامتی و آ ذوقه فراوان به تنهایی در یک اتاق یا یک
جعبه نگهداري کنید، بعد از چند روز آن حیوان می میرد. البته مرگ او ناشی از گرسنگی و یا سرما و گرما
نیست بلکه از تنهایی و نداشتن مونس و همدم جان می سپارد .
17 (عدم مماشات و مصلحت جویی :
در شهر زنبور عسل تنبلی و تن پروري در کار نیست و همه باید کار کنند. به همین جهت بیکاران و مفت
خوران را بدون هیچ ترحمی طرد می کنند .
18 (از خود گذشتگی :
در فصل بهار جمعیت کندو به طور بی سابقه اي زیاد می شود طوري که شب ها وقتی که کارگران از
صحرا مراجعت می نمایند، در داخل کندو جایی براي استراحت پیدا نمی کنند. ناچارند که خارج از کندو
و در آستان آن به خواب روند چون شب هاي بهار سرد است روز دیگر عده زیادي از آنها که بیرون کندو
خوابیده بودند بر اثر سرماي شب از بین می روند .
19 (آگاهیو شعور :
ملکه زنبور به عنوان یک حاکم و مدیر آگاه هر روز حساب متولد شدگان را می کند و دقت دارد که مبادا
شمار موالید از میزان گل هاي صحرا زیادتر باشد و وقتی که دید در صحرا گل فراوان است ازدیاد موالید
را شروع می کند .
٦
20 (اطاعتاز جمع :
وقتی که ملکه یا حاکم پیر شده و نمی تواند تخم گذاري کند به راحتی اجازه می دهد که کارگران ملکه
جدید را به وجود آورند و حکومت را از دستش بگیرند. در اینجا حاکم مطیع محض جمع است و هیچ
اصراري به ادامه حکومت ندارد .
21 (دوراندیشی ساکنین شهر عسل :
زنبورهاي عسل وقتی که می خواهند ملکه پیر را عوض و جانشین براي او انتخاب کنند با احتیاط و
دوراندیشی تا لحظه آخر جهت اطمینان 2 یا 3 ملکه نوزاد را نگهداري می کنند در صورتی که ملکه
منتخب در پرواز ازدواج خودش دچار مخاطره شود جایگزین داشته باشد.
22 (تقسیم وظایفبراساساستعداد و توانایی :
ملکه زنبور عسل وظیفه هریک از ساکنان شهر را بر طبق استعداد آنها معلوم می کند و هرکسی را به یک
کار می گمارد .
به دایه ها و پرستاران دستور می دهد که تخم ها و لاروها و شفیره ها را مورد پرستاري قرار دهند . ▪
به ندیمه ها دستور پرستاري از خودشان را می دهد که همواره مواظف او باشند . ▪
بعضی از زنبورها وظیفه تهویه کندو را در گرما دارند . ▪
بعضی از زنبورها به عنوان مهندسین و کارگران و بناها هستند که معمولا کارشان خانه سازي است . ▪
بعضی وظیفه آوردن صمغ نباتی را دارند که بدان وسیله شکاف ها و سوراخ هاي کندو را مسدود کنند.
این وظیفه کارگران است، همچنین کارگران براي ادامه حیات زنبوران آب مورد نیاز کندو و نمک براي
رشد و نمو نوزادان را تامین می کنند .
23 (رعایتمسائل بهداشتی و ذخیره آ ذوقه :
ملکه به بعضی از کارگران دستور می دهد که مقداري “اسیدفرمیک ”وارد عسل کنند که از فاسد شدن و
متعفن شدن آن جلوگیري شود و هروقت عسل حجره به غلظت کافی رسید درش را ببندند (باموم.) و
بعضی از کارگران موظفند داخل کندو را تمیز نگاه دارند. اگر لاشه زنبور مرده وجود داشته باشد صریحا
بیرون ببرند و از ورود زنبورهاي بیگانه به داخل کندو جلوگیري کنند .
