اولین همایش ملی زنبورعسل در تبریز

دانشگاه تبریز روزهای 22و23آبان ماه سال جاری میزبان اولین همایش ملی زنبورعسل ومسابقه کیفیت عسل خواهد بود . به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو به نقل از دکتر نعمتی رییس این همایش با توجه به توانمندیهای صنعت زنبورعسل در استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز میزبان اولین همایش ملی زنبورعسل و رقابت کیفیت عسل در روزهای 22و23آبان ماه خواهد بود . دکتر نعمتی رییس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی اهر و رییس این همایش گفت:استان آذربایجان شرقی حدود12هزارنفر زنبوردار ،یک میلیون و200هزار کلنی و18تشکل تعاونی زنبورداری دارد که جایگاه ویژه ای در تولید عسل درکشور دارد بنابراین با توجه به این ظرفیت ها برگزاری چنین رخدادی از اهمیت والایی برخورداراست.وی افزود :تاکنون برخی سخنرانان کلیدی روز نخست همایش مشخص شده اند.دکتر نعمتی با معرفی سخنرانان این همایش اضافه کرد:دکتر صدیف آزاد مرد،استاد دانشگاه تبریزسخنرانی خودرا درباره مطالعات اخیردرزمینه کیفیت وکاربردعسل ،دکتر محسن علمی ،محقق وپژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی درباره فرصت ها وچالش های زنبورداری ایران ،دکتر محبوب نعمتی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره ویژگی های کیفی عسل وتقلبات آن و دکتر امیر ناجی محقق وپژوهشگرحوزه زنبورعسل سخنرانی خود را با عنوان مکانیسم ها ورفتارهای مقاومت واروادر زنبورعسل ارائه خواهند کرد


. دکتر نعمتی بیان داشت :مسابقه کیفی عسل نیز یکی از بخش های جالب وجذاب این همایش است که زنبورداران وشرکت های فعال در حوزه بسته بندی وعرضه عسل نمونه های خود را برای شناسایی کیفیت برتر به دبیرخانه می فرستند که ساز وکار شرکت در این مسابقه نیز اعلام شده ومحدودیتی برای هیچ کس ندارد هر تولید کننده که به کیفیت عسل خود اطمینان دارد می تواند در این رقابت مهیج حضور یابد.وی افزود:در جنب این رخداد ،نمایشگاهی از توانمندی های تولید کنندگان دایر است وتولید کنندگان می توانند تولیدات خود را به زنبورداران معرفی کنند. همچنین برنامه ریزی شده که 4کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان برجسته برگزار شود بنابراین از زنبورداران می خواهم که به صورت فعال در این همایش وکارگاههای آموزشی حضور داشته باشند.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 902
  • 0