تغذيه بچه كندو

موضوعات : بازدید

تغذيه بچه كندو

كلني هاي بچه كندو جداي از انكا با چه روشي ايجاد شده باشند معمولا از لحاظ ذخاير گرده و عسل فقير خواهند بود زيرا بر هم خوردن تعادل جمعيت در اثر تقسيم و كمبود كارگران بالغ  ان امكان جمع اوري شهد و گرده را براي چنين كندوهايي دشوار ميسازد.البته بايد توجه داشت كه كلني مادر هم در بعضي از روشهاي بچه گيري همانند بچه جديد ضعيف شده و نياز به تقويت خواهد داشت.از انجايي كه زنبورعسل فقط به دو ماده حياتي نوش و گرده كه هر دو از گل منشاء ميگيرند نيازمند است و اين دو ماده مي تواند تمام احتياجات زنبورها را بر اورده سازند معمولا سعي مي شود با روشهاي مصنوعي تغذيه بچه كندو را تقويت  غذايي نمود.روشهاي كار به شرح زير مي باشد:

1- خوراندن مواد قندي يا انرژي زا براي انجام فعاليتهاي كندو

در اين روش مي توان از شربت اب و شكر به نسبتهاي حجمي يك پيمانه اب و دو پيمانه شكر يعني شربت غليظ و مناسب براي مواقع سرد و باراني استفاده كرد.در هواي ملايم و افتابي نيز شربتهاي يك پيمانه اب و يك پيمانه شكر و در صورت گرماي بيشتر هوا از محلولهاي دو پيمانه اب و يك پيمانه شكر وتوليد شربتي رقيق براي تغذيه بچه كندو بهره مند شد.چنانچه بچه زنبور قادر به برداشت شربت نباشد به ان شان عسل اماده مي دهند.مسلما مصرف عسل براي زنبور خيلي بهتر از اب و شكر است.

2- مصرف مواد پروتئيني به منظور پرورش و تغذيه نوزادان

كلني زنبورعسل همان گونه كه قبلا بيان شد به پروتئين نياز دارد كه از گرده گلها تامين ميشود.براي جبران ان بايد به يكي از روشهاي زير عمل كرد:

الف- چنانچه شان گرده دار كه ذخاير گرده قابل ملاحظه اي در حجره هاي ان باشد فراهم شود(از كندوهاي قويتر)به كلني داده ميشود.

ب- گرده گل كه از كلني هاي ديگر به وسيله تله گرده گير برداشت شده به صورت كيك همراه با عسل و يا به صورت پودر خشك مي تواند به مصرف برسد.تغذيه با تخم مرغ،مخمر نانوايي،پودر شيرخشك و يا مخلوطي از انها همراه گرده .با بدون ان نيز مرسوم است.

تغذيه بچه كندو  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 22 ارديبهشت ماه 1392
  • 10252 بازدید
  • 0 نظر