تقويت و افزايش جمعيت كندوهاي متوسط

موضوعات : بازدید

تقويت و افزايش جمعيت كندوهاي متوسط

معمولا كندوهاي متوسط را ادغام نميكنند اما مي توان به اين كندوها كمك غذايي و جمعيتي كرد.

1-   اضافه كردن كادر حاوي تخم به كندو

به كارگيري اين روش زماني مناسب است كه كندو داراي جمعيت كارگر جوان مناسبي باشد.

2-   اضافه كردن كادر حاوي لارو و شفيره به كندو

اين كار نتيجه بهتري نسبت به افزودن تخم به كندو دارد.شرط موفقيت اين كار تغذيه مناسب كندو مي باشد.

تقويت كندوهاي متوسط زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 20 ارديبهشت ماه 1392
  • 19769 بازدید
  • 1 نظر