اشنایی با دانشمندان پرورش زنبور عسل روسی

موضوعات : اخبار

پروکوبوویس prokopovitch. b.e 1778-1850 موئسس پرورش زنبور عسل نوین در روسیه واکراین است او در حیطه پرورش زنبور عسل فن اوری بزرگی دارد وکندوی بنام خود ثبت نموده است مطالب بیشماری درمورد بچه زنبور و عسل و بیماری عفونی از خود بیادگار گذاشته است اولین مدرسه زنبورداری را در روسیه بنا نمود و وبیشتراز 500 کاراموز داشت بروکوویس علاوه بر روسیه و اکراین در مناطق دیگری مدرسه زنبورداری تاسیس نمود  ترجمه از  سایت عربی elnadabee

ارسال شده توسط کاربر  vardenshahd
کپی
لینک اشتراک گذاری