٧
24 (هدف والا و ارزشمند داشتن :
در روزهاي بهار و تابستان می بینیم از اول طلوع آفتاب تا غروب آ فتاب هریک از زنبورها بیش از 5 هزار
بار پرواز می کنند تا شهد و گرده جمع آوري کنند. سوال این است که آیا این زنبورها براي رفع گرسنگی
خود این تعداد پرواز را انجام می دهند؟ در جواب این سوال باید بگوییم خیر، اینها می توانند حتی با یک
پرواز به اندازه نیاز خود غذا تهیه کنند. ولی این حشرات ارزشمند هدف بالاتر از رفع نیاز خود دارند .
25 (مهاجرت براي تکامل و پیشرفت دیگران:
مهاجرت زنبور عسل با مهاجرت انسان ها تفاوت زیادي دارد.چون بیشتر مهاجرت انسان براي نجات
خویش است و براي به دست آوردن امکانات بهتر و راحت تر یا از ترس گرسنگی، قحطی، جنگ،
خشکسالی و سایر عوامل طبیعی و غیرطبیعی (انسانی)
اما زنبور عسل مهاجرتش براي بقاي نسل و سعادت و رفاه دیگران است. چون بدون اینکه عاملی آنها را
تهدید کند خانه آباد و پر از عسل خود را رها کرده و با ایثار و از خودگذشتگی حدود 70 هزار نفر از
جمعیت 90 هزار نفري کندوي خود را ترك کرده و با اینکه مهاجرت ممکن است مخاطراتی را در پیش
داشته باشد ولی این کار را کرده و کندوي آباد و پر از آ ذوقه را جهت رشد و نمو شفیره و کارگران تازه
به دنیا آمده ترك می کنند و خودشان زندگی جدیدي را در خانه هایی که دوباره می سازند و آ باد کنند
شروع می کنند
شایان ذکر است که زنبورها داراي 2 چشم مرکب، 3 چشم ساده هستند.هریک از چشم هاي مرکب داراي
6 تا 7 هزار سطح است یعنی حدود 13 هزار آ ئینه در چشم آنها تعبیه شده که بتوانند با زیبایی خاصی
جهان پیرامون خود را ببینند .
26 (داشتن علائم گوناگون :
زنبوران عسل چند نوع آواز دارند .
آواز شادمانی و سرور ▪
آواز فراوانی و وسعت معیشت ▪
آ واز مرثیه و آهنگ هاي غم آ ور (در موقع مرگ ملکه (یتیمی) ▪
٨
آواز کوبنده وخشم (موقع قتل عام نرها) ▪
جالب است بدانیم زنبوران عسل به صداهایی که ما تولید می کنیم چون ربطی به زندگی آنها ندارد هیچ
توجهی ندارند و با صداي جهان خارج کندو از فعالیت خود دست نمی کشند .
27 (غناي طبع :
زنبور عسل غناي طبع زیادي دارد به دلیل اینکه اگر بعد از مهاجرت از گرسنگی هم بمیرند محال است از
یکی از شهرهاي مجاور کمک بخواهند یا به کندوي خودشان برگردند. چنانچه هر بدبختی و فاجعه اي هم
براي زنبور مهاجر پیش بیاید هرگز به شهر اول بازگشت نمی کنند .
صدها بار اتفاق افتاده صاحبان کندو بعد از مهاجرت، زنبورهاي مهاجر را گرفته و نزدیک شهر اول جا
داده اند. ولی آنها از گرسنگی یا سرما جان داده اند و حاضر نشدند که وارد شهر اول که شاید رایحه آن
را هم استشمام می نمودند بشوند، در صورتی که تمام آن شهر با دسترنج آنها به وجود آمده بود .
28 (آرمان داشتن :
تمام کارهایی را که زنبور عسل انجام می دهد داراي آرمان است .نمونه اي از آرمان این است که می
خواهد نسل آ ینده راحت زندگی کند .
