خانواده زیفونیان

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده زیفونیان

خانواده زیفونیان

 گونه های گروه نمداراز خانواده تیلیاسه برای تولید عسل مشهورند.با این حال گاهی به نظر میرسد که برای زنبورها و دیگر حشرات سمی هستند.عسلکی که از این گیاهان به دست میاید گشنده میباشد.علائم مسمومیت عبارتند از:از دست دادن قدرت پرواز/خزیدن سریع/فعالیت غیر معمولی روی تخته پرواز/وجودا زنبور های فلج در کندو و توده های زنبور مرده در زیر درختان.جزئ سمی شهد این گیاهان قند هایی مانند مانوز  و گالاکتوز و ملی بیوز می باشد که برای زنبوران کشنده بوده ولی برای بیشتر پستانداران مغذی است.سمیت قند های خاص به غلظت انها در جیره غذایی بستگی دارد.

ادامه مطلب

خانواده چای

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده چای

خانواده چای

 تعدادی از محققان در گیاهان خانواده چای غلظتهای متفاوتی از قند رافینوز را به دست اورده اند. سطوح اشباع قند رافینوز در شهد میتواند برای زنبوران مسئله ساز باشد و سبب مسمومیت انها گردد.   

ادامه مطلب

خانواده الالگان

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده الالگان

خانواده الالگان

 تعداد زیادی ازگیاهان این  خانواده دارای الکالوئید های سمی هستند که از میان انها ساختمان شیمیایی ماده ای به نام اکونیتین به خوبی شناخته شده است که دارویی سمی است و زمانی از ان به عنوان تب بر استفاده می شده است.به نظر میرسد که عسل تهیه شده از این گیاهان برای زنبور کمتر از انسا ن سمی باشد.در زنبورهای مسموم فلج پاها و حرکات تشنجی تمام بدن و طولانی شدن انقباض پاها و مرگ مشاهده می شود.  

ادامه مطلب

خانواده سوسنیها

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده سوسنیها

خانواده سوسنیها

 گزارشاتی وجود دارد که گرده گیاه پیاز معمولی از خانواده سوسنسها برای زنبور عسل مسموم کننده است.با این وجود گرده افشانی این گیاه را زنبور انجام میدهد.گل لاله سفید معطر گل دیگری از این خانواده است که گل معمولی بهغچه ها می باشد که تعداد زیادی زنبور های مرده در روی این گلها مشاهده شده اند.وجود قند های مانوز و گالاکتوز در همولنف زنبورانی که از این شهد استفاده کرده بودند به اثبات رسیده است.از انجا که این نوع قند ها برای زنبور عسل سمی هستند دقیقا مشخص میشود که شهد گل لاله زنبور را میکشد.گالاکتوز قند عمده در قسمتهای سطحی ماده ترشح شده از گل لاله است.گونه های دیگری از این خانواده تحت عنوان فربق-شیرنج نیز دارای مواد حشره کش هستند.                              

ادامه مطلب

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده ریوا

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده ریواس

خانواده ریواس

 گندم سیاه زراعی از خانواده ریواس است.گاهی گیاه در پستانداران علف خوار ایجاد حساسیت به نور می کند.در برخی از کشورها هنگام گل دادن گندم سیاه زراعی زنبوران گیجی مشاهده شده اند که رفتاری شبیه به مستی از خود بروز میدادند.این زنبوران در مدت 20دقیقه بهبود می یافتند. 

ادامه مطلب

خانواده سرخدارها

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده سرخدارها

خانواده سرخدارها

 گونه های تاکسوس از خانواده سرخدارها به میزان وسیعی ذر جهان کشت میشود.برگ یا دانه انها پستانداران را مسموم میکند.از این گیاهان یک الکالوئید سمی به نام تاکسین شناسایی شده است. گزارشاتی مبنی بر مشاهده زنبوران مرده وجود دارد که عموما روده انها پر از گرده گونه های سرخدار بوده است.   

ادامه مطلب

مسمومیتها به وسیله گیاهان

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-مسمومیتها به وسیله گیاهان

مسمومیتها

به وسیله گیاهان

 مسمومیت زنبور عسل یک مسئله جدید و غیر قابل پیش بینی نیست .مشکل است بین گزارشات مسمومیت زنبور عسل و مسمومیت پستانداران تمایز قائل شد.مسئله مورد قبوم این است که هر چیزی که دام را مسموم میکند زنبور عسل را نیز مسموم خواهد کرد.در زیر به مهمترین خانواده های گیاهی که سبب ایجاد حالات مسمومیت در زنبوران شده اند اشاره میشود.

ادامه مطلب