ميزان قند مصرفي در كلني و زنبورهاي عسل

موضوعات : تغذیه

ميزان قند مصرفي در كلني و زنبورهاي عسل

 زنبورهاي عسل در اثناي پرواز انرژي مورد نياز خود را از شكسته شدن كربوهيدراتها به دست مي اورند.بنابر اين بايد به صورتي مستمر ذخاير كربوهيدراته خود را تجديد نمايند.زيرا ظاهرا انها قادر به استفاده از پروتئين بدن خود يا گرده به  عنوان منبع انرژي نيستند.مقدار خون زنبورهاي كارگر به طور متوسط حدود2 درصد است كه اگر اين مقدار به كمتر از يك درصد برسد،زنبور قدرت پرواز خود را از دست مي دهد،ولي هنوز قادر به راه رفتن با بالهاي لرزان مي باشد و زماني كه اين مقدار به كمتر از 5/0درصد برسد،حيوان به طور كلي بي حركت مي شود.ميزان قند خون زنبورهاي نر به طور متوسط حدود2/1 درصد ميباشد كه خيلي كمتر از قند خون زنبورهاي كارگر است.زنبورهاي ملكه تازه متولد شده (تا24ساعت سن)حدود7/1 درصد قند در خون خود دارند.ميزان قند خون ملكه هاي باكره نگهداري شده در كندوهاي كوچك جفتگيري(نوكلئوس)به طور متوسط 3/1 درصد مي باشد ولي اين مقدار ممكن است در ملكه هاي تازه جفتگيري كرده و تخمگذار تا3/0 درصد كاهش مي يابد.زنبورهاي كارگر در حين پرواز به طور متوسط هر ساعت به 10ميلي گرم و زنبورهاي نر در حين پرواز به30ميلي گرم  قند نياز دارند ئ به طور كلي ميزان قند مورد استفاده زنبورهاي نر در حين پرواز سه برابر ميزان قندمورد نياز كارگر پرواز كننده در هر ساعت مي باشد.مصرف مواد كربوهيدراته در زنبورعسل به مقدار زياد غير منتظره نيست زيرا توانايي زنبورها در توليد حرارت و نگهداري ان در توده خوشه مانند در بقاي كلني در نواحي گرمسيري اهميت حياتي دارد.به طور كلي ميزان مواد قندي مورد احتياج يك كلني را حدودا 3/79 كيلوگرم در سال تخمين ميزنند.عواملي مانند جمعيت كلني،مقدار پرورش نوزادان،ترشح موم و حرارت محيط در مقدار انرژي مصرفي تاثير دارند.

ميزان قند مصرفي در كلني زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 12 آذر ماه 1394
  • 5154 بازدید
  • 0 نظر