29 (ظیفه شناسی دقیق و صرفه جویی :
زنبور عسل تمام حرکات و اصوات و فعالیت هایش از روي منطق و دقت است. در تمام عمرش خواب
ندارد. شبانه روز به فعالیت هدفدار و منطقی خویش ادامه می دهد .
30 (مقررات و نظامات و تشکیلات :
تمام امور و اقدامات زنبوران عسل از روي قاعده و قانون و نظم و تشکیلات است به همین دلیل خداوند
علیم در سوره نحل به پیامبر(ص) می فرماید کار زنبور عسل براي کسانی که اهل تفکر هستند نشانه و
آیت خداوندي است .
31 (بهینه سازي :
غذاي زنبور عسل از گل ها و شکوفه ها است نتیجه اش عسل است که موجب شفا و طراوات ما می شود
و این حاصل نمی شود مگر با فداکاري بزرگ و عجیب زنبوران. جالب است بدانیم کل عمر یک زنبور 5
٩
هفته بیشتر نیست. غذاي روزانه یک زنبور شهد 2 تا 3 گل کافی است در صورتی که هر زنبور در هر
ساعت 300 گل را می مکد و آن را به عسل تبدیل می کند .
32 (تعامل با یکدیگر :
معمولا زنبورها وقتی که از صحرا به کندو بر می گردند خسته هستند و به وسیله شاخک خود قدري با
دربان ها صحبت می کنند. بعد وارد کندو شده و توشه خود را که شیره گل و گرده باشد به مامورین
مخصوصحمل و نقل می دهد تا در انبارها ذخیره شود .
33 (جمع آوري توشه براي روزهاي سرد و سختزمستان :
زنبورها در تابستان با تمام نیرو با استفاده از انرژي خورشید شهد گل را با آمیختن نور خورشید به آن
جمع آوري و پس انداز می کنند تا در روزهاي سرد پاییزي و زمستانی آسوده باشند. ما انسانها روزهاي
سختی را در پیش داریم، روزي که دست ما به جایی بند نیست .
بنابراین باتوجه به حدیث شریف دنیا مزرعه آخرت است باید براي روزهاي آتی جهان آخرت زاد و توشه
مناسب و تقوي، حسن خلق، صبر، نماز، انس با قرآن و عترت(ع) جمع کنیم.همچنین براي ادامه زندگی
دنیوي خود محتاج دیگران نباشیم و دست خود را به سوي هرکس دراز نکنیم، عزت نفس خود را حفظ
کنیم.جالب توجه است که زنبور بدون یک لحظه استراحت وقتی که محموله اش را به زنبور مخصوص
حمل و نقل تحویل می دهد بلافاصله و بدون توقف به دنبال کار خود می رود .
34 (پرستاري شایسته از همنوعان :
بعضی از زنبورها که وظیفه شان پرستاري از تخم، لارو، شفیره و ملکه است جمعا باید از 47 هزار تخم،
لاروف شفیره و ملکه پرستاري کنند این خود قابل تامل است .
35 (گرامیداشت روز جشن عمومی :
معمولا زنبوران روز مهاجرت خود را جشن فداکاري می گیرند و یک روز فقط در عمرشان بیکاري و
جشن است آن هم همین روز مهاجرت است که با اشتها و میل خود عسل می خورند آن هم فقط از
دسترنج خودشان نه دیگران. در این روز زنبور عسل به علت خوشحالی نیش نمی زنند. اصلا آن قدر
مست و هیجان زده هستند که به دشمن خود توجه نمی کنند. مربی یا زنبور دار به راحتی با دست می
تواند بچه زنبور را بگیرد و در سبد یا جعبه بریزد .
