تبادل اطلاعات مابين زنبوران عسل اروپائی و آ?

موضوعات : بحريني

 

 

تبادل اطلاعات مابين زنبوران عسل اروپائی و آسيائی

زنبوران عسل می توانند توسط رقص شکم جنبانی(Waggle dance )اطلاعات مربوط به محل منبع غذائی و فاصله آن تا کلنی را به اطلاع ساير زنبوران برسانند. جزئيات رقص شکم جنبانی در زنبوران عسل اروپائی (Apis mellifera ligustica) و آسيائی (Apis cerana cerana) دارای تفاوت هائی معنی دار است. بررسی های Su و همکارانش  در سال 2008 نشان دادکه زنبورعسل آسيائی می تواند علائم و اطلاعات حاصل از رقص شکم جنبانی زنبور اروپائی را درک نموده و بطور موفقيت آميزی به منبع غذائی مورد نظر دست يابد. اين اولين گزارش از وجود تبادل اطلاعات مابين دو گونه زنبورعسل می باشد. علاوه براين تبادلات غذائی به روش دهان به دهان (Trophallaxis) بين دو گونه فوق الذکر مشاهده شد. اين محققين همچنين موفق به نگه داری زنبوران عسل اروپائی و آسيائی در يک کندو برای مدت کوتاهی شدن(برای ديدن فيلم های مرتبطاينجا را کليک کنيد).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 2 مهر ماه 1390
  • 1915 بازدید
  • 0 نظر