١٠
تذکر: هر وقت ملکه جوان می خواهد به دنیا بیاید ملکه پیر یا حاکم وقت تعدادي از زنبورهاي کارگر ▪
حدود 70 هزار عدد را با خود همراه می کند و مهاجرت می کنند و به صورت خوشه اي یک جا جمع می
شوند که در اصطلاح به آن بچه زنبور می گویند. این جمعیت، خانه آباد و پر از عسل خود را براي
نوزادان و نسل آینده رها کرده خود را براي درست کردن خانه جدید آماده می سازند. اگر صاحب کندو
متوجه بچه زنبور یا همان خوشه زنبور شود و آنها را وارد یک کندوي خالی کند یک کلنی جدید به
وجود می آید در صورتی که زنبوردار آنها را نگیرد زنبورها بعد از چند ساعت همگی به همراه ملکه به
حرکت درآمده خودشان شکاف کوه صخره یا درخت کهن را براي خانه انتخاب می کنند و مشغول خانه
سازي و جمع آوري عسل می شوند.
36 (وفاداري نسبتبه حاکم یا رهبر :
زنبور عسل در سخت ترین شرایط از ملکه خود محافظت می کند. بعضی مواقع اتفاق می افتد که هزاران
زنبور به دلیل عوامل مختلف می میرند ولی ملکه در میان لاشه ها و زنبورهاي نیمه جان زنده مانده است
یعنی یک دیوار جاندار درست می کنند تا از ملکه خود محافظت کنند. در مواقع قحطی تا آخرین قطره
عسل خود را به ملکه می خورانند و خود از گرسنگی می میرند ولی نمی گذارند که او بمیرد .
اگر ملکه بمیرد یا مفقود شود زنبورها صداي مخصوص از خود به وجود می آورند که دقیقا شبیه گریه
است و حتی ما هم می توانیم بشنویم. یتیم شدن زنبورها را از گریه زنبورها می فهمیم. حتی دست از کار
و فعالیت می کشند و نوحه گري می کنند .جالب است در حوادث نابودي دسته جمعی یا قحطی، آخرین
فردي که می میرد ملکه است .
مرگ ملکه بعضی مواقع ممکن است به علت سهل انگاري زنبوردار در هنگام بازدید و قرار دادن ملکه
دربین قاب باشد، یا اینکه زنبوردار قابی را که درحال بازدید است بلند کند پشت سر کندو داشته باشد
ملکه بیفتد و در بین علف ها یا زیر پا برود .
اگر ما ملکه زنبورها را برباییم زنبورها ناامید می شوند و از کار باز می مانند و اگر ملکه را به آنها
بازگردانیم زنبورها اظهار شادي می کنند، او را نوازش می نمایند و در مقابل وي از سر و کول یکدیگر
بالا می روند و بعضی از آنها، سر را روي زمین می گذارند و شکم و پاها را به هوا بلند می کنند و در آن
حال می رقصند و آ واز می خوانند .
١١
37 (عشق به وطن :
زنبور عسل هیچ وقت وارد کندوي دیگري نمی شود. تمام تلاشش این است که ماموریت محوله را به
خوبی انجام داده به وطن خویش برگردد. بخصوص زنبورداران نگهبان هرگز اجازه نمی دهند که زنبور
دیگر یا حیوان دیگر وارد حریم آنها شود .چنانچه حیوانات موذي مثل موش، مارمولک یا مار وارد کندو
شود بلافاصله او را کشته و جسد آن را مومیایی می کنند تا تعفن آنها موجب آزار ساکنین نشود .
38 (معماري و مهندسی :
زنبور عسل چنان با نقشه مشخص اقدام به ساختن حجره ها و سلول ها می کند که بسیار ماهرانه و
مهندسی است. آنها با ساختن خانه اي مسدس کمترین مصالح را در خانه سازي به کار می برند و طوري
صفحه موم آج شده داخل قاب را گونیا می گیرند که هیچ جاي اضافی به قول مهندسین ما “پرت” به
وجود نمی آ ید. در زمینی که آ نها اقدام به خانه سازي می کنند جاي مهم یا کم اهمیت، دو نبش یا سه
نبش هیچ مفهومی ندارد و تمام سطح قاب را یکسان استفاده می کنند .
39 (نرساندن آزار و اذیتبه دیگران :
با این تعداد جمعیت یعنی حدود 90 هزار عدد زنبور در یک کندو که همه اقشار و صنوف اعم از حاکم،
مهندس، پرستار، بنا، نگهبان و انباردار و ... وجود دارند طوري باهم سازگاري و تعامل دارند که هیچ وقت
به همدیگر آزار نمی رسانند بلکه همه همدیگر را کمک می کنند .
40 (ساختن سنگر دفاعی در مقابل دشمن :
در نقاطی که حشره عسل خور موسوم به “آتروپوس” فراوان است زنبورها مقابل کندو به وسیله موم یک
طارمی ایجاد می کنند به طوري که خودشان می توانند از بین دو میله کاري عبور نمایند اما آ تروپوس که
شکم بزرگی دارد قادر به عبور از آن نیست .
41 (انعطاف پذیري :
ملکه از روشنایی و پرواز در فضا و گردش روي گل ها چشم می پوشد و رضایت می دهد مغز او فوق
العاده کوچک شود و در مقابل دستگاه تناسلی وي بسیار بزرگ گردد و کارگران از لذات عشق صرف نظر
می کنند و موافقیت می کنند اندام تناسلی شان کوچک و مغزشان بزرگ شود و در روشنایی و فضاي
بیکران پرواز کنند و روي گل ها بنشینند .
١٢
نباید بگوییم کارهاي زنبور عسل فقط از روي غریزه است، بلکه آنها عقل و هوش ذکاوت بالایی دارند.
زیرا زنبورها می توانند یک کرم عادي یعنی (تخم روز-لارو) را از خانه خود بیرون بیاورند و درخانه دیگر
جا بدهند. به او غذاي مخصوص یا ژله سلطنتی (ژله رویال) بخورانند تا مبدل به یکی از افراد خانواده
سلطنتی یا ملکه شود .
کارگران قبل از انتقال لارو به مکان جدید ابتدا خانه اي به شکل بادام زمینی که به آن شاخون یا سلول
ملکه می گویند و حدود یک بند انگشت است می سازند. تخم روز یا لارو به داخل آن منتقل و سپس
غذاي مخصوص ژله را در این سلول پر می کنند و درش را با موم می بندند. پس از 11 روز همین لارو
تبدیل به ملکه می شود .همچنین آنها می دانند ملکه دو نوع تخم می گذارد یک تخم نر، یک تخم ماده .
کارگران از تخم ماده ملکه براي ساخت ملکه جدید استفاده می کنند .به ظاهر هر دو نوع لارو شبیه به هم
است ولی تشخیصزنبورها بالاتر از این است که اشتباه کنند. وزن مغز زنبور عسل 174 مرتبه از وزن بدن
او سبک تر است .
42 (ماموریتاکتشافی
بعد از این که ملکه به همراه تعداد زیادي از زنبوران جهت مهاجرت از کندو خارج شود گروهی از
زنبوران به عنوان مامور اکتشاف جهت مکان یابی به جنگل ها، تپه ها و کوه هاي اطراف عازم می شوند و
وقتی مکان مناسب را پیدا کردند بر می گردند به ملکه خبر می دهند .
43 (مشورت
ماموران اکتشاف وقتی مکان هاي جدید را شناسایی کنند به ملکه اطلاع می دهند. ممکن است چند مکان
توسط ماموران شناسایی و پیشنهاد شود. در این موقع زنبورها با ملکه مشورت می کنند. براي انتخاب جا
این مشورت ممکن است چند ساعت حتی یک یا دو روز طول بکشد. بعد وقتی به تصمیم واحدي رسیدند
همگی یک جا گروهی حرکت می کنند. براي مکان جدید در اصطلاح به این گروه زنبورها “وحشی” می
گویند یعنی به سوي طبیعت بازگشته اند .
44 (دقت و سرعتعمل :
زنبورهاي مهاجر وقتی وارد کندوي جدید شوند جهت ساختن خانه جدید یا حجره موم عجله می کنند
چون ملکه جهت تخم گذاري عجله دارد حتی تخم ها را روي زمین یعنی کف کند و می ریزد. زنبورها
١٣
هم با صمغ و عسلی که با خود آورده اند نسبت به درز پوشی و بستن منفذها اقدام و موم بافی را شروع
می کند .
باز تاکید می شود زنبور عسل فقط از روي غریزه کار نمی کند بلکه عقل و هوش هم دارد. چون وقتی ما
براي ایجاد خانه جدید به آنها موم می دهیم آنها بلافاصله از موم ما جهت ساخت حجره ها استفاده می
کنند. می فهمند اگر فقط از موم خودشان استفاده کنند ممکن است دو ماه طول بکشد تا خانه جدید را
بسازند ولی با کمک ما می توانند ظرف یک هفته خانه شان را کامل کنند .
45 (آموزشنظامی، ردیابی و نقشکشی راهداري :
زنبورها به محض انتقال به مکان جدید محیط را شناسایی می کنند .همه اشیاء و بناهاي منطقه را با رایانه
مغزي خود نشانه گذاري می کنند.معمولا 2 تا 3 روز طول می کشد تا محیطی به شعاع 7 کیلومتر را دقیقا
نشانه گذاري کنند. در این بین اگر گل در فاصله نزدیک وجود داشته باشد، ظرف چند ثانیه زنبورها آن را
پیدا کرده از رنگ و بو و شهد آن آگاهی پیدا می کنند. بعد از چند دقیقه شهد یا گرده را به کندو حمل می
کنند .
46 (توانایی انجام مهارت هاي گوناگون :
زنبورها چند نوع کار را به سرعت و دقت یاد می گیرند و نیازهاي خود و همنوعان خود را تامین می کنند
مثل تهیه زهر براي دفاع از خود، نقشه کشی، معماري، تولید عسل، تولید موم، جمع آوري گرده گل، تولید
بره موم، تولید ژله رویال .
47 (تنظیم رابطه با دیگران :
زنبور عسل دریافته که بدون تعامل با دیگران نمی تواند آ سایش و آرامش داشته باشد. همیشه با زندگی
اجتماعی داشتن بینش و نگاه جهانی را مد نظر خود قرار دارد. ولی بعضی مواقع ما انسا ن ها تنهایی را
ترجیح می دهیم. نمی خواهیم با جامعه هماهنگ باشیم .
چرا زنبورها خانه هایشان را 6 ضلعی می سازند؟ زنبورها براي استحکام خانه ها، صرفه جویی در مصالح
و اینکه تمام ردیف ها حتی یک میلیمتر فضاي اضافی وجود نداشته باشد و دیگر اینکه خودشان استوانه
اي شکل هستند هرکدام بتوانند به راحتی در خانه هایشان کارکنند تا مزاحم دیگران نشوند خانه هایشان را
6 ضلعی می سازند .
١٤
48 (احترام به بزرگتر (مافوق ):
هرجا که ملکه باشد زنبورهایی که در حول و حوش او هستند روي خود را به او می کنند و محال است
که یک زنبور طوري بایستد که پشت او به طرف ملکه باشد .در موقعی که ملکه راه می رود، به هرجا که
می رسد زنبورها فورا تغییر وضع می دهند و هرکس به ملکه پشت کرده وضع خود را اصلاح می نماید و
روي خود را به ملکه می کند.
تهیه وتدوین:
علیرضا صادق
کارشناس معاونتبهبود تولیدات دامی
منبع:
http://www.aftab.ir/--
http://www.nkj.ir/portal/module_file/ar ... 723568.pdf


شاد زی مهر افزون
فرامرز خزاما
fkhazama@yahoo.com

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان